top of page

Šestá třída

Petra Jelénková.jpg

Petra Jelénková

tandemová třídní učitelka

V této škole jsem proto, že mě sem život zavál. Co je to to, co se tu mám naučit já? Co je to to, co sem mám přinést? Komu všemu? Až na to budu znát odpověď, tak vám to sem třeba připíšu.

Eliška Strušková.jpg

Mgr. Eliška Strušková

tandemová třídní učitelka

Škola je pro mě prostředím, kam se děti chodí nejen učit, ale také se rozvíjet

v mnoha dalších směrech, navazovat nové vztahy a přátelství se spolužáky i učiteli. Je místem, kam všichni chodí rádi a mají možnost se podílet na jejím chodu a rozvoji.

Ve třídě s kapacitou 24 dětí učíme tandemu dvou třídních učitelů. Díky tomu máme velký prostor pro individualizaci výuky a řešení potřeb. Z naší interakce se děti přirozeně učí efektivní spolupráci a komunikaci. Kromě nás se setkávají i s dalšími pedagogy. Ve třídě vytváříme bezpečné, vstřícné, podnětné a provztahové prostředí, děti nám tykají a učí se s námi respektu k ostatním i k sobě.

další učitelé
08 Evžen_edited.jpg

Evgenii Chekunov, Ph.D.

anglický jazyk

1_MEDIA_-21.jpg

Jana Tomešová

matematika

SOWa

Lukáš Truksa, Škola Vitae

Bc. Lukáš Truksa

ART

07 Denisa.jpg

Bc. Denisa Čejková

tělesná výchova

Luisa Dudáková_edited.jpg

Mgr. Luisa Dudáková

anglický jazyk

FOTO-148_edited_edited_edited.jpg

Mgr. Zuzana Brožová

český jazyk

portrét do školy_edited.png

MgA. Drahomíra Klofáčová

ART

05 Petr Kůrka.jpg

Ing. Petr Kůrka

matematika

Backy Červienková_edited_edited.jpg

Petra Červienková

SOWa

projekty

Marek Brož, Škola Vitae_edited.jpg

Marek Brož

tělesná výchova

fotogalerie

Chcete, aby do třídy chodilo i Vaše dítě?

Informujte se o volných místech.

blog

Ze života třídy

Během roku naplňujeme tematický plán, učíme se venku, realizujeme celou řadu individuálních, týmových i mezitřídních projektů a školních akcí. Rodičům tento život sdílíme formou zpráv na blogu

bottom of page