Škola partnerství

Školu tvoříme jako partnerské společenství

a prostor pro vzájemnou podporu dětí, učitelů a rodičů. Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojují.

 
 • Rekonstrukce budovy

  Přestěhování školy v roce 2016 do dlouhodobě nepoužívané budovy na ulici Chomutovická si vyžádal rekonstrukci vnitřních prostor. Pokračujeme v ní více méně každý školní rok v období letních prázdnin. Realizaci projektu každoročně podporují rodiče žáků školy dobrovolnou brigádou spojenou s úklidem po rekonstrukci. Děkujeme!

 • Rekonstrukce zahrady

  Součástí objektu školy je velká zahrada, na které před spuštěním provozu v roce 2016 proběhly základní údržbové práce. O zahradu pravidelně pečují děti a každoročně se do péče o zahradu zapojují také rodiče. Děkujeme! Rekonstrukce zahrady každý rok podporují děti výtěžky z jarmarků. Pro její zvelebení využíváme také grantovou a dotační podporu. více

 • Vybavení tříd a učeben

  Pravidelné rozšiřování školy o novou třídu každý školní rok a podle potřeb výuky o odborné učebny si vyžaduje také jejich vybavování. Vycházíme z aktuálních potřeb žáků a rozpočtu školy. Vedle grantových a dotačních příležitostí i další formy podpory. Všem dárcům, mezi kterými jsou také rodiče našich žáků, děkujeme!

 • Výukové pomůcky

  Jednotlivé třídy a odborné učebny vybavujeme pomůckami především z rozpočtu školy. Kromě toho využíváme aktuálních grantových a dotačních příležitostí. Investice vždy vycházejí z potřeb samotných žáků, výuky či jednotlivých pedagogů. Nezřídka na pomůcky přispívají také rodiče žáků. Děkujeme všem dárcům!

 • Zapojení do výuky

  V rámci výuky rádi po dohodě využijeme odborné znalosti a zkušenosti rodičů v nejrůznějších oborech lidské činnosti. V roli expertů lze například uspořádat workshop v rámci seberozvojové SOWy, tematickou přednášku nebo diskuzní skupinu. Lze také jednorázově či pravidelně podporovat projekty dětí, odpolední dílny v družině nebo rozšířit nabídku volnočasových kroužků

 • Zapojení do akcí

  Příležitostí k podpoře fugování školy a výuky se během školního roku naskýtá celá řada. Oceňujeme nabídku zapojení do organizace školních akcí, doprovodu v rámci dne venku a exkurzí, zapůjčení auta či přímo odvoz zavazadel dětí na adaptační a expediční výjezdy, zapůjčení vlastních prostor pro pořádání třídních akcí, nástrojů a vybavení do školní/družinové dílny nebo na workshop.

 • Týdenní stáže / 8. třída

  V návaznosti na podporu rozvoje potenciálu dětí, rozvoje v oblasti zájmů a kariérového poradenství zařazujeme v osmém ročníku odborné stáže a týdenní praxe. Tím se vytváří další prostor pro aktivní zapojení rodičů do fungování školy v oblasti jejich expertní podpory. Oceníme nabídku takové stáže či podporu spolupráce školy s neziskovou organizací, firmou či vzdělávací institucí

 • Dobrovolná podpora

  Příležitostí k podpoře fugování školy a výuky se během školního roku naskýtá celá řada. Oceňujeme nabídku zapojení do organizace školních akcí, doprovodu v rámci dne venku a exkurzí, zapůjčení auta či přímo odvoz zavazadel dětí na adaptační a expediční výjezdy, zapůjčení vlastních prostor pro pořádání třídních akcí, nástrojů a vybavení do školní/družinové dílny nebo na workshop. 

 • Rodičovský sbor

  "Dali jsme se dohromady jako podpůrný sbor pro Adventní spirálu a zpívání se nám zalíbilo. Mimo Spirály příležitostně zdobíme začátky školních akcí," říká Lukáš Mrkva, rodič školy a koordinátor rodičovského sboru v jedné osobě. Zpěvofilové z řad rodičů se na něj mohou kdykoliv obrátit, sbor rozšířit a školní akce podpořit vlastním hlasem. Lukáš Mrkva, +420 608 384 210lumrk@centrum.cz

Partneři a dárci

 

Rychlá půjčovna věží, s. r. o.

 

Děkujeme za opakované zapůjčení lešení při rekonstrukci školy.

Vážíme si podpory partnerů z řad rodičů, firem, neziskových organizací i široké veřejnosti. Děkujeme, že spolu s námi uskutečňujete změny a inovace ve školství. Děkujeme za důvěru a podporu, ať už darem či formou dobrovolnictví.

Mgr. Iveta Jonášová, ředitelka školy

 

Základní škola Vitae, s. r. o. (dříve Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o.)

 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 11

skola@skolavitae.cz

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Ředitelka: +420 608 948 311 

Družina:   +420 602 255 727

O škole
Třídy
Praktické info
Zápis/Přestup
Akademie Vitae
®

© Škola Vitae 2014-2020

® Škola Vitae, Akademie Vitae

 • Facebook
 • YouTube