top of page
  • danielaruzickova6

Zpráva z výuky 1. třídy 31. 1. - 3. 2. 2022


Pololetí a první samostatné projekty


Tento týden jsme se věnovali práci s velkými oranžovými portfolii. Sem si děti vytřídily své materiály za první pololetí a spousta z nich skončila ve vyřazovací složce. Malá žlutá portfolia jsou připravena na další příval materiálů v novém pololetí. Děti si udělaly vlastní vysvědčení, kde se sebehodnotily, jak se jim daří v jednotlivých oblastech. Prosíme, napište dětem také krátký a pozitivně laděný vzkaz ideálně velkými písmeny, aby ho dokázaly samy přečíst.


Připomínáme: V pátek 11. 2. jdeme do knihovny, nezapomeňte na knížky.


Český jazyk - Daniela a Kristýna


V českém jazyce dokončujeme první díl písanky, a tím umíme téměř všechna velká písmena. Děti hravě luští křížovky a rozšiřují svou zásobu kartiček na rozvoj čtení. V propojení s ARTem a dechovým cvičením už umíme rozlišit dlouhé a krátké slabiky, pomáháme si i názorným pohybem rukou.


Matematika - Daniela a Šárka


V matematice jsme se naučili další číslice a počítat do 12. Řešili jsme součtové trojúhelníky a si vymýšleli vlastní zadání. Podle plánku jsme postavili stavbu o dvanácti kostkách i orientaci v tabulce, podle které jsme škrtali zadané počty.


Anglický jazyk - Kristýna a Drahomíra


Tento týden jsme v angličtině začali nové téma Domácí mazlíčci. Děti vytvořily myšlenkovou mapu domácích mazlíčků a postupně k nim připisujeme anglická pojmenování. Vyrobili jsme si kartičky se slovíčky a vzájemně se slovní zásobu učíme. Zpíváme novou písničku. Have you got a pet? (song for children)


Projekty - Daniela a Kristýna


V projektech jsme dokončovali Rodokmeny a některé děti se pustily do prvních vlastně vymyšlených projektů. Ve třídě máme zvizualizované jednotlivé kroky projektu a děti se tak lépe orientují v tom, kde se právě nacházejí a jak dál postupovat. Velký zájem u dětí byl o Plán projektu, kam si svůj nápad zapsaly a rozfázovaly si jednotlivé kroky. Hodně jsme se věnovali části Komu a proč.


Comments


bottom of page