top of page
Prostory
tříd

Nabízíme smysluplné vzdělávání s inovativními formami výuky. Ve třídách učíme v tandemech dvou učitelů. Máme velký prostor pro individualizaci výuky a řešení potřeb dětí. 

Učitelské
sborovny

Jdeme za vizí smysluplné školy. Nabízíme příležitost k seberealizaci v týmu nadšených pedagogů, kteří ve své profesi vidí smysl, cestu neustálého rozvoje, vzájemného učení a spolupráce.

Další
prostory

Máme vlastní výdejnu obědů s jídelnou. Tyto prostory využíváme také pro pořádání akcí školy v případě nepřízně počasí. Máme vybavenou dílnu, hudebnu, školní knihovnu a několik klidových místností a koutků.

bottom of page