Škola projektů

Ve škole dětem předáváme základy projektového

řízení a podporujeme je v aktivním přístupu k řešení problémů kolem nich. A jdeme jim v tom příkladem.

 

Projekty školy

Realizujeme projekty financované z grantů a dotací, které přispívají ke zvyšování kvality výuky, rozšiřování nabídky vzdělávacích i volnočasových aktivit dětí, podpoře profesního i osobního rozvoje učitelů a budování vztahů školy s místní komunitou.

Logo MŠMT
Logo Hlavního města Praha
Městská část Praha 11
O2 Chytrá škola

Partnerské projekty

Do projektů se rádi zapojujeme také v roli partnerů. Vnímáme je jako další příležitosti k rozvoji kvality školy, osobního a profesního růstu a k posouvání na cestě za vizí smysluplné školy.