top of page

První třída

Petra Pešičková_edited.jpg

Petra Pešičková

tandemová třídní učitelka

Ráda trávím svůj čas v podnětném prostředí s inspirativními lidmi a ještě raději s dětmi. Zaměřuji se na to dobré, co v nás všech je, to podporuji a rozvíjím. Ve škole Vitae mám každý den možnost žít hodnoty, které jsou pro mě v životě klíčové.

Sára Ohrazdová_edited.jpg

Mgr. Sára Ohrazdová

tandemová třídní učitelka

„Neuhasím žádný oheň, žádnou velikost, žádné nadšení. Místo toho chci osvítit veškerou výuku, aby každý kousek poznání byl přijat s nadšením a porozuměním." Maria Montessori

Ve třídě s kapacitou 24 dětí učíme v tandemu dvou třídních učitelek. Díky tomu máme velký prostor pro individualizaci výuky a řešení potřeb. Z naší interakce se děti přirozeně učí efektivní spolupráci a komunikaci. Kromě nás se setkávají i s dalšími pedagogy. Ve třídě vytváříme bezpečné, vstřícné, podnětné a provztahové prostředí, děti nám tykají a učí se s námi respektu k ostatním i k sobě.

další učitelé
Iva Peštová orez.jpg

Mgr. Iva Peštová

anglický jazyk

fotogalerie

Chcete, aby do třídy chodilo i Vaše dítě?

Informujte se o volných místech.

blog

Ze života třídy

Během roku naplňujeme tematický plán, učíme se venku, realizujeme celou řadu individuálních, týmových i mezitřídních projektů a školních akcí. Rodičům tento život sdílíme formou zpráv na blogu

bottom of page