• terezapenkavova

Zpráva z výuky 5. - 9. 10. 2020

Učíme se společně hezky vycházet, domluvit se, i řešit drobné konflikty


Integrované bloky


Tento týden jsme otevřeli velkou kapitolu velkých tiskacích písmen. Začali jsme písmenem A a stihli jsme i písmeno E. Je pro nás důležité, abychom si každé jednotlivé písmenko důkladně prožili, a tudíž se vždy s každým písmenem seznamujeme pomocí všech smyslů. Začínáme hmatem, kdy zjistíme jaké písmeno nás čeká. Poté si ho ve skupinách sestavíme z našich těl. Následně přečteme ranní vzkaz, ve kterém písmeno umíme vyhledat a vždy se nám tam objeví hned několikrát. Hledáme slova, která konkrétním písmenem začínají nebo končí. Říkáme si, co nám onen tvar písmene připomíná a hledáme ho skrytý v obrázku. Nakonec ho ztvárníme pomocí bločků na papírovou čtvrtku a založíme do složky, abychom měli všechna písmena pohromadě až budeme tvořit sešit všech písmen velké abecedy. Zbyde nám čas na nácvik psaní daného písmene a rychlé děti stihnou i doplňující aktivity na procvičení.


Matematika


V matematice jsme dostali naše 1. učebnice. Byla to velká sláva. Prohlédli jsme si je od začátku až do konce a povídali si o tom, co nás v nich nejvíce zaujalo. Většině z nás se nejvíce líbila hned první dvojstrana, na které se to obrázky jen hemží. Procvičovali jsme si na ní pozornost, prostorovou orientaci, pojmy s ní spojené a v neposlední řadě i krátkodobou paměť. Dále jsme se tento týden seznámili s krychlovými stavbami, abychom s nimi uměli pracovat a hlavně je dokázali popisovat.


Projekty


V projektech nás tento týden čekal nelehký úkol a to pochopení samotného projektu jako celku skládající se z jednotlivých logicky navazujících fází. Povídali jsme si o postupu výroby chleba. Povídáním nás doprovázeli obrázky, které jsme zvládli seřadit podle posloupnosti tak, jak jdou jednotlivé fáze za sebou. Nyní například víme, že když dostaneme nápad na projekt, musíme si představit cestu, která povede k jeho finálnímu zpracování. Víme, že musíme přemýšlet nad tím, co všechno k tomu budeme potřebovat. Je také fajn si rozvrhnout čas, který projektu budeme věnovat tak, abychom splnili naše zadání. Poté nás čekalo pátrání po školní zahradě, kde nás napadali různé nápady na její vylepšení, které jsme si zapsali do třídního nápadníku projektů.


Anglický jazyk


Hned v úterý na začátku týdne jsme měli čas, který jsme věnovali anglické knížce Old MacDonald had a farm. Seznámili jsme se tak se slovní zásobou zvířat, která žijí na farmě. Další dny jsme věnovali opakování a procvičování slovíček týkajících se school objects a tvoření množného čísla v anglickém jazyce.


Art


Tento týden jsme se v ARTu věnovali formám. Konkrétně formě ostré. Prožili jsme ji celým tělem; chodili bosky po lanu položeného do tvaru ostré formy, doprovodili ji básní i pohybem a nakonec ji ztvárnili na papír a to nejprve tužkou a poté bločky. Pozorovali jsme jak se zdokonalujeme každým dalším pokusem. Důležitým momentem pro nás bylo závěrečné hodnocení. Dokázali jsme si povídat o postupu naší práce, o pokrocích, které jsme zaznamenali i o tom, co znamená pracovat pečlivě, přesně a s chybou.


Den venku


V pátek jsme si vyšli na podzimní procházku do Milíčovského lesa, která byla doprovázena knihou Listonoš Vítr od autora Radka Malého. Zároveň jsme se pustili do několika zážitkových úkolů spojených s objevem podzimní přírody. Jedním z nich bylo například sesbírat a svázat kytici z opadaných listů nebo zavřít oči a poslouchat zvuky kolem. Byli jsme vděční za krásné slunečné počasí i za to, že nás na cestě doprovázel listonoš Vítr, který mezitím doručoval dopisy bez adresy.