Třetí třída

Mgr. Miroslava Bobáková, Ph.D.

tandemová třídní učitelka

Ve škole mám možnost objevovat, co znamená vytvářet podmínky pro učení se, hru a tvorbu. Jakým způsobem lze u dětí posilovat zodpovědnost za sebe, druhé i svět. Jak budovat jistotu ve vzájemných vztazích a společně s dětmi, rodiči a kolegy učiteli prožívat v kontextu učení vědomé „tady a teď“.

Mgr. Kamila Boudová

tandemová třídní učitelka

Škola je pro mne místem, kde pulzuje život. Každý den je jiný a i když jste sebevíc připravení, přináší pokaždé něco nové, a to je výzva - nechat se věst a být aktivní součástí procesu. Očekávat nečekané je to, co mě baví.

Ve třídě s kapacitou 24 dětí učíme tandemu dvou třídních učitelek. Díky tomu máme velký prostor pro individualizaci výuky a řešení potřeb. Z naší interakce se děti přirozeně učí efektivní spolupráci a komunikaci. Kromě nás se setkávají i s dalšími pedagogy. Ve třídě vytváříme bezpečné, vstřícné, podnětné a provztahové prostředí, děti nám tykají a učí se s námi respektu k ostatním i k sobě.

 

Mgr. Kristýna Peštová

anglický jazyk

Mgr. Michaela Švandová

čtení

Mgr. Kateřina Králová

anglický jazyk

tělesná výchova

Rozálie Hiczová

den venku

Klára Havrdová

prevence

 

Chcete, aby do třídy chodilo i Vaše dítě?

Informujte se o volných místech.

 

Ze života třídy

Během roku naplňujeme tematický plán, učíme se venku, realizujeme celou řadu individuálních, týmových i mezitřídních projektů a školních akcí. Rodičům tento život sdílíme formou zpráv na blogu