top of page
  • danielaruzickova6

Zpráva z výuky 1. třídy 8. - 12. 11. 2021


Kalendář a hodiny


Tento týden jsme si vyrobili hodiny. Stále si zpíváme píseň Měsíce, kterou si už děti pamatují celou a dokáží ji zazpívat i bez piana. Věnovali jsme se také organizaci portfolia a přípravám na naše první triády. Děti si také úklízely své skříňky a boxíky.


Připomínáme: V příštím týdnu proběhnou triády. Ve čtvrtek a pátek máme den venku.


Český jazyk - Daniela a Kristýna


Naučili jsme se číst a psát další písmenka T, P. Hráli jsme hru na mazala/ku. Děti si zapamatovaly písmenko a měly ho zapsat na jinou tabuli. Nově píšeme první slova. Ještě si děti potřebují dávat pozor na mezery mezi slovy.


Matematika - Daniela a Šárka


V matematice jsme dokončili první díl naší učebnice a děti na sebe byly právem pyšné. Podařilo se jim vybrat i cvičení, které se jim opravdu podařilo a daly si k němu zelený lísteček. S ním se Vám pochlubí na triádách.


Projekty - Daniela a Kristýna


V projektech jsme dokončili výrobu našeho třídního kalendáře, ve kterém se již děti orientují a škrtají si jednotlivé uplynulé dny. Dokáží číslem označit každý měsíc a zařadit je do správného ročního období.


Anglický jazyk - Kristýna a Drahomíra


V angličtině se učíme slovní zásobu školní potřeby. Umíme slovíčka: book, chair, eraser, pen, pencil a table, to nám pomůže lepšímu porozumění pokynům v anglickém jazyce. Děti dokáží pojmenovat a spočítat předměty v penále. Pravidelně se věnujeme poslechu nahrávek z Kid’s Box z nakladatelství Cambridge.
Comentarios


bottom of page