Škola spolupráce

Jdeme za vizí smysluplné školy, sdílíme společné hodnoty. V učitelském povolání vidíme smysl, cestu neustálého rozvoje, vzájemného učení, spolupráce a kolegiální podpory. 

 
Zřizovatelé a vedení

JUDr. Petr Jonáš

zřizovatel školy

vize, ideje, strategie 

právní podpora a budování systémů

 

Tvoříme školu, která je přirozenou součástí života, kde je každý sám sebou, šťastný, vnitřně motivovaný se učit a rozvíjet, tvořit přátelství a týmově spolupracovat. Místo, kde se odehrává autentický život.

Mgr. Iveta Jonášová

zřizovatelka a ředitelka školy

Škola je místo, které mám ráda a kde se povedlo z naší myšlenky realizovat skutečnost. Vytváří příležitosti, poskytuje vedení a děti přijímá takové, jaké jsou.

Organizační tým
 

Mgr. Dominika Balatková

koordinátorka a metodička ŠVP

PR specialistka

Naše škola je plná pochopení, respektu, svobody a odvahy. Právě těchto hodnot si vážím nejvíc a jsem ráda, že je prostřednictvím školy mohu předávat dále.

Alice Malečková

personalistka

Tato škola je plná nadšených lidí a já mám radost, že se můžu spolupodílet na pozitivním klimatu ve škole plném respektu a porozumění. Je radost těšit se každý den do práce.

Ing. Hana Vávrová, Ph.D.

ekonomka

Škola mne provází celým mým profesním životem, dlouhá léta jsem stála za katedrou Vysoké školy ekonomické při výuce ekonomiky a financí. Nyní se jako ekonomka školy snažím pomáhat týmu vedením ekonomické agendy.

Pedagogický tým
 
Školní poradenské pracoviště
 

Klára Havrdová

metodička primární prevence

vedoucí poradenského pracoviště

Tato škola dává dětem možnost svobodně se rozhodovat a zároveň učí děti nést plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí, což považuji za velmi důležité nejen pro děti.

Mgr. Sandra Lukasová

výchovná poradkyně

speciální pedagožka

Škola je pro mě místem, ze kterého jsem si do svého dospělého života odnesla ty nejlepší přátele, skvělé zážitky, nesmrtelné vzpomínky a samozřejmě vzdělání. Jsem hrdá, že mohu být i nyní součástí takového inspirativního prostředí.

Mgr. Jaroslava Budíková

speciální pedagožka

Se školou ráda spolupracuji pro individualizovaný přístup k dětem a hledání optimálních řešení ve prospěch dítěte. Oslovují mne principy tandemové a projektové výuky i podpora seberozvoje dítěte. Ochota pedagogů naslouchat, poučit se z chyby i zájem vzdělávat se vytvářejí dobré podmínky pro vzájemnou součinnost.

Mgr. Linda Honskusová

koordinátorka kariérového poradenství

Škola je místo, kde (se) svobodně vzdělávám. S dětmi jsme si zrcadly a učíme se od sebe, jak přemýšlet, komunikovat a jakou cestou dojít k našim vysněným cílům.

Provozní tým
 

Lukáš Brada

školník

Škola dokáže kvalitní a zajímavou formou naučit děti vše, co je potřeba, ale i daleko více, protože v dětech probouzí zájem o dané učivo. To vše ve velmi přátelské atmosféře k dětem i rodičům. Kdykoli jsem ve škole, nabíjí mne pozitivní nálada, která zde vládne.

Naděžda Konečná

pracovnice výdejny obědů

Pohoda, přijetí, dobré vztahy, relax při fyzické práci a děti, které jsou bezprostřední, milé a přátelské. To jsou důvody, proč jsem ráda součástí této školy.

 

Zuzana Rejšková

pracovnice výdejny obědů

Je příjemné být součástí  kolektivu, ve kterém učitelé přistupují k dětem jako k sobě rovným.

 
Externí spolupracovníci