top of page

Škola zájmů

Založili základní uměleckou školu a středisko volného času, které následují hodnoty i pilíře Školy Vitae.
V rámci Akademie Vitae tak dětem nabízíme další příležitosti k rozvoji jejich potenciálu formou volnočasových kroužků, táborů i výuky na základní umělecké škole. 

nabídka
Škola Vitae, kroužky
bottom of page