Osmá třída

Mgr. Iva Dvořáková, Ph.D.

tandemová třídní učitelka

Na nejhlubší úrovni jsme všichni stejní, ale projevujeme se, přemýšlíme a učíme se každý jinak. Dětem dáváme prostor učit se a dospívat vlastní, tedy tou nejlepší cestou.

Mgr. Petr Štván

tandemový třídní učitel

Jsem rád, že jsem součástí týmu, který buduje smysluplnou školu a chce společně tvořit lepší svět.

Ve třídě s kapacitou 24 dětí učíme tandemu dvou třídních učitelů. Díky tomu máme velký prostor pro individualizaci výuky a řešení potřeb. Z naší interakce se děti přirozeně učí efektivní spolupráci a komunikaci. Kromě nás se setkávají i s dalšími pedagogy. Ve třídě vytváříme bezpečné, vstřícné, podnětné a provztahové prostředí, děti nám tykají a učí se s námi respektu k ostatním i k sobě.

 

Ing. Iva Jabůrková

anglický jazyk

matematika

Bc. Lukáš Truksa

ART

MgA. Drahomíra Klofáčová

ART

projekty

Marek Brož

tělesná výchova

Klára Havrdová

prevence

 

Chcete, aby do třídy chodilo i Vaše dítě?

Informujte se o volných místech.

 

Ze života třídy

Během roku naplňujeme tematický plán, učíme se venku, realizujeme celou řadu individuálních, týmových i mezitřídních projektů a školních akcí. Rodičům tento život sdílíme formou zpráv na blogu

Jedním z našich projektů je třídní časopis, který jsme odstartovali ve školním roce 2019/20. Vydávání tištěné verze nám pozastavila pandemie, a tak nás najdete online na lamoviny.cz