top of page
Child on Tablet

Kyberbezpečnost

Online výuka vyžaduje, aby děti trávily čas v kyberprostoru. Množství času stráveného na internetu a některé jeho obsahy však pro ně mohou být hrozbou. Seznamte se s doporučenými zásadami a zjistěte více na edukačních kartách. V případě potřeby neváhejte kontaktovat preventistku Dominiku Adamovou.  

Online výuka vyžaduje, aby děti určitý čas trávily v kyberprostoru, kde mají zadání svých prací, studijní materiály a další informace. Množství času stráveného na internetu a některé jeho obsahy však pro ně mohou být závažnou hrozbou.

Ve škole s tématem bezpečnosti v kyberprostoru systematicky pracujeme v rámci primární prevence, nyní se však zodpovědnost přesunuje na rodiče. Rádi bychom vám v tom pomohli nabídkou doporučených zásad, tematických edukačních karet a odkazů na další zdroje. Neváhejte se obracet na Dominiku Adamovou (dominika.adamova@skolavitae.cz), metodičku primární prevence. 

Přes všechny potenciální hrozby nám online výuka nabízí celou řadu pozitiv. Potenciál IT technologií můžeme využívat naplno, výuku obohatit, naučit se pracovat s online zdroji a posunout digitální gramotnost na vyšší úroveň. Děti se při své práci z domova učí větší zodpovědnosti a samostatnosti. Bez rodičovské pomoci by to však šlo jen stěží. Vaší spolupráce si velmi vážíme.

zásady bezpečnosti

Edukační karty

Vybrané tematické edukační karty nabízejí celou řadu informací, které vám pomohou zorientovat se v online světě a kyberbezpečnosti. 

edukační karty

Další online zdroje

  • Kraje pro bezpečný internet / E-learningové kurzy zdarma k problematice bezpečnosti na internetu pro děti, rodiče i učitele

  • bezpečně-online.cz Stránka Národního centra bezpečnějšího internetu nabízející materiály pro rodiče i učitele

  • Projekt E-bezpečí / Národní projekt prevence rizikového chování v online prostředí

  • Digitální stopa / Gamifikovaná vzdělávací aktivita  pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ zaměřená na tematiku digitálních stop a přidružených sociálně patologických jevů

  • Psychoterapeutická poradna / Doporučená psychoterapeutka Eva Havrdová

další online zdroje
bottom of page