top of page

Škola zážitků

​Škola je dynamické místo, kde pulzuje život. Ke školnímu roku patří akce, které podporují šíření našich hodnot, budování vztahů a rozvoj komunity.

přehled akcí
Škola Vitae, akce školy
bottom of page