top of page
  • Obrázek autoradominikabalatkova

Byla u nás Česká školní inspekce


Jednou za několik let jsou všechny české školy podrobovány návštěvě České školní inspekce. A naše škola není výjimkou. Na podzim letošního školního roku 2022/23 jsme tak tři paní inspektorky přivítali i u nás ve škole.


Jak probíhá návštěva školní inspekce?

Inspekční činnost je školám ohlašována jen pár dní předem. Celá kontrola trvá většinou půl týdne a během těchto dní se toho stihne opravdu hodně.


U nás paní inspektorky kontrolovaly povinnou školní dokumentaci, povídaly si se zřizovateli, s paní ředitelkou, s vyučujícími i s dětmi. Prohlédly si školu a nahlédly do mnoha vyučovacích hodin. Ptaly se na všetečné otázky a hledaly dobrou praxi i věci ke zlepšení.A co hodnotí Česká školní inspekce?

Do toho, co vše takový orgán sleduje, běžný smrtelník samozřejmě nevidí. Ale my ve škole jsme obdrželi krásnou inspekční zprávu, ve které si sami můžete přečíst, že paní inspektorky měly oči a uši všude.Školní vzdělávací program


Školní vzdělávací program neboli ŠVP je dlouhý dokument, který popisuje, co a jak ve škole děláme. Hýčkáme si ho a velmi často ho aktualizujeme tak, aby opravdu popisoval realitu školy a to, co děti mají umět, znát a vědět. Má spoustu formálních náležitostí, nás ale potěšilo, že inspekční oko vidělo to nejdůležitější - totiž, že v programu máme inovativní metody, tandemovou výuku a hlavně důraz na vytváření pozitivního školního prostředí založeného na vzájemné úctě, respektu a důvěře.
Hodnocení podmínek vzdělávání


Inspekce hledala odpovědi na otázku, zdali jsme vytvořili organizační předpoklady pro kvalitní výuku. Hodnotila práci paní ředitelky, způsob vedení a podpory učitelů i zapojování dalších spolupracovníků do společně nastavených cílů školy. Pojmenovala i kvalitu zázemí pro výuku a další činnosti, které ve škole děláme. Moc nás těší, že ocenila i akce, které pořádáme s rodiči a dalšími přáteli školy.


Hodnocení průběhu vzdělávání


V centru pozornosti byla samotná výuka. Inspekční tým sledoval klima, ve kterém učení probíhá, jednání učitelů a činnosti žáků. Zpráva se vyjadřuje ke kvalitě tandemové výuky, rozvoji klíčových kompetencí žáků, využívání techniky a didaktických pomůcek a dalším aspektům výuky. Ocenění jsme dostali za naše předměty Projekty a SOWa. Což nás moc těší. Máme je rádi. A děti taky, o tom svědčí jejich práce v projektech.Hodnocení výsledků vzdělávání


Nejen způsoby ověřování dosažené úrovně vzdělání (formativní i sumativní slovní hodnocení), ale také systém podpory a rozvoje dětí se speciálními potřebami nebo celých třídních kolektivů, to vše inspekční tým pojmenoval a hodnotil. Každý z našeho školního týmu má svůj podíl na tom, že je nám ve škole dobře. A toho si velmi vážíme.


Závěrem

Návštěva České školní inspekce pro nás byla vcelku příjemným zážitkem. Ano, z takové kontroly máme my lidé vždycky obavy. To je zřejmě přirozená věc. Za školou si však stojíme a jsme tak moc rádi za pěknou zpětnou vazbu. Víme také, že pořád je na čem pracovat. A o to se budeme snažit, stejně jako to děláme letos už devět let.


Úplným závěrem pak patří velké poděkování –⁠ našim vyučujícím, kteří každý den odvádí skvělou práci. Rodičům, za to, že díky jejich důvěře můžeme budovat inovativní a odvážnou školu, a dětem, které nám každý den dokazují, že to za to stojí. Děkujeme!Dominika

Máte zájem o zápis či přestup vašeho dítěte do Školy Vitae? Přečtěte si, jak nás můžete blíže poznat.


Jste učitel a hledáte práci? Navštivte stránku volné pozice.


Zabýváte se vzděláváním, sami učíte nebo s učením začínáte? A rádi byste se k nám do školy podívali? Napište nám!
Comments


bottom of page