Škola základů

Zveme vás do školy, která dětem poskytuje kvalitní základ pro život v dynamických změnách – poznání vlastního potenciálu, rozvoj kompetencí klíčových pro spokojený život a základy vzdělanosti.

 
 
seznámení
se školou
motivační
rozhovor
zápis
do 1. třídy
podpis
smlouvy

Seznámení se školou

Dříve, než se rozhodnete přijít k zápisu, přijďte se s námi seznámit. Z důvodu epidemiologické situace bohužel v letošním školním roce nemůžeme nabídnout možnost navštívit výuku. Děkujeme za pochopení.

 • dle situace ve škole nebo online 

  1/ prezentace koncepce

  Přijďte se seznámit s naší vzdělávací koncepcí. Představíme vám, v čem je náš přístup inovativní, jak přistupujeme k dětem, proč děláme věci jinak a jak to ve škole funguje. Akce probíhá bez přítomnosti dětíPočet míst je omezený, rezervujte si to své včas. V případě účasti obou rodičů je potřeba, aby se zaregistroval každý zvlášť.

 • v tomto škol. roce se neuskuteční

  2/ návštěvy ve výuce

  Ať už se zajímáte o zápis nebo přestup do školy, neváhejte využít možnost zažít školu na vlastní kůži. Zveme vás do výuky, abyste poznali, jak to u nás chodí. Akce je určena rodičům. Počet míst je omezený, rezervujte si to své včas. V případě účasti obou rodičů je potřeba, aby se zaregistroval každý zvlášť.

 • dle aktuální epidemiolog. situace

  3/ návštěvní odpoledne pro děti

  Vaše děti zveme na návštěvní odpoledne pro všechny, kteří se k nám chystají k zápisu. Přijďte na ochutnávku výuky písmen, dílny čtení, zajímavých pokusů a her intuitivní pedagogiky. Během odpoledne probíhá na zahradě školy Jarní jarmark, na kterém žáci školy prodávají své rukodělné výrobky. A vy je tam můžete blíže poznat.

 

Motivační rozhovor

Motivační rozhovor je nedílnou součástí zápisu do 1. ročníku. Koná se před termínem zápisu, probíhá bez přítomnosti dětí a potřebná je účast obou rodičů

Na motivační rozhovor je nutné se předem zaregistrovat. Motivační rozhovory při zápisu sourozence se konají v termínu 6.–8. 1. 2021. Motivační rozhovory dalších zájemců se konají v termínu 14. 1. – 8. 4. 2021.

s sebou k rozhovoru
 • Registrační poplatek 300 Kč

 • Motivační dopis, ve kterém popíšete důvody výběru školy (platí i pro rodiče, kteří již ve škole mají jiné dítě)

zápis
sourozence

Nutnost absolvovat motivační rozhovor platí i pro rodiče, kteří již ve škole mají jiné dítě. Jeho průběh bude individuální a potrvá 30–90 min.

opakovaný
zápis

Dítě absolvovalo zápis vloni a dostalo odklad? Motivační rozhovor odpadá. Postačí zaslat motivační dopis nejpozději 10 dnů před termínem zápisu na sarka.boldisova@skolavitae.cz.

Vážení rodiče,

rádi byste zjistili, zda jsme pro Vás a Vaše dítě ta pravá škola? Nás zajímají Vaše představy o vzdělávání. Co od základní školy očekáváte? Můžeme tato očekávání naplnit? Pojďme to společně zjistit. Přijměte pozvání na motivační rozhovor, který je nedílnou součástí zápisu do naší školy. Těšíme se na Vás!

Mgr. Iveta Jonášová, ředitelka školy

 

Zápis a jeho průběh

Během zápisu, který bude probíhat 9. a 10. 4. 2021, ověřujeme připravenost dítěte na školní docházku a jeho osobnostní profil. Při sestavování třídního kolektivu postupujeme podle předem stanovených kritérií přijímání dětí k povinné školní docházce. K zápisu je nutná registrace předem, která bude spuštěna 1. 3. 2021.

Kritéria prijímání dětí

k povinné šk. docházce

Postup přijímání dětí

do 1. ročníku

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce

Postup při odkladu povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky

1/5
 • s sebou
  k zápisu
  • Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky (prosíme nezasílejte předem)

  • Originál rodného listu dítěte k nahlédnutí

  • Registrační poplatek  300 Kč (předem děkujeme za přesnou částku)

  • Doklad totožnosti zákonného zástupce uvedeného v žádosti o přijetí dítěte

  • Kopii Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud dítě bylo u zápisu v předchozím školním roce

 • průbeh
  zápisu

  Dítě se nejprve zapojí do aktivit v malé skupině 3–4 dětí spolu s našimi učiteli.

   

  V další části individuálně ověřujeme připravenost dítěte na povinnou školní docházku a zjišťujeme případné nároky na integraci dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami.

  Toto ověření probíhá formou speciálně pedagogické diagnostiky ve spolupráci s externími spolupracovníky školských poradenských zařízení.

 • postup
  při odkladu

  V odůvodněných případech můžete jako zákonný zástupce od 1. 4. do 30. 4. 2021 písemně požádat o odklad povinné školní docházky.

  Žádost o odklad školní docházky musí být doložena posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení šk. roku, v němž dítě dovrší osmý rok.

 

Výsledky zápisu

Bude vaše dítě ve vznikající třídě? Výsledky zápisu zveřejníme na webových stránkách a na veřejně přístupném místě v areálu školy do 16. 4. 2021 

přijatí
uchazeči
 • Výsledky zápisu zveřejníme na webu a na vývěsce před školou do 16. 4. 2021.

 • V případě přijetí dítěte následuje podpis Smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu, nejpozději do 30. 4. 2021.

nepřijatí
uchazeči
 • Nepřijaté uchazeče informujeme písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí, které odesíláme nejpozději 10. 5. 2021.

 • Seznámit se s podklady pro rozhodnutí bude možné po individuální dohodě dne 28. 4. 2021.

Základní škola Vitae, s. r. o. (dříve Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o.)

 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 11

skola@skolavitae.cz

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Ředitelka: +420 608 948 311 

Družina:   +420 602 255 727

O škole
Třídy
Praktické info
Zápis/Přestup
Akademie Vitae
®

© Škola Vitae 2014-2020

® Škola Vitae, Akademie Vitae

 • Facebook
 • YouTube