top of page
Škola Vitae – rodina zřizovatelů.jpg

Škola života

V roce 2014 jsme vykročili na cestu
smysluplného vzdělávání. Tvoříme školu jako přirozenou součást života, nabízíme inovativní formy výuky a osobnostní rozvoj jako základ spokojeného života.

zřizovatelé o škole
Škola Vitae, Iveta Jonášová

Tvoříme školu, kde život pulzuje v přirozeném rytmu, a kde jsou vítány rozvojové impulzy. Budujeme školu, ve které každý může bý sám sebou, má dostatek prostoru pro rozvoj vlastního potenciálu a seberealizaci. Na cestě za společnou vizí ve škole synergicky spolupůsobí jedinečné talenty každého z nás.

Petr a Iveta Jonášovi,

zřizovatelé školy

Petr Jonáš, Škola Vitae

Naše hodnoty

Smysluplnost
za školou si stojíme

Sdílíme společnou vizi. Věříme v to, co děláme. Žijeme smysluplností.

Poctivost
stavíme na poctivosti

Stavíme na profesní a lidské poctivosti. Vytrvale jdeme za kvalitou.

Otevřenost
jsme otevřeně tolerantní

Vytváříme bezpečný a svobodný prostor k sebevyjádření.

Partnerství
spolu dokážeme víc

Nasloucháme si, vzájemně se podporujeme a společně rosteme.

Pozitivita
životu říkáme ano

Přijímáme vše, co přichází, jako příležitost k růstu. Důvěřujeme životu.

hodnoty

Poslání a vize školy

Život školou, škola životem. Škola jako přirozená součást života, který do ní vnáší rozvojové impulzy. Škola jako vstřícné a otevřené místo pro vzájemné učení, osobnostní rozvoj a seberealizaci. Škola jako základ celoživotního učení, které je v dnešní době plné dynamických změn potřebným životním přístupem. Škola jako součást širší vize Vitae, vize smysluplného života.

poslání a vize školy
pilíře

Ve škole se cítím bezpečně a respektuji druhé i sebe sama.

Bezpečné a respektující prostředí

Naše pilíře

na čem stavíme

Bezpečné a respektující prostředí

Vytváříme bezpečné a vstřícné prostředí s respektem k individualitě a odlišnosti.

Sebepoznání
a osobnostní rozvoj

Podporujeme rozvoj potenciálu, sebepoznání a osobnostní růst.

Vztahy, spolupráce a komunikace

Stavíme na spolupráci, otevřené komunikaci a budování vztahů.

Otevřené 

společenství školy

Školu tvoříme jako otevřené a partnerské společenství, učící se komunitu.

Škola Vitae

Aktivní spolutvoření světa a života

Povzbuzujeme k aktivnímu přístupu v osobním, profesním a občanském životě.

Seberealizace

a well-being

Poskytujeme prostor pro seberealizaci, prožitek pohody a kvalitního života.

Progresivní přístupy k učení a inovace

Učení stavíme na progresivních přístupech a otevřenosti inovacím.

vize vitae

Vize Vitae

vize inspirace transformace autenticita energie

Škola Vitae je esencí širší vize Vitae, která je vizí autentického bytí inspirujícího vlastní transformací. Vedle inovativní základní školy budujeme veřejnou školu celoživotního učení a podporujeme smysluplné záměry a synergické spolupůsobení vedoucí k životní prosperitě a naplnění.

historie

Jak šel čas se Školou Vitae

září 2014/
Slavnostní otevření
1. stupně školy

1. září 2014 jsme otevřeli brány školy na Schulhoffově ulici a přivítali prvních deset dětí. Důvěry a odvahy jejich rodičů si velmi vážíme, bez nich by se naše vize smysluplného vzdělávání neuskutečnila. Školu jsme založili s podporou odborníků ze společnosti School My Project.

leden 2016/
Otevření Kafárny pro rodiče

Otevřeli jsme pravidelnou rodičovskou Kafárnu, prostor pro komunikaci, sdílení a inspiraci. Zpočátku pořádanou každý týden s tématy navrhovanými výhradně rodiči, později měsíčně s tématy navrhovanými střídavě rodiči a školou.

srpen 2018/
Aktualizace ŠVP a příprava 2. stupně

Ukončili jsme exkluzivní spolupráci se společností School My Project. K rozvoji školy jsme přizvali další odborníky a spolu s nimi spustili revizi Školního vzdělávacího programu. Současně s tím jsme program inovovali v souladu s přípravami otevření 2. stupně.

prosinec 2019/
Změna na úrovni zřizovatelů

Původní spoluzřizovatelku školy, Danu Stariatovou, která je zároveň majitelkou společnosti School My Project, vystřídala na pozici zřizovatelky Iveta Jonášová, ředitelka školy.

červenec 2020/
Změna názvu školy
a vizuální identity

V souvislosti se změnou na pozici zřizovatelů jsme změnili název školy. Škola Můj Projekt – Praha Jižní Město se přejmenovala na Škola Vitae, která je součástí širší vize Vitae smysluplného a celoživotního učení. Se změnou názvu se pojí i změna vizuální identity školy.

červenec 2021/
Příměstské tábory 
ve Vitae

V rámci Akademie Vitae pořádáme v budově Školy Vitae první příměstské tábory. Navazujeme tak na úspěšný pobytový tábor v Jizerský horách, který jsme společně
s vyučujícími Základní školy Vitae uskutečnili v létě 2020. 

srpen 2022/
Slavnostní otevření nových prostor

Dokončili jsme dosud největší rekonstrukci budovy školy. Nově máme k dispozici 9 tříd, prostorné chodby, jídelnu, vlastní knihovnu
i několik nových jednacích prostor
a učitelských kabinetů. Na děti se v září těší také nová vstupní hala a prostorná šatna. 

září 2022/
Otevíráme základní uměleckou školu 

Na základech pedagogické koncepce Základní školy Vitae vyrůstá i Základní umělecká škola Vitae.  Jsme nesmírně vděčni, že děti ze Školy Vitae i z okolních základních škol mají možnost ve Vitae studovat

i umělecké obory. 

září 2022/
Školíme formativní hodnocení

Ve spolupráci s Akademií Vitae jsme se stali průvodci na cestě formativním hodnocením pro okolní základní školy. V nabídce kurzů formativního hodnocení pokračujeme
i nadále skrze partnerskou organizaci Akademie Vitae. Důvěry a zájmů učitelů

a ředitelů z ostatních základních škol si velmi vážíme. 

květen 2023/
Absolventský večer a úspěchy prvních deváťáků

V květnu proběhl první absolventský večer Školy Vitae. Pro své rodiče a učitele si jej připravili deváťáci. Tento historicky první absolventský ročník Školy Vitae se též může pochlubit velkými úspěchy: všichni žáci
a žákyně se dostali na své vybrané střední školy. Přejeme jim, ať se jim v učení i životě daří.

srpen 2015/
Spuštění Letní školy pro učitele

Spustili jsme každoroční vzdělávání našich pedagogů a podporu vstupu nových kolegů formou Letní školy. V metodické oblasti našim učitelům poskytujeme systematickou podporu a rozšiřující vzdělávání na míru.

září 2016/
Stěhování do nových prostor

Přestěhovali jsme se na novou adresu v ulici Chomutovická. Ze zdevastovaných a léta nepoužívaných prostor budujeme školu plnou života a rozvoje potenciálu dětí i dospělých. Náš příspěvěk k rozvoji Prahy 11. Na pozici ředitelky vystřídala Andreu Vedralovou zakladatelka školy, Iveta Jonášová.

září 2019/
Slavnostní otevření
2. stupně školy

Po intenzivních přípravách, na kterých se podílela řada našich učitelů spolu s dalšími odborníky, jsme úspěšně otevřeli 2. stupeň školy. Téměř v plné sestavě do 6. třídy pokračovala třída z více než poloviny tvořená “zakladatelským ročníkem” dětí. Důvěry jejich rodičů si velmi vážíme.

březen 2020/
Zavedení a realizace distanční výuky 

Po uzavření škol v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 se nám podařilo po dobu nařízené karantény zachovat kontinuitu výuky zavedením její distanční online formy. Za zavedení uceleného systému distanční výuky jsme dostali ocenění Příklad dobré praxe od radního pro školství hlavního města Prahy pana Víta Šimrala.

září 2020/
Otevření Akademie Vitae

Otevřeli jsme Akademii Vitae, veřejnou školu celoživotního učení zaměřenou na rozvoj pedagogů a širší veřejnosti. V nabídce Akademie se objevuje rodičovská Kafárna a kurzy pro učitele a širší veřejnost, které nabízíme již několik let.

září 2021/
Tréninková škola
Učitele Naživo

Začali jsme spolupracovat s organizací Učitel naživo, unikátním vzdělávacím programem pro budoucí učitele, který usiluje
o systémové změny ve vzdělávání. Společně tak budujeme
a rozšiřujeme učící se komunitu inovativních učitelů

a podporujeme profesní růst studentů programu i našich kmenových vyučujících, kteří díky rolím provázejících učitelům rostou profesně. 

září 2022/
Škola Vitae má širší vedení

Z potřeb vnitřní organizace školy vznikl střední článek managementu – tzv. širší vedení školy. Funguje jako poradní orgán ředitelky školy, schází se několikrát do roka
a díky zástupkyním I. a II. stupně, vedoucí školní družiny a dalším členkám je smysluplně propojeno s celým týmem Školy Vitae.

září 2022/
Středisko volného času Vitae

V rámci Akademii Vitae zřizujeme středisko volného času. Pro děti jsme připravili širokou škálu kroužků, které navazují na kroužky dosud zřizované Školou Vitae. Těšit se mohou na kroužky výtvarné, hudební, technologické, seberozvojové i řemeslné. Nabídku kroužků su přejeme postupně rozšiřovat.

září 2022/
Výborné hodnocení České školní inspekce

Koncem září 2022 jsme prošli pravidelnou inspekční činností. Obdrželi jsme výborné hodnocení. Více informací o tom, co ČŠI hodnotí i jak si škola v hodnocení stojí, si můžete přečíst na samostatné stránce

září 2023/
Otevření nového oboru ZUŠ

Od září 2023 otevíráme Výtvarný obor
s inovativním zaměřením Výtvarná
a multimediální tvorba
. Do výuky zapojíme kreativní technologie a mimo klasickou malbu a kresbu prozkoumáme také nástroje pro audiovizuální tvorbu, věnovat se budeme videotvorbě, animaci, ozvučenými instalacím, fotografiím a dalším. 

bottom of page