top of page

Škola změny

Od roku 2014 nabízíme smysluplné vzdělávání

v soukromé škole, inovativní formy výuky, školu jako přirozenou součást života a základ celoživotního učení.

školné

ŠKOLNÉ PRO 1. a 2. STUPEŇ 2023/234

8 700 Kč měsíčně (12 splátek)

104 400 Kč ročně

SOUROZENECKÁ SLEVA

1 000 Kč měsíčně *

12 000 Kč ročně *

Škola Vitae, školné

* Sourozeneckou slevu poskytujeme ze školného platného v roce, ve kterém sourozenec nastupuje do 1. třídy / přestupuje do školy.

ŠKOLNÉ NA 1. STUPNI NEZAHRNUJE

strava a odpolední zájmové kroužky

výlety a vstupné (do 2 000 Kč/rok)

adaptační pobyt (2–4 000 Kč/rok)

expedice (3–5 000 Kč/rok)

5denní plavecký kurz v 5. a 6. třídě

(do 5 000 Kč/rok)

jiný pobyt dle třídní domluvy

(2–6 000 Kč/pobyt)

ŠKOLNÉ NA 2. STUPNI NEZAHRNUJE

strava a odpolední zájmové kroužky

výlety a vstupné (do 2 000 Kč/rok)

adaptační pobyt (do 6 000 Kč/rok)

expedice (do 5 000 Kč/rok)

zahraniční pobyt dle možností

(do 12 000 Kč/pobyt)

jiný pobyt dle třídní domluvy

(2–6 000 Kč/pobyt)

Sociální stipendium

Pro 1–2 děti v každé třídě nabízíme sociální stipendium. Využití této možnosti posuzujeme individuálně na základě žádosti zákonných zástupců. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

stipendium
bottom of page