top of page

Škola výsledků

Jsme odvážní a učíme jinak. Inovativním učením docházíme k výsledkům. Dětem dáváme možnost oveřit si, co všechno se ve škole naučily, a povzbuzujeme je, aby své úspěchy šířily dál.

SkolaVitae--13.jpg
národní srovnávací zkoušky

Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

Národními srovnávacími zkouškami prochází děti pravidelně ve 3., 5.
a 7. ročníku. K testování jsme vybrali společnost Scio, která v současné době nabízí největší skupinu testovaných škol

Proč testujeme? 

Srovnávací testy nám mohou ukázat, jak si jako škola stojíme na poli znalostí, které vyžaduje aktuální podoba Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Informace z testování nám slouží pro sledování výsledků vzdělávání. Můžeme vidět, v jakých dovednostech žáci a žákyně vynikají a kde naopak mají mezery. Výsledky nám tak mohou sloužit i jako podklad pro případnou úpravu výuky

Děti také získávají zkušenosti s testováním, které v budoucnu uplatní například při přijímacích zkouškách na střední školy.

Jaké jsou naše výsledky? 

První testování proběhlo na jaře školního roku 2017/18. Od té doby testujeme každý školní rok dvě až tři třídy. Ve všech testovaných oblastech (český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady, klíčové kompetence) jsme vždy dosáhli nadprůměrných výsledků.

Výsledky NSZ

Výsledky NSZ 2022/23

Výsledky tříd Zlatá (3. třída), Žlutá (5. třída), Oranžová (7. třída)

Výsledky NSZ 2020/21

Výsledky tříd Zlatá (3. třída), Žlutá (5. třída), Oranžová (7. třída)

Výsledky NSZ 2018/19

Výsledky tříd Oranžová (5. třída), Žlutá (3. třída)

Výsledky NSZ 2021/22

Výsledky tříd Zlatá (3. třída), Žlutá (5. třída), Oranžová (7. třída)

Výsledky NSZ 2019/20

Výsledky tříd Modrá (3. třída), Zelená (5. třída)

Výsledky NSZ 2017/18

Výsledky třídy Zelená (3. třída)

další úspěchy dětí

Další úspěchy dětí

Snažíme se, aby každé dítě ve škole zažilo úspěch. Víme totiž, že je to  důležité pro budování pozitivního vztahu k učení a posilování vnitřní motivace. Dětem dáváme možnost zažít pocit úspěchu

a dobře vykonané práce i mimo soutěže a zkoušky. Při vytváření vlastních projektů může úspěch zažít úplně každý. Podívejte se

i vy na některé komentované ukázky tvorby dětí napříč oběma stupni školy.

matematika

  • Od školního roku 2019/20 se pravidelně účastníme matematické olympiády i matematického klokana.

  • V obou soutěžních školních rocích matematické olympiády postoupili někteří naši žáci a žákyně do oblastních kol olympiády.

  • V roce 2019/20 se úspěšná řešitelka matematického klokana z naší školy stala vítězkou ve své kategorii.

  • Ve školním roce 2020/21 jsme se v matematickém klokanovi dostali ve všech kategoriích nad celostátní průměr.

anglický jazyk

  • Každý rok se účastníme cambridgeských zkoušek.

  • Přípravné testy si mohou zkusit všechny děti, účast na ostrých zkouškách pak záleží na jejich zájmu.

  • V 6. a 7. třídě děti pravidelně dosahují úrovní Flyers, A2, někteří dokonce i B1.

 

více o tvorbě dětí

Zjistěte více o tvorbě dětí 
a vzdělávací koncepci

Jak děti vnímají přechod na gymnázia, formálnější prostředí a známkování? 

Co jsou to triády a proč jsou velkou součástí našeho systému hodnocení?

A jak vypadá výuka ve Škole Vitae napříč ročníky a předměty?

Nechte se pozvat ke čtení blogu školy!

přijímací zkoušky na sš

Přijímací zkoušky na SŠ

Ve Škole Vitae máme již dva ročníky deváťáků, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky na své vybrané střední školy. S absolventy se snažíme být v kontaktu, na blogu školy si tak můžete přečíst, jak se jim na středních školách daří.

A kam vedou další kroky deváťáků? Nahlédněte do tabulek a podívejte se, jaké obory si absolventi Školy Vitae pro své další studium vybírají.

Výsledky přijímacích zkoušek SŠ 2024
Výsledky přijímacích zkoušek SŠ 2023
bottom of page