Škola spolupráce

Jdeme za vizí smysluplné školy, sdílíme společné hodnoty. V učitelském povolání vidíme smysl, cestu neustálého rozvoje, vzájemného učení, spolupráce a kolegiální podpory. 

 
Zřizovatelé a vedení

JUDr. Petr Jonáš

zřizovatel školy

vize, ideje, strategie 

právní podpora a budování systémů

 

Tvoříme školu, která je přirozenou součástí života, kde je každý sám sebou, šťastný, vnitřně motivovaný se učit a rozvíjet, tvořit přátelství a týmově spolupracovat. Místo, kde se odehrává autentický život.

Mgr. Iveta Jonášová

zřizovatelka a ředitelka školy

Škola je místo, které mám ráda a kde se povedlo z naší myšlenky realizovat skutečnost. Vytváří příležitosti, poskytuje vedení a děti přijímá takové, jaké jsou.

 
Pedagogický sbor
 
Školní poradenské pracoviště
 
Provozní tým
 
Externí spolupracovníci