top of page

Škola projektů

Ve škole dětem předáváme základy projektového

řízení a podporujeme je v aktivním přístupu k řešení problémů kolem nich. A jdeme jim v tom příkladem.

projekty školy

Projekty školy

Realizujeme projekty financované z grantů a dotací, které přispívají ke zvyšování kvality výuky, rozšiřování nabídky vzdělávacích i volnočasových aktivit dětí, podpoře profesního i osobního rozvoje učitelů a budování vztahů školy s místní komunitou nejen na Praze 11.

Logo MŠMT
Logo Hlavního města Praha
Městská část Praha 11
O2 Chytrá škola
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Operační program Praha – Pól růstu ČR
Škola Vitae, granty a dotace
pupil, pouití počítač na klín
Národní plán
obnovy

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Více informací o projektu v přiloženém letáčku.

Iveta Jonášová

237 000 Kč

NPO
CS Financov†no Evropskou uni°_POS_POS.jpg
Základní umělecká třída
Operační program
Jan Amos Komenský

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání 
a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání,

a to prostřednictvím zavádění inovativních forem výuky a dalšího vzdělávání pracovníků školy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006722.

Iveta Jonášová

1 231 400 Kč

Snímek obrazovky 2023-10-26 v 12.42.47.png
Snímek obrazovky 2023-10-26 v 12.42.52.png

Partnerské projekty

Do projektů se rádi zapojujeme také v roli partnerů. Vnímáme je jako další příležitosti k rozvoji kvality školy, osobního a profesního růstu a k posouvání na cestě za vizí smysluplné školy.  

partnerské projekty
bottom of page