Pátá třída

Klára Havrdová, Škola Vitae

Klára Havrdová

tandemová třídní učitelka

Naše škola dává dětem možnost svobodně se rozhodovat a zároveň učí děti nést plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí, což považuji za velmi důležité nejen pro děti.

05 Petr Kůrka.jpg

Ing. Petr Kůrka

tandemový třídní učitel

Hledání kompromisu mezi svobodou a řízením, mezi vnitřní a vnější motivací. Učit se co je svoboda, kde začíná a kde končí. Zjišťování, co je empatie a jak komunikovat s druhými. Všichni toto řešíme v nějaké formě celý život a na naší škole se to můžou učit jak děti, tak rodiče a samozřejmě také učitelé.

Ve třídě s kapacitou 24 dětí učíme tandemu dvou třídních učitelů. Díky tomu máme velký prostor pro individualizaci výuky a řešení potřeb. Z naší interakce se děti přirozeně učí efektivní spolupráci a komunikaci. Kromě nás se setkávají i s dalšími pedagogy. Ve třídě vytváříme bezpečné, vstřícné, podnětné a provztahové prostředí, děti nám tykají a učí se s námi respektu k ostatním i k sobě.

 
08 Evžen_edited.jpg

Evgenii Chekunov, Ph.D.

anglický jazyk

Petra Červienková, Škola Vitae.jpg

Petra Červienková

SOWa

projekty

Kateřina Králová, Škola Vitae

Mgr. Kateřina Králová

anglický jazyk

tělesná výchova

Lukáš Truksa, Škola Vitae

Bc. Lukáš Truksa

ART

1_MEDIA_-21.jpg

Jana Tomešová

matematika

Marek Brož, Škola Vitae_edited.jpg

Marek Brož

tělesná výchova

 

Chcete, aby do třídy chodilo i Vaše dítě?

Informujte se o volných místech.