Škola spolupráce

Jdeme za vizí smysluplné školy, sdílíme společné hodnoty. V učitelském povolání vidíme smysl, cestu neustálého rozvoje, vzájemného učení, spolupráce a kolegiální podpory. 

 
Zřizovatelé a vedení

JUDr. Petr Jonáš

zřizovatel školy 

právní podpora a budování systémů 

Tvoříme školu, která je přirozenou součástí života, kde je každý sám sebou, šťastný, vnitřně motivovaný se učit a rozvíjet, tvořit přátelství a týmově spolupracovat. Místo, kde se odehrává autentický život.

Mgr. Iveta Jonášová

zřizovatelka a ředitelka školy

Škola je místo, které mám ráda a kde se povedlo z naší myšlenky realizovat skutečnost. Vytváří příležitosti, poskytuje vedení a děti přijímá takové, jaké jsou.

 • Mgr. Anna Babanová

  metodička kvality výuky

  interní mentorka Hejného metody

  Spolupráce se školou pro mě znamená smysluplné hledání odpovědí na otázky co učit, jak učit a proč. Škola partnersky zve děti k učení, což je velmi inspirativní a cenné.

 • Mgr. Šárka Boldišová

  organizace chodu školy

  a péče o rodiče

  Je radost být s lidmi, kteří jsou sami sebou, přistupují k životu s poctivostí a pokorou, a umí dětem pomoci s hledáním jejich vlastních cest.

 • Veronika Černá

  personalistika

  Je mi potěšením být součástí týmu, který spoluvytváří inovativní školu. Dává mi velký smysl učit děti vnímat svět v souvislostech nejen skrze projekty. Naše škola učí děti mnohem víc než jen znalosti, a to z nich utváří samostatné zodpovědné osoby.

 • Ing. Hana Vávrová, Ph.D.

  ekonomka

  Škola mne provází celým mým profesním životem, dlouhá léta jsem stála za katedrou Vysoké školy ekonomické při výuce ekonomiky a financí. Nyní se jako ekonomka školy snažím pomáhat týmu vedením ekonomické agendy.

 
Pedagogický sbor
 • Mgr. Tereza Pěnkavová

  třídní učitelka, tandem 1. třídy

  Naši školu vnímám jako posun správným směrem. Místo, kde má každá myšlenka, sen i talent prostor pro rozvoj, sdílení i realizaci. Je to zkrátka škola pro život, který stojí za to žít a prožívat.

 • Šárka Matoušková

  třídní učitelka, tandem 1. třídy

  Možnost učit na základní škole je pro mne krokem dál. Těším se na tandemovou spolupráci, vítám příležitost učit děti jinak a věnovat jim svoji kreativitu. Den strávený s dětmi mi vždy udělá radost.

 • Mgr. Miroslava Bobáková, Ph.D.

  třídní učitelka, tandem 2. třídy

  koordinátorka školního parlamentu

  Ve škole mám možnost objevovat, co znamená vytvářet podmínky pro učení se, hru a tvorbu. Jakým způsobem lze u dětí posilovat zodpovědnost za sebe, druhé i svět. Jak budovat jistotu ve vzájemných vztazích a společně s dětmi, rodiči a kolegy učiteli prožívat v kontextu učení vědomé „tady a teď“.

 • Kateřina Dostálová

  třídní učitelka, tandem 2. třídy

  koordinátorka školního parlamentu

  Naše škola je pro mě místem, kde se sny stávají skutečností, kde žádný cíl není nedosažitelný, pokud jsme odhodláni k němu dojít, a kde jsou děti zapojeny ve smysluplném procesu učení. Baví mě být součástí této každodenní reality a zažívat s dětmi radost z vlastního či společného poznávání světa.

 • Mgr. Michaela Švandová

  třídní učitelka, tandem 3. třídy

  Škola je nedílnou součástí života každého z nás. Pro mě je to místo podpory, respektu, inspirace, bezpečí, vzájemného obohacení a sdílení. Jsem ráda, že mohu být jeho součástí a zároveň se na něm aktivně podílet.

 • Bc. Lukáš Truksa

  třídní učitel, tandem 3. třídy

  učitel artu a HV

  Život je intenzivní dlouhodobý projekt, ve kterém se nikdy nepřestaneme učit nové věci. Baví mě připravovat děti na to, aby každé z nich převzalo odpovědnost za ten svůj.

 • Klára Havrdová

  třídní učitelka, tandem 4. třídy

  Naše škola dává dětem možnost svobodně se rozhodovat a zároveň učí děti nést plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí, což považuji za velmi důležité nejen pro děti.

 • Ing. Petr Kůrka

  třídní učitel, tandem 4. třídy

  koordinátor výuky v projektech

  Hledání kompromisu mezi svobodou a řízením, mezi vnitřní a vnější motivací. Učit se co je svoboda, kde začíná a kde končí. Zjišťování, co je empatie a jak komunikovat s druhými. Všichni toto řešíme v nějaké formě celý život a na naší škole se to můžou učit jak děti, tak rodiče a samozřejmě také učitelé.

 • PhDr. Anežka Reichelová

  třídní učitelka, tandem 5. třídy

  interní mentorka výuky čtení a psaní

  Tahle škola je taková, jakou bych si přála navštěvovat jako malá. Jsem tu ráda.

 • Mgr. Iva Loužecká, DiS.

  třídní učitelka, tandem 5. třídy

  Co se mi na této škole líbí je, že dává prostor rozkvést v celé své kráse nejen dětem, ale i učitelům.

 • Mgr. Dominika Balatková

  třídní učitelka, tandem 6. třídy

  koordinátorka ŠVP a testování Scio

  Naše škola je plná pochopení, respektu, svobody a odvahy. Právě těchto hodnot si vážím nejvíc a jsem ráda, že je prostřednictvím školy mohu předávat dále.

 • Mgr. Linda Honskusová

  třídní učitelka, tandem 6. třídy

  koordinátorka workshopů SOWy

  Škola je místo, kde (se) svobodně vzdělávám. S dětmi jsme si zrcadly a učíme se od sebe, jak přemýšlet, komunikovat a jakou cestou dojít k naším vysněným cílům.

 • Mgr. Iva Dvořáková, Ph.D.

  třídní učitelka, tandem 7. třídy

  Na nejhlubší úrovni jsme všichni stejní, ale projevujeme se, přemýšlíme a učíme se každý jinak. Dětem dáváme prostor učit se a dospívat vlastní, tedy tou nejlepší  cestou.

 • Mgr. Petr Štván

  třídní učitel, tandem 7. třídy

  Jsem rád, že jsem součástí týmu, který buduje smysluplnou školu a chce společně tvořit lepší svět.

 • Ing. Iva Jabůrková

  učitelka angličtiny a matematiky

  koordinátorka výuky matematiky 

  Tato škola plná vstřícných lidí, kteří společně hledají cesty, jak zajímavě a přitažlivě dětem přiblížit potřebné znalosti a zároveň kultivovat jejich osobnost, učit spolupráci a úctě jeden k druhému.

 • Renata Krčmářová

  učitelka angličtiny

  koordinátorka výuky angličtiny

  Jsem ráda, že jsem součástí něčeho tak velkého, jako je budování naší jedinečné školy. Již nyní je plná skvělých dětí a usměvavých kolegů. Díky nim se do práce těším každý den!

 • Evgenii Chekunov, Ph.D.

  učitel angličtiny

  Škola nabízí příležitost k realizaci vlastního potenciálu. Věřím, že každý žák má svůj jedinečný talent. Svou roli vnímám v pomoci žákům tyto talenty najít a rozvíjet v hodinách angličtiny.

 • Mgr. Kateřina Králová

  učitelka anglického jazyka a TV

  Školu chápu jako místo pro vytváření kvalitních lidských vztahů za současného rozšiřování obzorů dětí i dospělých.

 • Jana Tomešová

  učitelka matematiky a VV, dílna

  vychovatelka v družině

  Tato škola je pro mě krásná tím, že dokáže vytvářet prostředí, kam se chodí učit, rozvíjet a bavit nejen děti, ale i učitelé. 

 • Mgr. Gabriela Krčmářová

  učitelka TV

  Na škole oceňuji empatický přístup, inovativní výuku, vyhledávání a rozvoj silných stránek, talentů a živlů dětí, a také priority vedoucí k formování celistvé osobnosti dítěte.

 • Mgr. Zuzana Brožová

  intervence

  vychovatelka v družině

  Prostor pro setkávání, tvoření, objevování, pro pobyt v přírodě i ve městě. Pro život v celé jeho barevnosti. To je pro mě tato škola.

 • Petra (Becky) Červienková

  vychovatelka v družině

  vedoucí školní družiny

  Možnosť učiť na tejto škole je pre mňa výzvou a zároveň naplnením môjho učiteľského sna a to rozvíjaním nielen svojho okolia, ale aj seba samotnej a spoločne tak meniť a tvoriť svet.

 • Mgr. Tomáš Chlapečka

  učitel artu – online výtvarné workshopy

  Škola je pre mňa priestor, kde si plne zvedomujem, aké zodpovedné a náročné je formovať generáciu, ktorá ma v rukách budúci chod našej Zeme. To, čo z nej zachováme pre ďalšie generácie.

 • Marek Brož

  učitel TV

  Změň sám sebe a změníš celý svět. Možná, že tohle se máme všichni naučit a velmi mě těší, že v inovativní Škole Vitae mohu objevovat nepoznané.

 • Mgr. Lucie Pokorná

  interní mentorka didaktiky 1. třídy

  Tato škola je pro mě vzácné místo, kde si děti mohou jít za tím, co je zajímá, a cíleně a odpovědně se učit se svými nápady pracovat.

   

 • Justyna Kabelková, BSc

  odborná a metodická podpora výuky matematiky

  Mým cílem je představit dětem co nejvíce matematické krásy a přivést je k mnoha „aha“ momentům. Baví mě hledání různých metod a způsobů vysvětlení, které dětem pomohou pochopit dané téma.

 • Eva Nečasová

  podpora SOWy v oblasti IT

  Těší mne být s dětmi, sdílet s nimi zkušenosti a být u toho, když tvoří, vymýšlejí a hrají si.

 
Školní poradenské pracoviště
 • Klára Havrdová

  metodička primární prevence

  vedoucí poradenského pracoviště

  Tato škola dává dětem možnost svobodně se rozhodovat a zároveň učí děti nést plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí, což považuji za velmi důležité nejen pro děti.

 • Mgr. Dominika Balatková

  výchovná poradkyně

  Naše škola je plná pochopení, respektu, svobody a odvahy. Právě těchto hodnot si vážím nejvíc a jsem ráda, že je prostřednictvím školy mohu předávat dále.

   

 • Mgr. Jaroslava Budíková

  speciální pedagožka

  Se školou ráda spolupracuji pro individualizovaný přístup k dětem a hledání optimálních řešení ve prospěch dítěte. Oslovují mne principy tandemové a projektové výuky i podpora seberozvoje dítěte. Ochota pedagogů naslouchat, poučit se z chyby i zájem vzdělávat se vytvářejí dobré podmínky pro vzájemnou součinnost.

 • Mgr. Linda Honskusová

  koordinátorka kariérového poradenství

  Škola je místo, kde (se) svobodně vzdělávám. S dětmi jsme si zrcadly a učíme se od sebe, jak přemýšlet, komunikovat a jakou cestou dojít k naším vysněným cílům.

 
Provozní tým
 • Eva Kostelníková

  asistentka zřizovatelů

   

 • Lukáš Brada

  školník

  Škola dokáže kvalitní a zajímavou formou naučit děti vše co je potřeba, ale i daleko více, protože v dětech probouzí zájem o dané učivo. To vše ve velmi přátelské atmosféře k dětem i rodičům. Kdykoli jsem ve škole, nabíjí mne pozitivní nálada, která zde vládne.

 • Naděžda Konečná

  pracovnice výdejny obědů

  Pohoda, přijetí, dobré vztahy, relax při fyzické práci a děti, které jsou bezprostřední, milé a přátelské. To jsou důvody, proč jsem ráda součástí této školy.

   

 • Zuzana Rejšková

  pracovnice výdejny obědů

  Je příjemné být součástí  kolektivu, ve kterém učitelé přistupují k dětem jako k sobě rovným.

 
Externí spolupracovníci
 • PhDr. Olga Doležalová

  konzultantka a metodička úprav ŠVP

  mentorka 2. stupně (přírodní vědy)

  Již mnoho let pomáhám alternativním školám s tvorbou, revizí a koordinací úprav jejich školních vzdělávacích programů. Stála  jsem u zrodu Rámového vzdělávacího programu, na jehož pilotáži jsem se podílela. Díky hlubokému vhledu do principů, na nichž stojí, mohu podporovat odvážné školy, které se nebojí vydat jinou cestou. Patří k nim i tato škola. Poznala jsem na ní neobyčejně tvůrčí tým, který spojuje společná vize smysluplné školy. Tým, jemuž vedení školy poskytuje dostatek prostoru a zároveň komplexní podporu při seberealizaci. Spolupráce se školou je pro mě radostí.

 • Nikola Křístek

  mentor výuky v projektech

  průvodce demokratickou kulturou

  V roce 2012 jsem začal prostřednictvím projektu Leknín předávat zkušenosti ze založení, provozu i ukončení činnosti sdružené školy, kterou jsme vedli s několika dalšími rodiči. Mezi prvními zájemci o nabyté zkušenosti byli manželé Jonášovi, kteří přemýšleli o založení dobré školy pro jejich tehdy ještě malé děti. Po založení školy mě opět přizvali ke spolupráci. Přišel jsem do školy, kde vidím spokojené učitele i děti, soustředěné na práci a přitom pozorné k potřebám sebe i ostatních. 

 • Mgr. Eva Růtová

  koučka vedení školy

  konzultantka procesního řízení

  Tato škola je velmi zajímavý sociální organismus. Pracuje v ní řada inspirativních lidí oddaných své práci, je postavena na vnitřní motivaci každého z nich. Je to pracoviště, kde se dá jít do hloubky, otevřeně pojmenovávat a sdílet, společně tvořit a růst.

 • MgA. Nina Rutová

  mentorka čtenářské gramotnosti 

  a kritického myšlení

  V hodinách, které jsem zatím navštívila, jsem silně vnímala propojování čtenářství se smysluplnou zpětnou vazbou. Učitelé se umějí ptát, ovládají management třídy a spolu s rozvojem čtenářství děti rozvíjejí i v dalších oblastech. Nejsou to učitelé -začátečníci. V hodinách vidím to, o čem si lze leckde odděleně číst, ale málokde to lze vidět v praxi v takové míře a komplexnosti jako v této škole. To je velkou motivací pro těžiště mé práce - semináře pro učitele. Když vidím, jak dodržování určitých zásad funguje v praxi, že žáky i učitele vede k úctě, sebeúctě a hlubšímu myšlení, je to nesmírně posilující!

 • Mgr. Kateřina Vrtišková

  mentorka čtenářské gramotnosti a výuky venku

  Ráda se celý život nechávám inspirovat z nejrůznějších zdrojů. A pak zkouším, co mi funguje, co přináší prospěch dětem, rodičům. Zároveň mě těší sdílet své zkušenosti s ostatními. Proto si cením příležitosti spolupracovat s týmem této školy, jejíž filozofie je mi velmi blízká. Věřím, že to bude přínosné pro obě strany a hlavně pro děti.

 • Mgr. Magdalena Málková

  mentorka matematiky Hejného,

  projekt Kolegiální podpora

  Tuto školu sleduji od jejích počátků. Nejen, že jsem znala zakladatelku a ředitelku Ivetu Jonášovou, se kterou jsme se poznaly na projektu Leknín, ale zaujal mě koncept školy jako takový. Partnerství se žáky, práce na vlastních projektech, přátelské klima školy, výborní a jedineční pedagogové. V neposlední řadě fandím menším soukromým školám, sama jsem spoluzřizovatelka jedné podobné. Mám radost z toho, že si můžeme vzájemně předávat zkušenosti.

 • Mgr. Kateřina Čiháková

  mentorka badatelsky orientované výuky

  Školu znám od jejích začátků a držím jí palce. Je mi sympatické její směřování a odvaha začínat s novými věcmi jako je Lesní družina. Proto jsem se rozhodla ji podporovat v zavádění badatelsky orientovaného vyučování do výuky přírodovědných předmětů. Při této metodě poznávají děti přírodní děje jako vědci, samy při ní zjišťují, co je o tématu známo, hledají výzkumné otázky, navrhují a realizují pokusy a pozorování, vyhodnocují výsledky a hledají souvislosti a aplikace v každodenní životě. Děti přitom aktivně pracují, získávají nové dovednosti včetně schopnosti spolupráce a prezentace a zvyšuje se u nich motivace k učení. 

 • Mgr. Denisa Dědičová

  mentorka a interní lektora v oblasti osobního a profesního rozvoje

  Se vznikem projektu Hodnotový učitel jsem se rozhodla pomáhat školám a učitelům, kteří ve své práci vidí smysl a chtějí se zdokonalovat nejen po stránce profesní, ale i lidské. Dává mi velký smysl spolupracovat s inspirativními učiteli a inovativními školami, které chtějí dělat věci jinak. Učitelé jsou druhým nejdůležitějším hodnotovým vzorem dětí, hned po rodičích a rodině. Tím, jací jsou a jak učí mají vliv na utváření vzorců myšlení, které může děti do budoucna ovlivnit. Čím lepším příkladem jdou, tím lepší jsou jejich výsledky. A já se jim v tom snažím pomáhat.

 • Mgr. Michaela Králová, Ph.D.

  mentorka matematiky Hejného, projekt Inovace ŠVP

  Motivací pro spolupráci se Zákldní školou Vitae v rámci projektu je filozofie školy a otevřenost vůči novým myšlenkám, zároveň i zapojení do druhého projektu společnosti H-mat, Kolegiální podpora, cíleném na profesní rozvoj učitelů.

 • MgA. Radana Lencová, Ph.D.

  autorka, mentorka a didaktická konzultantka písma Comenia Script

  Škola je pro mne místem setkávání a vzájemné inspirace dětí, učitelů a rodičů. Alternativní škola Vitae je pro mne příjemnou výzvou ke spolupráci v otevřeném a tvůrčím prostředí.

Základní škola Vitae, s. r. o. (dříve Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o.)

 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 11

skola@skolavitae.cz

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Ředitelka: +420 608 948 311 

Družina:   +420 602 255 727

O škole
Třídy
Praktické info
Zápis/Přestup
Akademie Vitae
®

© Škola Vitae 2014-2020

® Škola Vitae, Akademie Vitae

 • Facebook
 • YouTube