• miroslavabobakova

Zpráva z výuky aneb co nám přinesl leden 2021

INTEGROVANÉ BLOKY

V lednu jsme ve třídě přivítali další rok - rok 2021. Povídali jsme si o třech králích, o tom, co nás v dalším roce čeká. Na ITB jsme pokračovali v putování pražskou historií, která je vlastně historií celé naší země. V lednu na nás čekalo Národní divadlo. Seznámili jsme se s jeho stavbou a prožili tragédii spjatou s velkým požárem nově postaveného divadla. Děti měly za úkol připravit plakát s výzvou nasbírat peníze pro obnovu Národního divadla. Pracovaly ve dvojicích, kreslily obrázky a psaly apelativní texty, které mobilizovaly Pražany a obyvatele Čech, Moravy a Slezska k podpoře stavby nového Národního divadla. Přitom jsme se učili: jak má vypadat dobrý plakát a jaké informace má obsahovat; zmínili jsme se o historických regionech českého království a o významu Národního divadla pro českou kulturu. Mimoto jsme zahájili procvičování psaní - psacího písma Comenia Script a vázaného písma. Jelikož se leden nese ve znamení vysvědčení, společně jsme se ohlíželi za pololetím - co jsme se učili, jak se nám dařilo v práci a ve vztazích.MATEMATIKA

V matematice jsme krůček po krůčku postupovali dál pracovním sešitem. Na hodinách se nám dařilo vytvářet si různé ostrůvky, ve kterých děti pracovaly po skupinkách. Každý měl možnost pracovat svým tempem, přitom se učil spolupracovat se spolužáky, hledat společná řešení, pídit se po vysvětlení. Také jsme si vyzkoušeli důležitou práci s grafem. Díky údajům zaznamenaným na grafu jsme se seznamovali se situací ve smyšlené vesničce Zdravice, kterou také navštívila nemoc dneška - Covid. Děti se učily číst graf a zjišťovat, jaký měla nemoc ve vesnici průběh nebo kolik lidí v ní v jaký měsíc onemocnělo. Byla to první zkušenost dětí s grafem ve škole, v těchto úkolech budeme pokračovat i dál.PROJEKTY

Projekty patří mezi oblíbené předměty dětí. Lze to vidět na tom, s jakou energií se pouští do práce - do šití polštářků, výroby vlastních knížek, jak si chtějí osahat různé techniky, dopracovat se k dobrému výsledku. Oblíbenost tohoto předmětu se intenzivně promítá i do našeho přemýšlení o tom, jak mají Projekty vypadat. Ve škole i ve třídě se ptáme, jak posouvat předmět Projekty dál, jak z něj dělat předmět, který bude pořád pro děti atraktivní a díky kterému si budou moci prohlubovat své kompetence. Projekty nám v lednu i s ohledem na tyto úvahy přinesly s sebou novou zkušenost - pod dohledem školní mentorky jsme si vyzkoušeli práci na myšlenkové mapě. Jak to vypadalo? Při tvorbě projektového plánu a úvahách nad novým projektem náš kamarád Dan vypracoval svojí myšlenkovou mapu. Dan si pomocí otázek zodpovídal klíčové otázky svého projektu tak, aby na něm pak mohl zaměřeně pracovat. Otázky, na které Dan hledal své odpovědi, vytvářely kategorie a následně strukturu, která jeho přemýšlení o projektu organizovala. Ve třídě to byla jedna z našich prvních zkušeností s myšlenkovou mapou; tu budeme ve třídě testovat dál a zjišťovat, co všechno nám v naší práci a učení nabízí.


ART

V měsíci lednu se naše třída stále věnovala stavbě Karlova mostu. Nyní už jsou natřené oblouky a máme vyrobených 15 soch. Zbývá nám výroba dalších 15 soch a vytvoření mosteckých věží. Třešničkou na dortu bude kompletace. Doufáme, že únor již bude měsícem, ve kterém stavbu dokončíme.

DEN VENKU

Leden nám přinesl sníh, a proto jsme nezaháleli a pustili se do bobování a sáňkování. Když jsme s boby směřovali do blízkého Centrálního parku, cítili jsme se jako na polární výpravě. Znovu jsme pocítili, že sníh může přinést mnoho radosti. Na pokusech jsme dělali měření - vedeni otázkou jsme zjišťovali, co je nejtěžší ve stejném objemu - jestli je to kelímek vody, sněhu, semínek nebo čočky. V souvislosti s dějinami Prahy probíranými na ITB jsme se dozvěděli o dávných řemeslech, které lidé v minulosti provozovali. Jeden páteční Den venku k nám zavítaly pracovnice Muzea hlavního města Praha s muzejními exponáty a pomůckami, které s dobovými řemesly souvisely. Děti se učili, jak v minulosti vypadala práce ševce, krejčího, kováře a pekaře. Zjišťovaly, co znamená cech, jaká v něm byla role mistra a kdo byl tovaryš. Na Dni venku jsme zcela nenápadně - díky morseovce - procvičovali i krátké a dlouhé slabiky. Tajemství morseovky jsme odkrývali díky rytmické hře slabik, psali si vzkazy, které po vyluštění už najednou přestávaly být tajemné.