Válečné dění na Ukrajině

V současné chvíli nás všechny zasahují zprávy o válce na Ukrajině. Hluboce soucítíme se všemi, kterých se tato situace dotýká. V prostředí naší školy se řídíme tím, že je důležité, jací jsme lidé a jaké hodnoty vyznáváme, nikoli tím, odkud pocházíme.

 ​

Nesouhlasíme s agresivním útokem na svrchovaný stát a toto protiprávní jednání odsuzujeme.

 

Jako škola jsme poskytli okamžitou finanční podporu skrze nadaci Post Bellum.

Sdílíme s vámi i další možnosti pomoci, do kterých se, ať už jako škola, nebo jako jednotlivci v ní, zapojujeme. 

Náš nejdůležitější úkol je nyní poskytnout podporu dětem ve škole. Ať už tím, že pochopíme jejich emoce a budeme s nimi o konfliktu otevřeně a přiměřeně jejich věku komunikovat, nebo tak, že vyhledáme pomoc i pro sebe, cítíme-li, že ji potřebujeme.  

 

Níže na této stránce tak najdete možnosti pomoci. Děkujeme všem, kteří se jakkoli podílí na pomoci bránící se Ukrajině a všem lidem, kteří byli konfliktem bez vlastního přičinění zasaženi.

Ukrajinské vlajky

Kontakty

na organizace pomoci

Příjezd s dítětem 

do České republiky

 

Pomoc dětem i rodičům

V případě potřeby je dětem, vyučujícím i rodičům k dispozici školní preventistka Klára Havrdová
 

Linka bezpečí
Jak mluvit s dětmi o válce
Jak pomoci dítěti, které prožívá trauma I.
Jak pomoci dítěti, které prožívá trauma II.

Lze také využít kontaktů na krizové linky pro děti i dospělé.

Nebojme se pomoci sami sobě, pokud je toho na nás moc.

 

Jak pomáhá Škola Vitae

Od prvních dní válečného konfliktu sledujeme vývoj situace přicházejících válečných uprchlíků z Ukrajiny a hledáme možnosti, jak se smysluplně zapojit do pomoci.

 

Jsme hrdí na náš stát, který se od prvních dní aktivně účastní řešení situace a postupně vytváří podmínky pro přijetí válečných uprchlíků na území České republiky.

 

Sami jako jednotlivci hledáme individuálně možnosti pomoci v přijímacích centrech města Prahy, ubytovacích zařízeních a při obstarávání humanitárních sbírek pro válečné uprchlíky. Sbíráme zkušenosti a učíme se pomáhat. Jako jednotlivci i jako Škola Vitae.

Jazykové, adaptační kurzy
a letní tábory pro děti
z Ukrajiny

Ve škole se nám na jaře 2022 podařilo zajistit finance na pořádání jazykových

a adaptačních skupin pro ukrajinské děti.

 

V současné chvíli pracujeme na metodice pro oba typy těchto programů a zjišťujeme potřeby žáků a studentů z Ukrajiny, kteří do nich mají zájem docházet.

Samotné kurzy začnou probíhat v nejbližších týdnech. Probíhat budou v prostorách školy, tak v prostorách nově vzniklého Komunitního centra Roztyly.

Na léto připravujeme také dva tábory, kterých se budou moci zúčastnit i ukrajinské děti.

Spolupráce s Komunitním centrem Roztyly
 

V dubnu 2022 jsme také zahájili spolupráci

s nadačním fondem Help Ukraine.

Fond v současné době provozuje nově vzniklé Komunitní centrum Roztyly.

 

Komunitní centrum zajišťuje hlídání dětí, aby ukrajinské maminky mohly do práce,

a organizuje také volnočasové a adaptační aktivity pro maminky s dětmi

 

Ve škole připravujeme obsahy

a metodickou podporu do těchto aktivit, pomáháme i s personálním zajištěním.

 

Další naší podporou směrem ke Komunitnímu centru je administrativní a právní pomoc při vyřizování žádostí o finanční podporu.

 

Brzy s vámi budeme sdílet možnosti zapojení rodičů a partnerů Školy Vitae

do námi organizované pomoci

Děkujeme za synergii a že společně můžeme pomáhat tam,

kde je to nejvíce potřeba.