top of page

Pátá třída

Michaela Švandová, Škola Vitae

Mgr. Michaela Švandová

tandemová třídní učitelka

Škola je nedílnou součástí života každého z nás. Pro mě je to místo podpory, respektu, inspirace, bezpečí, vzájemného obohacení a sdílení. Jsem ráda, že mohu být jeho součástí a zároveň se na něm aktivně podílet.

Irena Havlíčková orez_edited.jpg

Mgr. Irena Havlíčková

tandemová třídní učitelka

Smysluplná škola, kde je přirozené klást otázky, formulovat hypotézy, různými postupy je ověřovat a společně hledat ta nejlepší řešení. Místo, kde slova respekt, podpora a spolupráce nejsou jen prázdnými frázemi a kde svůj hlas mají všichni - malí i velcí. To je pro mě Vitae.

Ve třídě s kapacitou 24 dětí učíme tandemu dvou třídních učitelek. Díky tomu máme velký prostor pro individualizaci výuky a řešení potřeb. Z naší interakce se děti přirozeně učí efektivní spolupráci a komunikaci. Kromě nás se setkávají i s dalšími pedagogy. Ve třídě vytváříme bezpečné, vstřícné, podnětné a provztahové prostředí, děti nám tykají a učí se s námi respektu k ostatním i k sobě.

další učitelé
Snímek obrazovky 2023-02-03 v 12_edited.jpg

Mgr. Veronika Svobodová

podpora třídního tandemu

anglický jazyk

Jana Tomešová, Škola Vitae

Jana Tomešová

matematika

Iva Peštová orez.jpg

Mgr. Iva Peštová

anglický jazyk

portrét do školy_edited.jpg

MgA. Drahomíra Klofáčová

ART

Luisa Dudáková_edited.jpg

Mgr. Luisa Dudáková

anglický jazyk

Lukáš Truksa, Škola Vitae

​Bc. Lukáš Truksa

ART

fotogalerie

Chcete, aby do třídy chodilo i Vaše dítě?

Informujte se o volných místech.

blog

Ze života třídy

Během roku naplňujeme tematický plán, učíme se venku, realizujeme celou řadu individuálních, týmových i mezitřídních projektů a školních akcí. Rodičům tento život sdílíme formou zpráv na blogu

bottom of page