První třída

Daniela Růžičková, Škola Vitae

Mgr. Daniela Růžičková

tandemová třídní učitelka

matematika

Pět pilířů školy (smysluplnost, otevřenost, pozitivita, partnerstvní a poctivost), podle mě přesně vystihuje hodnoty, o které v životě opravdu jde.

Kristýna Peštová, Škola Vitae

Mgr. Kristýna Peštová

tandemová třídní učitelka

anglický jazyk

Ideální škola je pro mě bezpečné místo, kde se jedná s respektem s dětmi i s dospělými.

Ve třídě s kapacitou 24 dětí učíme v tandemu dvou třídních učitelek. Díky tomu máme velký prostor pro individualizaci výuky a řešení potřeb. Z naší interakce se děti přirozeně učí efektivní spolupráci a komunikaci. Kromě nás se setkávají i s dalšími pedagogy. Ve třídě vytváříme bezpečné, vstřícné, podnětné a provztahové prostředí, děti nám tykají a učí se s námi respektu k ostatním i k sobě.

 
Šárka Matoušková, Škola Vitae

Šárka Matoušková

matematika

Drahomíra Klofáčová, Škola Vitae

MgA. Drahomíra Klofáčová

ART

 

Chcete, aby do třídy chodilo i Vaše dítě?

Informujte se o volných místech.

 

Ze života třídy

Během roku naplňujeme tematický plán, učíme se venku, realizujeme celou řadu individuálních, týmových i mezitřídních projektů a školních akcí. Rodičům tento život sdílíme formou zpráv na blogu