top of page

Válečné dění na Ukrajině

V současné chvíli nás všechny zasahují zprávy o válce na Ukrajině. Hluboce soucítíme se všemi, kterých se tato situace dotýká. V prostředí naší školy se řídíme tím, že je důležité, jací jsme lidé a jaké hodnoty vyznáváme, nikoli tím, odkud pocházíme.

 ​

Nesouhlasíme s agresivním útokem na svrchovaný stát a toto protiprávní jednání odsuzujeme.

 

Jako škola jsme poskytli okamžitou finanční podporu skrze nadaci Post Bellum.

Sdílíme s vámi i další možnosti pomoci, do kterých se, ať už jako škola, nebo jako jednotlivci v ní, zapojujeme. 

Náš nejdůležitější úkol je nyní poskytnout podporu dětem ve škole. Ať už tím, že pochopíme jejich emoce a budeme s nimi o konfliktu otevřeně a přiměřeně jejich věku komunikovat, nebo tak, že vyhledáme pomoc i pro sebe, cítíme-li, že ji potřebujeme.  

 

Níže na této stránce tak najdete možnosti pomoci. Děkujeme všem, kteří se jakkoli podílí na pomoci bránící se Ukrajině a všem lidem, kteří byli konfliktem bez vlastního přičinění zasaženi.

Ukrajinské vlajky
organizace pomoci

Kontakty

na organizace pomoci

Příjezd s dítětem 

do České republiky

Pomoc dětem i rodičům

V případě potřeby je dětem, vyučujícím i rodičům k dispozici školní preventistka Klára Havrdová
 

Linka bezpečí
Jak mluvit s dětmi o válce
Jak pomoci dítěti, které prožívá trauma I.
Jak pomoci dítěti, které prožívá trauma II.

Lze také využít kontaktů na krizové linky pro děti i dospělé.

Nebojme se pomoci sami sobě, pokud je toho na nás moc.

pomoc dětem a rodičům

Jak pomáhá Škola Vitae

Od prvních dní válečného konfliktu sledujeme vývoj situace přicházejících válečných uprchlíků z Ukrajiny a hledáme možnosti, jak se smysluplně zapojit do pomoci.

 

Jsme hrdí na náš stát, který se od prvních dní aktivně účastní řešení situace a postupně vytváří podmínky pro přijetí válečných uprchlíků na území České republiky.

 

Sami jako jednotlivci hledáme individuálně možnosti pomoci v přijímacích centrech města Prahy, ubytovacích zařízeních a při obstarávání humanitárních sbírek pro válečné uprchlíky. Sbíráme zkušenosti a učíme se pomáhat. Jako jednotlivci i jako Škola Vitae.

Jazykové kurzy a letní tábory pro děti z Ukrajiny

Ve škole jsme připravili jazykové kurzy češtiny jako jazyka cizího pro ukrajinské studenty

ve věku 14 – 18 let. Finance pro tyto kurzy zajišťujeme z Výzvy MŠMT.

 

Pro studenty z Ukrajiny jsou tyto kurzy dostupné zcela zdarmaKurzy budou probíhat od 26. 6., a to v prostorách školy

i v nově vzniklém Komunitním centru Roztyly. 

Více informací o jazykových kurzech

a přihlášení na ně, je již nyní dostupné zde

Na léto jsme připravili také dva tábory, kterých se budou moci zúčastnit i ukrajinské děti. Tyto tábory finančně podpořilo Velvyslanectví USA v Praze

Spolupráce s Komunitním centrem Roztyly

V dubnu 2022 jsme také zahájili spolupráci

s nadačním fondem Help Ukraine.

Fond v současné době provozuje nově vzniklé Komunitní centrum Roztyly.

 

Komunitní centrum zajišťuje hlídání dětí, aby ukrajinské maminky mohly do práce,

a organizuje také volnočasové a adaptační aktivity pro maminky s dětmi

 

Ve škole připravujeme obsahy

a metodickou podporu do těchto aktivit, pomáháme i s personálním zajištěním.

 

Další naší podporou směrem ke Komunitnímu centru je administrativní a právní pomoc při vyřizování žádostí o finanční podporu.

jak dále pomáháme

Zapojte se s námi do pomoci! 

Rádi byste také pomáhali? Pro jazykové kurzy, které pořádáme ve škole, i pro adaptační kurzy organizované Komunitním centrem Roztyly hledáme dobrovolníky a lektory

Bližší informace o zapojení naleznete v tomto formuláři

zapojte se do pomoci

Děkujeme vám za synergii a že společně můžeme pomáhat tam, kde je to nejvíce třeba.

bottom of page