Druhá třída

Tereza Pěnkavová, Škola Vitae

Mgr. Tereza Pěnkavová

tandemová třídní učitelka

anglický jazyk

Naši školu vnímám jako posun správným směrem. Místo, kde má každá myšlenka, sen i talent prostor pro rozvoj, sdílení i realizaci. Je to zkrátka škola pro život, který stojí za to žít a prožívat.

Šárka Matoušková, Škola Vitae

Šárka Matoušková

tandemová třídní učitelka

matematika

Možnost učit na základní škole je pro mne krokem dál. Těším se na tandemovou spolupráci, vítám příležitost učit děti jinak a věnovat jim svoji kreativitu. Den strávený s dětmi mi vždy udělá radost.

Ve třídě s kapacitou 24 dětí učíme v tandemu dvou třídních učitelek. Díky tomu máme velký prostor pro individualizaci výuky a řešení potřeb. Z naší interakce se děti přirozeně učí efektivní spolupráci a komunikaci. Kromě nás se setkávají i s dalšími pedagogy. Ve třídě vytváříme bezpečné, vstřícné, podnětné a provztahové prostředí, děti nám tykají a učí se s námi respektu k ostatním i k sobě.

 
Daniela Růžičková, Škola Vitae

Mgr. Daniela Růžičková

matematika

Drahomíra Klofáčová, Škola Vitae

MgA. Drahomíra Klofáčková

anglický jazyk

ART

 

Chcete, aby do třídy chodilo i Vaše dítě?

Informujte se o volných místech.