top of page
  • Obrázek autoradominikabalatkova

Komentované ukázky projektů a další tvorby dětí napříč ročníkyŽijeme v dynamické době plné změn. Pro realizaci toho, co jsme dříve považovali za běžné, hledáme nové cesty. Škola Vitae je dynamická škola, stavíme na kontinuálním rozvoji. Změnám, které život přináší, říkáme ano.


Všem zájemcům o zápis nebo přestup do školy, kteří z důvodu epidemiologických opatření nemohou nahlédnout do výuky, nabízíme možnost prostřednictvím ukázek tvorby dětí 1. stupně školy blíže poznat některá specifika naší vzdělávací koncepce:


 

Výuka v projektech

Ve výuce v projektech pracujeme s dynamikou svobodné volby jako hnací silou rozvoje dětí a přirozeně rozvíjíme řadu kompetencí klíčových pro život.

Od první třídy děti dostávají prostor pro realizaci vlastních projektů. Některé z nich ho využijí už v prvním pololetí, jiné se rozkoukávají a zkoumají příležitosti, které jim nabízíme. Teprve si uvědomují, čemu by se vlastně chtěly věnovat. Tyto individuální odlišnosti respektujeme a pracujeme s nimi.


My učitelé děti provázíme v roli mentorů a koučů životním cyklem projektů a pomáháme upevňovat základy projektového řízení. Velká míra svobody se potkává s odpovědností za výsledek a vlastní učení. Díky realizaci projektů děti přirozeně rozvíjejí řadu klíčových kompetencí, učí a inspirují se jeden od druhého, zaměřují na aktivní řešení problémů, osobně se angažují, rozvíjejí a mění svět okolo sebe.


Prohlédněte si ukázky projektů a jejich výstupů napříč ročníky:


Projekt "Školní olympiáda" (1. třída)


První projekt v první třídě bývá společný. Společně se totiž potřebujeme zorientovat v tom, co to projekt je a podívat se na možnosti, které nám svět a škola v rámci předmětu Projekty nabízí. Děti mají díky prvnímu společnému projektu možnost naučit se nejen mnoho nových dovedností, ale také si vyzkouší, co obnáší dělat věci společně, vyjednávat kompromisy, respektovat ostatní a být zodpovědný nejen za svou práci, ale i za společné výsledky.


Děti z jedné minulé první třídy v rámci svého společného projektu chtěly zjistit, co obnáší uspořádat školní olympiádu. Pustily se tak, společně se svými učiteli, do nelehkého úkolu.

Rozdělily si práci a samostatně vymyslely olympijské disciplíny, nazkoušely předtančení a spolupracovaly i na harmonogramu olympijského dne. Pro výrobu medailí, pozvánek a stánků k jednotlivým stanovištím nebylo ve škole dostatek materiálu, a tak si jej, spolu učitelem, zašli do obchodu koupit. Nakonec vyrobily i vlajku a událost vyzkoušely nanečisto. Olympiáda proběhla za velké slávy na zahradě školy a v přilehlém okolí na konci školního roku a užily si ji všechny tehdejší třídy.Projekt "Základy programování v LOGO" (3. třída)


Daniel dal pro své spolužáky ze 3. třídy dohromady příručku o programování v jazyce LOGO. Sám se programovat v tomto jazyce naučil, tak proč to nepředat dál? Velmi strukturovaná a jednoduchá příručka dovede každého zájemce krok po kroku až k vytvoření vlastního loga školy.Projekt “Opakovací kvíz pro 4. třídu” (4. třída)


Dalším projektem, tentokráte ze čtvrté třídy, byl kvíz. Jde o projekt Michala, který na konci 4. třídy vytvořil kvíz pro spolužáky, aby si zopakovali některé učivo končícího ročníku. Míša se na projektu učil nejenom sestavit kvíz a vymýšlet vhodné otázky, ale také základy programování ve Scratchi.Projekt “Ošacení pro lidi bez domova” (4. třída)


Charitativní projekty jsou ve škole oblíbené. Děti velmi často chtějí pomoci světu a lidem v něm uspořádaním sbírky, prodejem charitativních předmětů nebo dokonce tak, že zorganizují benefiční koncert. I ten už jsme ve škole měli. Dnes Vám ale chceme představit projekt Adama. On sám ve videu za pomoci otázek staršího spolužáka shrnuje úspěchy svého projektu - sbírky zimního oblečení pro lidi bez domova.Projekt “Desková hra Staré pověsti české” (5. třída)


Desková hra vznikla v páté třídě a její autorka Denisa se zaměřila na staré pověsti české. Princip hry spočívá ve střídání polí: na některých hráč dostane kartu s obsahem jedné z pověstí, na jiných otázku, jež se k některé pověsti váže. Hru ale ztěžují pole, která hráče vrací o pár tahů zpět, nebo je na pár kol zastaví. A tak si děti i dospělí, bez ohledu na to, kolik toho o pověstech vědí, mohou hned zahrát! Roli totiž hrají nejen znalosti, ale i štěstí a náhoda. Denisa navíc svým projektem inspirovala další děti k vytvoření nových her pro zábavu i pro zopakování učiva.Projekt “Čechy v průběhu času” (5. třída)


V rámci svého projektu vytvořil páťák Damián webový přehled o architektuře, dobových zvycích a oblékání. Cílem projektu bylo pro každé z historických období – rámují je architektonické slohy – zpracovat informace o architektuře, oblékání a každodenním životě lidí. Damiána historie velmi zajímá, a tak si bádání v ní zvolil i v rámci předmětu Projekty. Jeho projekt zároveň pomohl páťákům v jejich dějepisném učení. Slouží i nadále - i další páté třídy z webové stránky mohou čerpat informace. Web si můžete pročíst i Vy, stačí kliknout na obrázek níže.

 

Integrovaná tematická výuka

Integrovanou tematickou výukou, kterou realizujeme v předmětu ITB (integrovaný tematický blok), podporujeme vnímání a chápání v širších souvislostech.

Naukové předměty integrujeme do vícehodinových tematických bloků. Tento přístup dětem pomáhá k hlubšímu pochopení, neboť tato témata vnímají v širších souvislostech. Přirozeně se také můžeme věnovat i tzv. průřezovým tématům a cílenému rozvoji klíčových kompetencí. Mimo integrované předměty u nás stojí matematika a cizí jazyky, které učíme podle osvědčených metodik.


Prohlédněte si ukázky tvorby dětí v předmětu ITB:

Národní divadlo (2. třída)


Praha a její historie je název jedné z epoch, neboli měsíčního tématu, v předmětu ITB. Na druháky v rámci tohoto tématu čekala trochu nemilá zpráva: Národní divadlo shořelo a Češi nyní nemají kde hrát své slavné hry. Paní učitelky oznamují dětem, že se přenáší do roku 1881, kdy se požár odehrál, a pořádají sněm vlastenců, kde budou tuto situaci řešit. Děti se, jako praví vlastenci, také rozhodly pro sbírku peněz na opravu divadla. A protože tehdy nebyl ani rozhlas, ani televize, bylo nutné zhotovit plakáty. Na každou dvojici malých vlastenců tak čekal nelehký úkol: rozhodnout se, co na plakát napsat a jak jej vybarvit, aby zaujal co nejvíce lidí. Děti se v rámci úkolu tak dozvěděly nejenom o části naší slavné historie, ale také si vyzkoušely, jak vyrobit plakát a co kam na něj patří. Nakonec si plakáty, s pomocí paní učitelek, vzájemně ohodnotily a ocenily, co se komu podařilo.Knihovnička zlaté třídy (3. třída)


V rámci předmětu ITB se věnujeme i českému jazyku a čtení. Třeťáci dostali za úkol vytvořit si inspirativní třídní knihovničku. Cílem bylo osahat si práci s knihou: nejen ji číst, ale i zorientovat se v pojmech autor, ilustrátor a recenze. Na společném výstupu si také vyzkoušeli, jak předat informace o přečtené knížce zajímavým způsobem tak, aby spolužáci měli chuť si některou z knížek přečíst.Společný příběh o tom, jak se žilo ve středověku (5. třída)


V páté třídě věnujeme v předmětu ITB podstatnou část roku dějepisu. Chceme s dětmi projít ta nejdůležitější období našich dějin a ukázat si, jak v nich lidé žili. Mluvíme o tom, jak se tato období promítají do života dnes, i jak se způsoby života a myšlení lidí v čase mění.


Tento společný úkol zpracovávala pátá třída v rámci distanční výuky. Za pomoci vyhledaných informací o středověkém městě psaly děti příběh. Do předem připravených kapitol doplňovaly informace, které našly, a to formou příběhu, jehož hlavní postavou byl nadšený poutník Ládík. Nakonec vznikl příběh, který popisuje, jak vypadala (nejen) města ve středověku. 

Matematika Hejného metodou

S metodou prof. Hejného u dětí rozvíjíme matematické myšlení a schopnost přemýšlet o různých aspektech řešení problémů. Chyba je nám kamarádkou v učení.

Hejného metoda vede k rozvoji matematického myšlení a přemýšlení o různých aspektech řešení problémů. Učí jít vlastním tempem a zároveň spolupracovat, vzájemně si naslouchat, pomáhat, pracovat s chybou, zažívat úspěch. Děti poznávají různá prostředí, propojují jazyk matematický a mateřský, učivo ve škole s okolním světem. Učí se prezentovat své badatelské a řešitelské strategie a diskutovat o nich.


Příkladem je aktivita z 5. třídy věnovaná Vennovým diagramům, které se používají pro zobrazování množin. Děti měly ve dvojicích do oválů znázornit věci, vztahy či vlastnosti, které mají shodné a které naopak nachází jen u sebe. Mimo ovály pak napsaly to, co nepatří ani jednomu z dvojice. Smyslem tak bylo nejenom pochopení Vennových diagramů, ale i zamyšlení se nad tím, co mají se spolužáky společného a v čem se třeba úplně liší. 

Anglický jazyk

Od první třídy rozvíjíme schopnost dorozumění v cizím jazyce. Ve výuce komunikujeme převážně anglicky, děti podporujeme v odvaze mluvit.

Stejně jako všechny předměty, i angličtinu vyučujeme v souladu se světem venku. Snažíme se vytvářet komunikační situace, se kterými se děti potkají v běžném životě, podporujeme je v tom, aby mluvily a nebály se gramatických chyb. Učebnice zařazujeme od třetí třídy, pro trénink čtení a výslovnosti využíváme i online nástroje.


Příkladem takové komunikační situace může být výstup druhé třídy "Trhy naživo". V rámci procvičení slovní zásoby si děti ve třídě uspořádaly trh, na němž si nabízely potraviny a další produkty. Trénovaly tak slovní zásobu o jídle, ale i fráze, které jednou budou potřebovat k nákupu v obchodě.Čím jsou děti starší, tím více se snažíme posouvat jejich komunikační dovednosti. Věnujeme se samozřejmě i čtení a psaní, od čtvrté třídy podporujeme děti i v účasti na cambridgeských zkouškách. Podporujeme tak děti v tom, aby se v angličtině naučily prezentovat i vlastní projekty či jiné výstupy. Vy se tak můžete podívat na video žákyně Arizy. Upéct a odprezentovat recept v angličtině byl jeden z výstupů pro děti z páté třídy. 

Partnerská setkávání na triádách

Pravidelná společná setkávání podporují partnerskou spolupráci dětí, učitelů a rodičů. Otevřené sdílení v bezpečném prostředí posiluje vnitřní motivaci dětí.

Triády jsou pravidelná setkávání dětí, rodičů a učitelů. Dvakrát ročně se učitelé individuálně setkávají s rodiči, od 3. ročníku se setkání účastní také dítě. Společně reflektují dosavadní průběh jeho učení, výsledky a chování. Plánují individuální výzvy pro další období, hledají možnosti posílení vnitřní motivace dítěte a vzájemně si poskytují zpětnou vazbu.


Děti na triádě prezentují své učení a shrnují, co se během uplynulé doby naučily, v čem se posunuly, ale i co jim nejde a na čem chtějí pracovat. Na jaře 2020 dostaly děti z 5. třídy úkol na blížící se triádě zhodnotit, jak se jim daří v distančním vzdělávání. Podívejte se na ukázku výstupu – prezentaci, která posloužila jako podklad k triádovému povídání Michala. 

Autorka příspěvku:


Mgr. Dominika Balatková

třídní učitelka, koordinátorka ŠVP, výchovná poradkyně


"Naše škola je plná pochopení, respektu, svobody a odvahy. Právě těchto hodnot si vážím nejvíc a jsem ráda, že je prostřednictvím školy mohu předávat dále."

Kommentare


bottom of page