Child on Tablet

Kyberbezpečnost

Online výuka vyžaduje, aby děti trávily čas v kyberprostoru. Množství času stráveného na internetu a některé jeho obsahy však pro ně mohou být hrozbou. Seznamte se s doporučenými zásadami a zjistěte více na edukačních kartách. V případě potřeby neváhejte kontaktovat preventistku Kláru Havrdovou.  

Online výuka vyžaduje, aby děti určitý čas trávily v kyberprostoru, kde mají zadání svých prací, studijní materiály a další informace. Množství času stráveného na internetu a některé jeho obsahy však pro ně mohou být závažnou hrozbou.

Ve škole s tématem bezpečnosti v kyberprostoru systematicky pracujeme v rámci primární prevence, nyní se však zodpovědnost přesunuje na rodiče. Rádi bychom vám v tom pomohli nabídkou doporučených zásad, tematických edukačních karet a odkazů na další zdroje. Neváhejte se obracet na Kláru Havrdovou (klara.havrdova@skolavitae.cz), metodičku primární prevence. 

Přes všechny potenciální hrozby nám online výuka nabízí celou řadu pozitiv. Potenciál IT technologií můžeme využívat naplno, výuku obohatit, naučit se pracovat s online zdroji a posunout digitální gramotnost na vyšší úroveň. Děti se při své práci z domova učí větší zodpovědnosti a samostatnosti. Bez rodičovské pomoci by to však šlo jen stěží. Vaší spolupráce si velmi vážíme.

 

Edukační karty

Vybrané tematické edukační karty nabízejí celou řadu informací, které vám pomohou zorientovat se v online světě a kyberbezpečnosti. 

 

Další online zdroje

  • Kraje pro bezpečný internet / E-learningové kurzy zdarma k problematice bezpečnosti na internetu pro děti, rodiče i učitele

  • bezpečně-online.cz Stránka Národního centra bezpečnějšího internetu nabízející materiály pro rodiče i učitele

  • Projekt E-bezpečí / Národní projekt prevence rizikového chování v online prostředí

  • Digitální stopa / Gamifikovaná vzdělávací aktivita  pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ zaměřená na tematiku digitálních stop a přidružených sociálně patologických jevů

  • Psychoterapeutická poradna / Doporučená psychoterapeutka Eva Havrdová