top of page

Škola základů

Zveme vás do školy, která dětem poskytuje kvalitní základ pro život v dynamických změnách – poznání vlastního potenciálu, rozvoj kompetencí klíčových pro spokojený život a základy vzdělanosti.

seznámení
průběh
seznámení
se školou
rozhovor
s rodiči
zápis
do 1. třídy
podpis
smlouvy

Seznámení se školou

Dříve, než se rozhodnete přijít k zápisu, přijďte se s námi seznámit. Prezentace koncepce, návštěvy ve výuce i návštěvní odpoledne pro děti jsou naše nabídka na Vaše seznámení se školou. Účast na nich je dobrovolná

Škola Vitae, zápis do 1. třídy
motivační rozhovor
Rozhovory s rodiči

Rozhovory se konají před termínem zápisu, probíhají online bez přítomnosti dětí

a doporučujeme účast obou rodičůK rozhovoru je nutné se předem zaregistrovat

Termíny rozhovorů s rodiči

Rozhovory 

při zápisu sourozence se konají v termínu 

4. – 11. 1. 2024.

Rozhovory dalších zájemců se konají  v termínu 

18. 1. – 4. 4. 2024.

Jak probíhá rozhovor?

Podrobnosti k rozhovorům naleznete v přiloženém dokumentu. 

Těšíme se na vás!

Rozhovory s rodiči

Rozhovor s rodiči je nedílnou součástí zápisu do 1. ročníku. Společně na něm zjišťujeme, zda jsou naše pohledy na vzdělávání a výchovu dětí jednotné. Je pro nás důležité, aby rodina a škola byly v souladu. 

Škola Vitae, Iveta Jonášová

Vážení rodiče,

rádi byste zjistili, zda jsme pro Vás a Vaše dítě ta pravá škola? Nás zajímají Vaše představy o vzdělávání. Co od základní školy očekáváte? Můžeme tato očekávání naplnit? Pojďme to společně zjistit. Přijměte pozvání na rozhovor vedení školy s rodiči, který je nedílnou součástí zápisu do naší školy. Těšíme se na Vás!

Mgr. Iveta Jonášová, ředitelka školy

zápis

Zápis a jeho průběh

Zápis proběhne ve středu 3. 4., v pátek 5. 4. 2024

a v sobotu 6. 4. 2024. 

K zápisu je nutná registrace předem. Ta bude spuštěna začátkem března.

Poté je třeba vygenerovat elektronickou přihlášku v systému Edookit, kterou fyzicky předáte přímo u zápisu.

Kritéria přijímání dětí

k povinné šk. docházce

Postup při odkladu povinné školní docházky

výsledky

Výsledky zápisu

Bude vaše dítě ve vznikající třídě? S výsledky zápisu, tedy seznamem dětí navržených na přijetí se po zápisu můžete seznámit v přiloženém dokumentu.

Ireine Photography (1).jpg
přijatí
uchazeči
 • Výsledky zápisu zveřejníme na webu a na vývěsce před školou do poloviny dubna 2024.

 • V případě přijetí dítěte následuje podpis Smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu, nejpozději do konce dubna 2024.

nepřijatí
uchazeči
 • Nepřijaté uchazeče informujeme písemně doručením Rozhodnutí
  o nepřijetí, které odesíláme začátkem května.

 • Náhledy do spisu (nikoli konzultace k práci dítěte) jsou možné po předchozím objednání na telefonu 608 500 425.

FAQ

Často kladené dotazy

Zajímá vás více o zápisu, rozhovoru s rodiči nebo o návštěvě školy? Podívejte se na často kladené dotazy. V případě, že ani tady svou odpověď nenajdete, neváhejte nás kontaktovat

 • Mohu si domluvit schůzku a přijít se do školy podívat?
  Rádi se s Vámi setkáme v nabízených termínech akcí pro zájemce o školu, čas si prosím rezervujete online. Termíny začínáme zveřejňovat na začátku listopadu, první návštěvy ve výuce jsou v nabídce již v prosinci.
 • Mohu s sebou vzít na návštěvu ve výuce i své dítě?
  Návštěva je určena pouze pro rodiče, ze zkušenosti víme, že děti to dlouho nebaví, nelze po nich chtít, aby vydržely dvě hodiny v tichosti a klidu pasivně sedět na místě a koukat na jiné děti, jak se učí. To je náročné i pro mnohé rodiče. Děti pak ruší jak třídu, tak i ostatní rodiče, kteří přišli pozorovat a navnímat si školu. Pro předškoláčky i další budoucí žáčky je určeno Návštěvní odpoledne v březnu, ušité jim na míru.
 • Můžeme přijít na návštěvu ve výuce oba rodiče?
  Samozřejmě ano, jen prosíme, abyste si každý zarezervoval své místo.
 • Mohu přijít na návštěvu ve výuce vícekrát?
  Můžete, ale prosíme o solidaritu s ostatními rodiči, kteří se také chtějí do školy podívat, termínů není zase tolik a počet lidí ve třídě je omezen.
 • Máte karty Q analýzy určené k rodičovskému rozhovoru v elektronické verzi?
  Nemáme. Převod tak velkého množství karet do elektronické formy, aby se se všemi najednou dalo pracovat na jednom monitoru a bylo to přehledné a čitelné, je zatím nereálný. Navíc myš nebo touchpad ovládá jen jeden, kdežto manuálního výběru a přesouvání karet na stole se mohou aktivně účastnit oba rodiče :-). Můžete si udělat různé strategie, jak k úkolu přistoupíte, vzít do ruky kartu, o které spolu mluvíte, každý si může pročítat jiné karty, dělat vlastní preference... I když si tak karty musíte vyzvednout ve škole a pak nám je zase vrátit, stojí to za to. V elektronické verzi zatím pro tento účel nejsou.
 • Jak probíhá předání Q karet pro rodičovský rozhovor?
  Před rozhovorem bude potřeba, abyste si přímo ve škole vyzvedli sadu kartiček Q-analýzy. Kartičky budou k vyzvednutí ve škole od ledna 2024 téměř kterýkoli všední den v provozní době školy. Prosíme, domluvte si termín vyzvednutí na telefonu 608 500 425. Karty nám potom, prosíme, co nejdříve vraťte vhozením do schránky na brance před školou, abychom je mohli půjčit dalším rodičům, případně karty alespoň přineste k zápisu. Děkujeme Vám za spolupráci.
 • Jak probíhá práce s Q kartami u nás doma? Co s nimi máme dělat?
  Kartičky oba rodiče společně přečtete a poskládáte dle přiloženého zadání. Práce s nimi Vám zabere cca hodinku. Výsledek práce vyfotíte a fotografii pošlete ještě před začátkem rozhovoru na e-maily uvedené v návodu. Zaslaná fotografie bude podkladem pro navazující rozhovor s Vámi, ve kterém zjišťujeme míru souladu ve sdílení pedagogického přístupu a výchovně vzdělávacích strategií naší školy s Vašimi postoji, představami a očekáváními.
 • Jaký je poplatek za Q analýzu? Platí se ještě něco dalšího?
  Rodiče hradí pouze poplatek spojený s náklady na Q analýzu. O uhrazení částky 300 Kč prosíme na číslo účtu: 107-7316360207/0100, specifický symbol: 2401 (zadejte jej, prosím, bez něj bude obtížné platbu identifikovat), do poznámky uveďte jméno a příjmení zapisovaného dítěte. Poplatek prosíme zašlete před konáním rozhovoru.
 • Jak probíhá samotný rozhovor s rodiči?
  Rozhovor proběhne online na platformě Google Meet. Je proto třeba, abyste měli založený Google účet (@gmail.com), přes který se na setkání přihlásíte. Pokud budete potřebovat pomoci, obraťte se nás prosíme s předstihem. Délka rozhovoru bývá od 30 do 60 minut, budeme rádi, když se rozhovoru zúčastní oba rodiče. Odkaz na setkání obdržíte v automatickém potvrzovacím emailu po provedené registraci.
 • Kde najdu odkaz na online rozhovor s vedením školy?
  Odkaz Vám přijde do mailu po registraci k rozhovoru. Aby fungoval, je potřeba se na něj přihlásit z gmail adresy.
 • Čeho se musíme před zápisem zúčastnit?
  Před zápisem je potřeba projít čtyřmi kroky: 1) absolvovat online rozhovor s vedením školy (registrace otevíráme v listopadu) 2) vyplnit online žádost o přijetí (přihlašování spouštíme na konci února) 3) online si registrovat čas zápisu (registrace otevíráme na konci února) 4) přijít osobně k zápisu (začátek dubna) Těšíme se na Vás!
 • Co ostatní akce na webu, jsou povinné?
  Prezentace koncepce, návštěvy ve výuce a návštěvní odpoledne pro předškoláky jsou dobrovolné, nabízíme je pro seznámení se se školou. Máte při nich možnost navnímat atmosféru školy, vidět výuku v reálné podobě, dozvědět detailněji na čem na škola staví, dostanete prostor na svoje otázky. Vaše děti pak na návštěvním odpoledni pro děti uvidí, jak vypadá škola, a vyzkoušejí si aktivity, které pro ně každoročně připravují děti ze 6. třídy.
bottom of page