top of page

Škola základů

Zveme vás do školy, která dětem poskytuje kvalitní základ pro život v dynamických změnách – poznání vlastního potenciálu, rozvoj kompetencí klíčových pro spokojený život a základy vzdělanosti.

seznámení
průběh
seznámení
se školou
rozhovor
s rodiči
zápis
do 1. třídy
podpis
smlouvy

Seznámení se školou

Dříve, než se rozhodnete přijít k zápisu, přijďte se s námi seznámit. Prezentace koncepce, návštěvy ve výuce i návštěvní odpoledne pro děti jsou naše nabídka na Vaše seznámení se školou. Účast na nich je dobrovolná

Škola Vitae, zápis do 1. třídy
motivační rozhovor
Rozhovory s rodiči

Rozhovory se konají před termínem zápisu, probíhají online bez přítomnosti dětí

a doporučujeme účast obou rodičůK rozhovoru je nutné se předem zaregistrovat. 

Termíny rozhovorů s rodiči

Rozhovory 

při zápisu sourozence se konají v termínu 

3. – 12. 1. 2023.

Rozhovory dalších zájemců se konají  v termínu 

19. 1. – 31. 3. 2022.

Jak probíhá rozhovor?

Podrobnosti k rozhovorům naleznete v přiloženém dokumentu. 

Těšíme se na vás!

Rozhovory s rodiči

Rozhovor s rodiči je nedílnou součástí zápisu do 1. ročníku. Společně na něm zjišťujeme, zda jsou naše pohledy na vzdělávání a výchovu dětí jednotné. Je pro nás důležité, aby rodina a škola byly v souladu. 

Škola Vitae, zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

rádi byste zjistili, zda jsme pro Vás a Vaše dítě ta pravá škola? Nás zajímají Vaše představy o vzdělávání. Co od základní školy očekáváte? Můžeme tato očekávání naplnit? Pojďme to společně zjistit. Přijměte pozvání na rozhovor vedení školy s rodiči, který je nedílnou součástí zápisu do naší školy. Těšíme se na Vás!

Mgr. Iveta Jonášová, ředitelka školy

zápis

Zápis a jeho průběh

Zápis proběhne v neděli 2. 4. 2023 a v pondělí 3. 4. 2023. 

K zápisu je nutná registrace předem.

Poté je třeba vygenerovat elektronickou přihlášku v systému Edookit, kterou fyzicky předáte přímo u zápisu.

Kritéria přijímání dětí

k povinné šk. docházce

Postup při odkladu povinné školní docházky

výsledky

Výsledky zápisu

Bude vaše dítě ve vznikající třídě? S výsledky zápisu, tedy seznamem dětí navržených na přijetí se po zápisu můžete seznámit v přiloženém dokumentu.

Ireine Photography (1).jpg
přijatí
uchazeči
  • Výsledky zápisu zveřejníme na webu a na vývěsce před školou do 14. 4. 2023.

  • V případě přijetí dítěte následuje podpis Smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu, nejpozději do 28. 4. 2023.

nepřijatí
uchazeči
  • Nepřijaté uchazeče informujeme písemně doručením Rozhodnutí
    o nepřijetí, které odesíláme nejpozději 3. 5. 2023.

  • Náhledy do spisu (nikoli konzultace k práci dítěte) jsou možné po předchozím objednání na telefonu 608 500 425 dne 26. 4. od 11:00 do 13:00 hod.

bottom of page