Šestá třída

PhDr. Anežka Reichelová

tandemová třídní učitelka

Tahle škola je taková, jakou bych si přála navštěvovat jako malá. Jsem tu ráda.

Mgr. Iva Loužecká, DiS.

tandemová třídní učitelka

Co se mi na této škole líbí je, že dává prostor rozkvést v celé své kráse nejen dětem, ale i učitelům.

Ve třídě s kapacitou 24 dětí učíme tandemu dvou třídních učitelek. Díky tomu máme velký prostor pro individualizaci výuky a řešení potřeb. Z naší interakce se děti přirozeně učí efektivní spolupráci a komunikaci. Kromě nás se setkávají i s dalšími pedagogy. Ve třídě vytváříme bezpečné, vstřícné, podnětné a provztahové prostředí, děti nám tykají a učí se s námi respektu k ostatním i k sobě.

 

Ing. Iva Jabůrková

anglický jazyk

matematika, SOWa

Mgr. Zuzana Brožová

český jazyk

Marek Brož

tělesná výchova

Evgenii Chekunov, Ph.D.

anglický jazyk

MgA. Drahomíra Klofáčová

ART

Jana Tomešová

matematika

Bc. Lukáš Truksa

ART

 

Chcete, aby do třídy chodilo i Vaše dítě?

Informujte se o volných místech.

 

Ze života třídy

Během roku naplňujeme tematický plán, učíme se venku, realizujeme celou řadu individuálních, týmových i mezitřídních projektů a školních akcí. Rodičům tento život sdílíme formou zpráv na blogu