top of page

Škola změny

Od roku 2014 nabízíme smysluplné vzdělávání

v soukromé škole, inovativní formy výuky, školu jako přirozenou součást života a základ celoživotního učení.

školné

ŠKOLNÉ PRO 1. a 2. STUPEŇ 2024/2025 *

9 000 Kč měsíčně (12 splátek)

108 000 Kč ročně

SOUROZENECKÁ SLEVA **

1 000 Kč měsíčně

12 000 Kč ročně

Škola Vitae, školné

* Školné pro školní rok 2023/2024 činilo 8 700 Kč měsíčně (12 splátek).

** Sourozeneckou slevu poskytujeme ze školného platného v roce, ve kterém sourozenec nastupuje do 1. třídy / přestupuje do školy.

ŠKOLNÉ NA 1. STUPNI NEZAHRNUJE

strava a odpolední zájmové kroužky

výlety a vstupné (do 2 000 Kč/rok)

adaptační pobyt (2–4 000 Kč/rok)

expedice (4–6 000 Kč/rok)

5denní plavecký kurz v 4. a 5. třídě

(do 6 000 Kč/rok)

jiný pobyt dle třídní domluvy

(3–6 000 Kč/pobyt)

ŠKOLNÉ NA 2. STUPNI NEZAHRNUJE

strava a odpolední zájmové kroužky

výlety a vstupné (do 2 000 Kč/rok)

adaptační pobyt (do 6 000 Kč/rok)

expedice (do 6 000 Kč/rok)

zahraniční pobyt dle možností

(do 15 000 Kč/pobyt)

zimní výjezd (běžky v 6. třídě, sjezdovky v 9. třídě nebo dle domluvy)

(5–8 000 Kč/pobyt)

Sociální stipendium

Pro 1–2 děti v každé třídě nabízíme sociální stipendium. Využití této možnosti posuzujeme individuálně na základě žádosti zákonných zástupců. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

stipendium
bottom of page