Škola projektů

Ve škole dětem předáváme základy projektového

řízení a podporujeme je v aktivním přístupu k řešení problémů kolem nich. A jdeme jim v tom příkladem.

 

Projekty školy

Realizujeme projekty financované z grantů a dotací, které přispívají ke zvyšování kvality výuky, rozšiřování nabídky vzdělávacích i volnočasových aktivit dětí, podpoře profesního i osobního rozvoje učitelů a budování vztahů školy s místní komunitou.

Logo MŠMT
Logo Hlavního města Praha
Městská část Praha 11
O2 Chytrá škola
 • Pobytový kurz s plaváním
  2017–20

  Výuku plavání ve škole realizujeme formou týdenního pobytového kurzu. Intenzivní plavecký výcvik propojujeme s tradičním adaptačním výjezdem na začátku školního roku.

   

  Náklady na dopravu poskytlo MŠMT v rámci programu "Podpora výuky

  plavání v základních školách" v letech 2017 (12 600 Kč), 2018 (24 420 Kč), 

  2019 (30 400 Kč) a 2020 (28 880 Kč).

  Iveta Jonášová

   96 220 Kč

 • Expati do školy

  Cílem projektu bylo motivovat děti k učení se anglickému jazyku a reálně ukázat jeho důležitost v dnešní době prostřednictvím organizovaných setkání s lidmi různých národností a kultur. Projekt dále usiloval o propojení školy, místní komunity a expatů prostřednictvím tematického setkání. 

  Projekt získal 2. místo a částku 25 000 Kč v rámci soutěže ke zlepšení vzdělávání projektu MAP vzdělávání pro Prahu 11.

  Renata Krčmářová

  25 000 Kč

 • Živá školní zahrada

  Cílem projektu bylo vytvoření přátelského prostředí pro ptactvo, hmyz, motýly a drobné živočichy na školní zahradě. Projekt podpořil didaktické využití zahrady a zvýšil její hodnotu jako inspirativního prostředí pro žáky školy. 

  Projekt získal 3. místo a částku 10 000 Kč v rámci soutěže ke zlepšení vzdělávání projektu MAP vzdělávání pro Prahu 11.

  Anežka Reichelová

  10 000 Kč

 • Den informační gramotnosti
  Workshopy pro učitele

  Uspořádali jsme Den informační gramotnosti určený školám, učitelům i veřejnosti s cílem propagovat aktivity podporujících informační gramotnost. Dále jsme realizovali sérii 5 tematických workshopů, jejichž cílem byla podpora kreativního využití informačních technologií ve výuce

  Realizaci projektu podpořil MAP vzdělávání pro Prahu 11 částkou 28 000 Kč.

  Marek Adler

  28 000 Kč

 • Moderní učebny přírodních věd ŠMP

  Ve školním roce 2018/19 a 2019/20 jsme vybudovali dvě moderní přírodovědné učebny. Cílem projektu spolufinancovaného Evropskou unií bylo realizovat vhodné řešení nevyhovujících vzdělávacích prostor pro výuku přírodovědných předmětů. Učebny rovněž slouží rozvoji souvisejících klíčových kompetencí.

  ​​

  Identifikace projektu: "DVĚ MODERNÍ UČEBNY PŘÍRODNÍCH VĚD ŠMP PRAHA“

  reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001062

  Celková výše podpory: 2 485 317,43 Kč

  Realizace projektu: 1. 5. – 31. 12. 2019

   

  ​Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

  Iveta Jonášová

  2 485 317,43  Kč

  ESIF OP Praha – pól růstu
 • Multikulturní výchova
  v ŠMP

  V tomto projektu se zaměřujeme na zvýšení kvality vzdělávání školy s důrazem na inkluzi. Do realizace projektu jsou zapojeni žáci, pedagogové i rodiče. Ve výuce dojde k posílení tématu multikulturní výchovy v rámci projektových dnů i každodenních aktivit. Nedílnou součást projektu tvoří systematické vzdělávání a odborné stáže pedagogických pracovníků, odborná a komunitní setkávání s rodiči. detailní anotace projektu

  Výstupy zahraničních stážíPráce s žáky s OMJ ve FinskuThe English School Gothenburg

  Identifikace projektu: "Multikulturní výchova v ŠMP"  reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001261

  Realizace projektu: 1. 10. 2018 – 31. 8. 2020

   

  Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR

  Dominika Balatková

  521 594 Kč

  ESIF OP Praha – pól růstu
 • Projekt Edison

  V týdnu 18.–22. listopadu 2019 jsme na škole netradičně poznávali svět a pilovali angličtinu. Díky zapojení do projektu Edison organizace AIESEC nás navštívili studenti z Turecka, Gruzie, Číny, Mexika a Ruska. Představili nám své země, kultury, zvyky a tradice a ochotně zodpovídali zvídavé dotazy našich dětí. Projekt svým dílem přispěl k prolamování mezikulturních bariér a významně obohatil výuku ve všech třídách. K setkání se zahraničními studenty byli přizváni i rodiče a přátelé školy.

  Pozvánky na setkání: 19. 11.20. 11.21. 11.22. 11.

  Renata Krčmářová

 • eTwinning / Společenství evropských škol

  eTwinning je největší komunita škol v Evropě. Skrze online platformu pomáhá školám z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning propaguje spolupráci škol s využitím informačních a komunikačních technologií, poskytuje podporu, nástroje a služby a pedagogům příležitosti k profesnímu rozvoji. I my jsme se zapojili a jako první vlaštovky realizujeme mezinárodní projekty v rámci výuky angličtiny.  

  Renata Krčmářová

 • Společně se rozvíjíme I

  Na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, čtenářský klub a doučování žáků čerpáme finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

   

  Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005624.

  Šárka Boldišová

  292 430 Kč

 • Společně se rozvíjíme II

  Z Evropských strukturálních fondů čerpáme podporu v rámci programu V63-OPVVV-ŠABLONY II "Společně se rozvíjíme II" zaměřenou na zapojení odborníka z praxe, využití ICT ve výuce (20 ks tabletů/notebooků), kluby pro žáky, projektový den ve škole, školního asistenta-družina a využití ICT ve vzdělávání-družina.

  Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014205. Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

  Šárka Boldišová

  823 012 Kč

 • Přírodní zahrada Školy Můj Projekt – 1. etapa

  Cílem dlouhodobého projektu rekonstrukce školní zahrady rozděleného do několika etap je za účasti žáků a rodičů vybudovat přírodní zahradu školy. Chceme vytvořit zázemí pro výuku a družinu, děti vést k poznání přírody a základu zahradničení a podpořit realizaci jejich projektů. V rámci 1. etapy vznikne koncepční projekt zahrady, vč. venkovní učebny, a budou realizovány vzdělávací workshopy zaměřené na přírodní zahrady a pěstování rostlin. Na ploše zahrady dále rozmístíme 12 mobilních pěstebních nádob, které společně s dětmi osázíme zeleninou a květinami.

  Projekt získal dotaci v rámci Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 ve výši 95 000 Kč.

  Ivana Barošová

  95 000 Kč

 • Zelená učebna

  Ve školním roce 2020/21 realizujeme projekt vybudování venkovní dřevěné učebny se zelenou střechou. Altán poskytne zázemí pro venkovní aktivity probíhající na vznikající přírodní školní zahradě.

  Projekt získal dotaci v rámci Programu „Granty hlavního města Prahy – Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2020“.

  Ivana Barošová

  300 000 Kč

 • O2 Chytrá škola

  Cílem projektu Nadace O2 Chytrá škola je podpora osvěty a vzdělávacích aktivit v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice. Součástí projektu je grantový program zaměřený na výuku digitální gramotnosti a počítačové a internetové bezpečnosti na základních školách a v dětských domovech. 

  Zapojením do grantového programu projektu Chytrá škola získáváme ve školním roce 2020/21 sérii přednášek a workshopů pro třídy 4.–7., včetně výukových materiálů, metodik a videí.

  Klára Havrdová

  40 170 Kč

 • Rozvoj demokratické kultury na Základní škole Vitae

  Projekt podporuje demokratické instituce školy, rozvíjí potřebné kompetence a vzájemnou odpovědnost všech aktérů školy (žáků, rodičů, učitelů a vedení). Motto projektu: "Demokracie je práce.. práce může být i zábava.. :" 

  Identifikace projektu: "Rozvoj demokratické kultury na Základní škole Vitae" ŠMP PRAHA“, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001460

  Celková výše podpory: 2 184 250 Kč

  Realizace projektu: 1. 8. 2019 – 30. 6. 2022

   

  ​Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

  Nikola Křístek

  2 184 250 Kč

Partnerské projekty

Do projektů se rádi zapojujeme také v roli partnerů. Vnímáme je jako další příležitosti k rozvoji kvality školy, osobního a profesního růstu a k posouvání na cestě za vizí smysluplné školy.  

 
 • Oborový mentoring / Badatelsky orientovaná výuka

  Cílem projektu Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání je podpora badatelsky orientované výuky a výcvik interních mentorů školy v této oblasti. ​Zapojení pedagogové: Anežka Reichelová, Petr Štván

  ​​

  Zapojením do projektu škola získává: osobní konzultanty badatelsky orientované výuky, didaktické pomůcky v hodnotě cca 20 tis. Kč, výcvik interních mentorů

  Muzeum Říčany

 • Vzdělávací kampaň Rodiče vítáni / Spolu za poznáním

  Projekt pomohl rodičům a pedagogům lépe poznat virtuální prostředí, ve kterém se děti pohybují. Ukazoval, jak čelit hrozbám jako jsou závislosti na mobilu, nadměrné hraní počítačových her nebo šikana na sociálních sítích. Zároveň poukázal na to, proč jsou některé aktivity na počítači či telefonu pro děti tak důležité.

  Projekt probíhal formou dvou setkání s odborníky (pro rodiče a učitele) a následného zasílání informací (edukačních karet a krátkých zpráv) zapojeným rodičům a pedagogům školy.

  Nadační fond AVAST, magazín Rodiče vítáni, Jednota školských informatiků

 • Kolegiální podpora – společná cesta k indiv. rozvoji pedagogů

  Cílem projektu je osobnostní a profesní rozvoj pedagogů v oblastech kolegiální podpory (vzájemné učení a podpora pedagogů) a Hejného metody výuky matematiky. Probíhá formou spolupráce lektorů společnosti H-mat se zapojenými učiteli školy.

  Zapojením do projektu financovaného v rámci OP VVV škola získává: metodickou a finanční podporu v Hejného metodě a metodice kolegiální podpory, didaktické pomůcky a vybavení v hodnotě cca 35 tisíc Kč. 

  Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 010/0000507

  Realizace: září 2018 – prosinec 2020

  Společnost H-mat

 • Systemický přístup v multikulturní výchově

  Systemický přístup chápe věci v kontextech, umí je reflektovat a nacházet v systému fungující řešení. Učitelé se učili rozpoznávat vlastní hranice tak, aby nepřebírali zodpovědnost za věci mimo jejich kontrolu a nenesli si zátěž ze situací, které nemohou ovlivnit. Trénovali aktivní naslouchání, otevřené otázky, pomáhající rozhovor a skupinovou supervizní techniku. 

  Zapojení do projektu proběhlo formou výcviku v systemickém přístupu. Absolvování výcviku dalo zapojeným pedagogům předpoklady stát se interními mentory školy v dané problematice.

  Reg. č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000324

  Realizace: 1. 10. 2018 – 31. 7. 2019

  Academie Areas / Systemická fabrika

 • Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

  Projekt zaměřený na zavádění principů multikulturní výchovy do života školy a posílení kompetencí při prevenci rizikového chování, jakým je extremismus, rasismus, xenofobie, netolerance a násilí, zaměřený na učitele základních a středních škol. Projekt byl financovaný z Operačního programu Praha pól růstu.

  Zapojením škola získala proškolení dvou učitelů v hodnotě 15 000 Kč v oblastech zaměření projektu.

  Reg.č.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000348

  Realizace: 1. 9. 2017 – 31. 7. 2019

  Člověk v tísni

 • Inovace ŠVP ve školních družinách a diferenciace výuky

  Cílem projektu je naučit pedagogy opírat diferenciaci výuky o diagnostiku žáků s následným využíváním gradovaných úloh cílených na budování a rozvíjení schémat (Hejného metoda). Projekt je zaměřený na 1. stupeň školy.

  Zapojení učitelé se naučí diagnostikovat třídu, vhodně vybírat úlohy ke stejnému tématu a efektivně diferenciovat výuku, obdrží pravidelnou podporu metodika a budou pracovat s databází aktivit zaměřenou na gradaci úloh. 

  Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016449

  Realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 (škola zapojena od září 2020)

  Společnost H-mat

Základní škola Vitae, s. r. o. (dříve Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o.)

 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 11

skola@skolavitae.cz

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Ředitelka: +420 608 948 311 

Družina:   +420 602 255 727

O škole
Třídy
Praktické info
Zápis/Přestup
Akademie Vitae
®

© Škola Vitae 2014-2020

® Škola Vitae, Akademie Vitae

 • Facebook
 • YouTube