top of page
Spolupráce s rodiči

Škola spolupráce

Tvoříme otevřené a partnerské společenství školy. Přejeme si, aby se rodiče i prarodiče stali součástí života školy. Ať už jsou dětem partnery v jejich učení, nebo mají chuť se na životě školy podílet více. Jsme vděčni za každé rodičovské zapojení. 

Škola Vitae, Iveta Jonášová

Dobrovolné zapojení rodičů do života školy je pro nás velmi cenné. Záleží však na vás, jakou cestu zvolíte,  co vám váš volný čas i síly dovolují. Nabízíme příležitost předávat své zkušenosti 

a znalosti ve výuce i možnost podílet se na organizaci školních akcí. Vzdělávání pak rodičům nabízíme v naší

Akademii Vitae, kde najdete semináře

a kurzy na různá témata. 

Milí rodiče, děkujeme vám

za neutichající podporu. Vážíme si jí.

Iveta a Petr Jonášovi,

zřizovatelé školy

zapojení rodičů

Zapojení rodičů do života školy

pilíře

Ve škole se cítím bezpečně a respektuji druhé i sebe sama.

Bezpečné a respektující prostředí

Pilíře Školy Vitae
bottom of page