Škola zájmů

Ve spolupráci s interními i externími lektory a partnerskými organizacemi dětem nabízíme další příležitosti k rozvoji jejich potenciálu formou kroužků.

Nabídka a provoz kroužků se mohou měnit v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací. Pro další podrobnosti se neváhejte obrátit na Šárku Boldišovou na sarka.boldisova@skolavitae.cz, která kroužky koordinuje. 
 

 
Škola Vitae, kroužky