• miroslavabobakova

Zpráva z výuky - září 2020

INTEGROVANÉ BLOKY

Září jsme s dětmi začali tradičně pravidly, dohodli jsme si, jaká pravidla budeme ve třídě používat a začali jsme pracovat na jejich plnění. Také jsme otevřeli téma, které nás teď bude provázet několik měsíců, a to je Praha - město, kde žiji, město, které poznávám, město, kde trávím čas. Rovnou jsme se začali zabývat také Prahou v pravěku, pražským metrem a Starými pověstmi pražskými. Přitom opakujeme psaní a čtení. Na češtině jsme se učili, jak vypadá obálka (knihy, sešitu, apod.), tvořili kritéria dobré obálky.

MATEMATIKA

Na matematice děti dostaly nový pracovní sešit - zelený. I díky němu jsme se pustili nejdřív do opakování. Připomněli jsme si sčítací trojúhelníky, hady nebo krokování, abychom mohli poznávat další nová prostředí. Matematické operace jsme si procvičovali také v prostředí autobusu - ve třídě i na zahradě jsme svá zjištění zapisovali do tabulky - důležité formy zápisu (spolu s grafem nebo diagramem).


PROJEKTY

Projekty jsou u dětí oblíbený předmět kvůli tomu, že mohou samostatně nebo v malých skupinkách tvořit. Hned od prvního dne projektů se děti pustily do práce na třídních pomůckách. Děti psaly pravidla, rozvrh, připravily stojánek ke čtení knížky nebo dokončovaly svá rozpracovaná díla. Na projektech zjišťujeme, jak skloubit zájem o rukodělnou práci v dílně s učením se nového nebo prohlubováním získaných poznatků. Snažíme se, aby děti své návrhy projektů uhájily, aby jejich součástí byla “zvídavá otázka”, aby svůj projekt vnímaly jako prostředek k učení se něčemu novému.


DEN VENKU

Den venku nám pomáhá objevovat zajímavá místa našeho nejbližšího okolí nebo teď, ve druhé třídě významné památky Prahy. Jelikož jsme se na ITB začali věnovat Praze a její historii, první týden po Adaptačním pobytu jsme byli navštívit hradiště Hostivař, památku na osadu Keltů. Tam jsme si hráli na pravěké lovce mamutů. Další týden jsme přivítali průvodce Muzea hlavního města Prahy, který nás blíže obeznámil s pravěkými památkami v Praze a v naší republice. Dozvěděly jsme se, co byly duhovky, nebo z jakých materiálů si pravěcí lidé zhotovovali různé předměty. Ve třídě naše pocity z tématu vyjádřila jedna naše holčička - nevěděla jsem, že v pravěku bylo tolik krásných věcí.


ANGLIČTINA

V angličtině jsme se věnovali opakování základních komunikačních frází jako (ahoj, jak se máš? Mám se dobře., Jak se jmenuješ? Jmenuji se…, Co máš rád/a? Mám ráda…, Jaká je tvoje nejoblíbenější…? Moje nej….je…) Dále jsme se učili abecedu a počítat od 1 do 20.

ART

Předmět art se tradičně propojuje s tématem ITB. Výtvarně jsme se tedy věnovali pravěku a městu Praha. Děti si vyzkoušely výtvarnou tvorbu přírodninami bez použití moderních nástrojů a barev, jeskynní malby na plastický papír a navrhly si vlastní stanici metra.

ADAPTAČNÍ POBYT

Od druhé třídy až po třídu devátou je nedílnou součástí začátku školního roku všech dětí adaptační pobyt. Jeho absolvováním se děti ladí na společné fungování ve třídě, po prázdninách obnovují svá přátelství, poznávají se v nových, nevýukových situacích. Náš první adaptační pobyt jsme absolvovali v jižních Čechách, ve Veselí nad Lužnicí. Jelikož jsme pobývali v přírodním areálu, mohli jsme hodně běhat, hrát si, objevovat okolí. Děti zažily koupání v místním potůčku, návštěvu někdejší tvrze, různé běhací hry, které posilovaly jejich spolupráci a týmového ducha. Kromě her venku jsme si hrály i v klubovně - hráli jsme deskové hry, malovali si, hráli si klubové hry. Děti zvládly i skutečnou bojovku, přesuny ve tmě. Pětidenní adaptační pobyt byl pro děti z mnoha důvodů důležitou zkušeností, i proto se těšíme na další.