• terezapenkavova

Zpráva z výuky 7. - 11. 9. 2020

Pracujeme na naší třídě a našich potřebách


Integrované bloky


I druhý společný týden jsme pracovali na ustálení našich rituálů, hlavně tom ranním. Už známe pravidla pro sdílecí kruh, na jejichž dodržování pracujeme každý den. Zlepšujeme se i v rytmické části rituálu a čtení ranních vkazů. Postivě si odškrtáváme dny v měsíci, které už máme za sebou, abychom se orientovali v čase a věděli kolik dnů nám zbývá na měsíční výstupy, které jsme si stanovili. Začali jsme objevovat svět forem. Zatím jsme se setkali jen s formou rovnou a oblou a další složitější nás nás čekají v příštím týdnu. Pomáhá nám to vnímat a objevovat svět kolem nás v jiných rozměrech a zároveň uvolňovat ruku a pracovat na jemné i hrubé motorice. Tímto týdnem nás provázela pohádka O slepičce a kohoutkovi, kterou jsme ve čtvrtek byli schopní odvyprávět celou společně.


Matematika


V matematice jsme objevovali tvary římských číslic II, III, IIII, IV, V a VI. O každé číslici jsme slyšeli příběh nebo si o ní povídali. Všechny číslice jsme zakreslili bločkami na papírovou čtvrtku a na druhou stranu jsme namalovali určitou symboliku čísla nebo zkrátka to, o čem jsme si povídali. Za chvíli budeme mít hotový celý sešit římských číslic.


Projekty


V projektech jsme pokračovali v práci na třídním rozvrhu. Bylo potřeba dozdobit některé kartičky, seřadit je do jednotlivých dnů i tak, jak jdou za sebou. Pomocí kolíčků jsme karty s jednotlivými předměty přidělali ke kartonu, aby jsme s nimi mohli manipulovat. Každý jsme spolupracovali až z toho vyšlo něco, podle čeho se umíme orientovat a už se nemusíme ptát na otázky typu “Kdy bude angličtina?”.


Další nemalým projektem byl projet Lavice. Kreslili jsme plány s návrhy přemístění lavic tak, aby se nám lépe kumunikovalo ve sdílecím kruhu, aby každý viděl na tabuli, a aby se nám zkrátka ve třídě dobře pobývalo. Po dlouhém diskutování, který návrh bude ideální, jsme se vrhli s nadšením do práce. Po úpravě následných drobných problémů jsme s naší prací velice spokojeni a můžeme na sebe být pyšní, že se nám společně podařilo úspěšně dokončit další projet.


ART


Tady nás čekal nelehký úkol zdobení krabic. Usoudili jsme, že vizitky, které jsme si vyráběli 2. den školy, už nepotřebujeme, protože jsme se stihli všichni poznat. Napadlo nás nalepit je na krabice a tím začít naši výtvarnou práci. Poté už bylo na nás, jak si krabici vyzdobíme. Ve chvilkách, kdy posloucháme pohádku, se někteří ke krabicím vracíme a stále na nich pracujeme.


Anglický jazyk


V angličtině jsme procvičovali počítání do 10, naučili se barvy a seznámili se s rodinou Star, která nás bude provázet až do 6. nebo 7. ročníku. Umíme se zeptat na jméno, představit se a také zvládneme How are you? I´m fine, thank you. K učení nám pomáhají písničky s pohybem.


Den venku


Čekala nás dlouhá expedice za římskými číslicemi. Tentokrát jsme byli úspěšní. V Starém Spořilově jich na nás čekalo hned několik a my jsme je dokonce zvládli všechny i zapsat. Po dlouhé procházce tam, jsme se poprvé svezli autobusem zpět ke škole.