Škola zážitků

​Škola je dynamické místo, kde pulzuje život. Ke školnímu roku patří akce, které podporují šíření našich hodnot, budování vztahů a rozvoj komunity.

 
 • Slavnostní zahájení roku

  září

  Každý školní rok je jedinečný a neopakovatelný. Škola se rozroste o celou novou třídu a kolegy z řad učitelů. Během slavnostního zahájení všichni prvňáčci a noví učitelé symbolicky vstoupí do kruhu společenství školy.

 • Adaptační výjezdy

  září

  Zpátky do školy? Je důležité se po prázdninové pauze na sebe znovu naladit, upevnit vztahy, oprášit pravidla a být zase tým. Za naplněním těchto cílů každé září vyjíždí všechny třídy na adaptační pobyty do přírody.

 • Ukliďme svět

  září

  Podporujeme projekt Ukliďme svět, ukliďme Česko! jako spoluorganizátoři akce. Spolu s miliony lidí ze 134 zemí světa uklízíme v rámci Celosvětového úklidového dne v okolí naší školy. Dejte se s nám do (ú)klidu! :)

 • Podzimní duády/triády

  listopad

  Pravidelně se učitelé a rodiče setkávají na duádě / spolu s dítětem na triádě (od 3. třídy). Děti se učí přemýšlet o svém učení a prezentovat jeho výsledky. Učitelé a rodiče pomáhají s plánováním výzev pro další období.

 • Adventní jarmark

  prosinec

  Předvánoční akce, jejíž výtěžek putuje na vybrané projekty. Probíhá v areálu školy a kromě prodejních stánků s rukodělnými výrobky dětí návštěvníkům nabízí tvořivé dílničky, živou hudbu a dobroty domácí výroby.

 • Adventní spirála

  prosinec

  Cesta spirálou do středu, kde svítí světlo, symbolizuje cestu do vlastního nitra. Nalezené světlo můžeme vynést ven a prosvětlovat jím vše kolem. Akce je naplněná pokojnou atmosférou a je určena pro žáky 1.–3. třídy.

 • Vánoční slavnost

  prosinec

  K Adventu již neoddělitelně patří Vánoční slavnost a divadelní představení s vánoční tematikou. Nastudování či výroby kulis se děti účastní dobrovolně. Akci pořádáme v Komunitním centru Matky Terezy.

 • Chci do školy!

  březen

  Návštěvní odpoledne pro děti, které se chystají k zápisu. Ochutnávka výuky písmen, dílny čtení, zajímavých pokusů a her intuitivní pedagogiky. Akci doprovází Jarní jarmark, na kterém žáci školy prodávají své rukodělné výrobky.

 • Jarní jarmark

  březen

  Akci pořádáme v době návštěvního odpoledne pro děti. Na zahradě školy děti prodávají své vlastní výrobky. Výtěžek podporuje dobrou věc, z části již tradičně obnovu školní zahrady. Akci odprovází hudební pásmo dětí a rodičů.

 • Noc s Andersenem

  březen

  Podporujeme čtenářství, a proto se spolu se stovkami knihoven, škol a domů dětí zapojujeme do celostátní akce Noc s Andersenem. Noc ve škole je spojena s návštěvou pana Andersena, stezkou odvahy a čtení knih.

 • Sázení stromů

  duben

  Naše pojetí oslavy Dne Země.  Ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy vysazujeme nové stromy v některém z lesů v okolí školy. Do dobrovolné akce se každoročně zapojují děti všech tříd i mnozí rodiče.

 • Jarní duády/triády

  duben

  Pravidelně se učitelé a rodiče setkávají na duádě / spolu s dítětem na triádě (od 3. třídy). Děti se učí přemýšlet o svém učení a prezentovat jeho výsledky. Učitelé a rodiče pomáhají s plánováním výzev pro další období.

 • Týdenní expedice

  květen

  Každé jaro se všechny třídy vydávají na týdenní expedice do přírody, ve vyšších ročnících i do zahraničí. Náplň těchto akcí navazuje na roční tematický plán a kromě výuky se přirozeně zaměřuje na stmelování týmů jednotlivých tříd.

 • Sportovní den

  červen

  Tento den nabízí možnost si vyzkoušet různé sportovní disciplíny a poznat vlastní limity. Do akce se aktivně zapojují děti i rodiče v roli dobrovolníků. Fandíme vždy všem bez ohledu na výkon a fyzickou zdatnost.

 • Zahradní slavnost

  červen

  Každoročně zakončujeme školní rok slavností na zahradě školy. Provází ji pohodová atmosféra, pestrý program, piknikové deky a společné pohoštění. Na oblíbenou akci jsou zvány rodiny současných i budoucích žáků.

 • Letní tábor školy

  červenec / srpen

  V roce 2020 jsme odstartovali tradici týdenních letních táborů školy v Jizerských horách. Tematicky zaměřená akce nabízí kromě dobrodružství pod stany i nejrůznější aktivity v přírodě v duchu zážitkové pedagogiky.

Základní škola Vitae, s. r. o. (dříve Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o.)

 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 11

skola@skolavitae.cz

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Ředitelka: +420 608 948 311 

Družina:   +420 602 255 727

O škole
Třídy
Praktické info
Zápis/Přestup
Akademie Vitae
®

© Škola Vitae 2014-2020

® Škola Vitae, Akademie Vitae

 • Facebook
 • YouTube