top of page
  • danielaruzickova6

Naše Česká republika


V první epoše jsme se zabývali Českou republikou. Zjistili jsme, jaké jsou státní symboly a naučili se zazpívat hymnu. Pracovali jsme také s různými typy map ČR, kde jsme hledali řeky, velká města, ale také místa, která jsme navštívili. Zjistili jsme, kolik máme krajů a že Praha je kraj i krajské město jiného kraje. Někoho nejvíce bavilo, když jsme šli na Vyšehrad a tam jsme se museli řídit podle mapy. Někdo si nejvíce užil, když lepil města do slepé mapy. Zajímavé také bylo, když jsme si vlepovali znaky krajů. Všichni jsme si jako výstup vytvořili vlastní list Moje Česká republika, kde jsme popisovali místa, která pro nás něco znamenají, kde jsme se narodili, co jsme navštívili, kde máme své známé a příbuzné. Při seznamovací hře jsme se lépe poznali nejen se všemi vyučujícími, ale také s dětmi. O projektech nás hodně baví pečení, korálkování i práce s dílně.


Comentarios


bottom of page