nápadů

Z nápadů tvořit projekty,

a s nimi měnit sebe i svět

Škola Vitae

Jsme inovativní základní škola. Nabízíme

smysluplné vzdělávání a celistvý rozvoj dětem i učitelům.

Školu tvoříme jako vstřícné a otevřené místo pro vzájemné učení, osobnostní rozvoj a seberealizaci. 

 

Škola 

Škola Vitae je vyjádřením naší vize smysluplné školy. Založili jsme ji jako rodiče hledající pro své děti školu, která jim pomůže naplno rozvinout jejich potenciál, přijme je takové, jaké jsou, a podpoří je na cestě celistvého rozvoje. Založili jsme školu, ve které si děti zachovávají radost, zvídavost, chuť a vnitřní motivaci se učit. 

Mgr. Iveta Jonášová, ředitelka školy

Od otevření školy v září 2014 rosteme postupně. Každý rok

otevíráme novou první třídu s kapacitou 24 dětí a rozšiřujeme tým. Najdete v něm inspirativní a nadšené pedagogy, kterým učit jinak dává smysl. V roce 2019 jsme otevřeli také 2. stupeň školy.

Rodiče o škole 

Škola je moderní a inspirující. Respektuje nás a my ji. Cítíme se být její součástí. Není jen školou, je rodinným přítelem. Pomáhá našim dětem být sebou samými a přitom ctít druhého. Každý den děti do školy běží, protože se do ní těší.

Petra a Marek Jelínkovi

Aktuálně

se děje

V průběhu školního roku žijeme tradičními akcemi i každoročními novinkami.

18. 12. / Na shledanou v roce 2021

Vážení rodiče, přátelé a příznivci Školy Vitae, na sklonku tohoto neobyčejně transformačního roku Vám přejeme klidné vánoční svátky a pevné zdraví v novém roce. Připojujeme pf, která jsou tradičně dílem 3. třídy. pf1, pf2

1. 12. / Zápis do 1. ročníku  

Vážení zájemci o zápis do 1. ročníku v naší škole! Spustili jsme registrace na prezentace naší vzdělávací koncepce 1. i 2.  stupně, a také na předzápisové motivační rozhovory. kompletní info k zápisu 

14. 10. / Volby do Školské rady II

V čase od 16 do 20 h proběhnou v prostorách školy volby jednoho člena Školské rady za žákovskou kurii z řad zákonných zástupců nezletilých dětí. oznámení ředitelky školy

3. 12. / Kafárna O poruchách učení

Zveme rodiče na online kafárnu, kde si budeme povídat o specifických poruchách učení, konkrétně dysgrafii, dysortografii, dyslexii. Dále se zaměříme na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem. Akademie Vitae

14. 10. / Uzavření školy

V souvislosti s epidemiologickou situací a nařízením vlády je škola od středy 14. 10. do neděle 1. 11. uzavřena. V termínu 15.–23. 10. bude výuka realizována distančně.

1. 10. / Volby do školské rady I

V prostorách velké sborovny proběhnou volby člena Školské rady za pedagogickou kurii. Jedná se o zástupce pedagogických pracovníků. oznámení ředitelky školy

 

Novinky z Vitae

do schránky

Akademie Vitae

Příležitost se celoživotně učit a profesně i osobnostně rozvíjet nabízíme také učitelům, rodičům a širší veřejnosti. V Akademii Vitae pořádáme diskuzní večery, přednášky, workshopy a kurzy.

Akademie Vitae je veřejnou školou celoživotního učení, které je v dnešním dynamickém světě plném změn potřebným životním přístupem. Navazuje na hodnoty Školy Vitae a je součástí naší životní vize.

JUDr. Petr Jonáš, zřizovatel školy

Základní škola Vitae, s. r. o. (dříve Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o.)

 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha

+420 608 948 311

skola@skolavitae.cz

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

O škole
Třídy
Praktické info
Zápis/Přestup
Akademie Vitae
®

© Škola Vitae 2014-2020

® Škola Vitae, Akademie Vitae

  • Facebook
  • YouTube