• terezapenkavova

Zpráva z výuky 30.11. - 4.12. 2020

Velkým projektem byla vánoční výzdoba naší třídy a dekorace vánočního stromu


Integrované bloky


Tento týden jsme si nadále nechávali záležet na uvolňování rukou a nácviku tvarových skupin pro psaní písmen velké i malé abecedy. Jsme v tom lepší a lepší a dokonce se učíme o našich pracích povídat a nacházet v nich způsoby a strategie pro budoucí zlepšení. Vidíme to jako velmi důležitý krok v našem dovednostním posunu. Mimo jiné také cvičíme naše uši tím, že rozlišujeme krátkou a dlouhou slabiku ve slovech. Není to nic jednoduchého, ale máme prima pomůcku, která nám v tom pomáhá, a tím je bzučák.


Ve čtvrtek jsme se potkali s holkama ze 6. ročníku, které si pro nás připravily hodinu na procvičování římských čísel. Moc nás to bavilo a navíc nás to posunulo v dosavadních znalostech.


Matematika


V hodinách matematiky jsme se hodně posunuli. Soustředili jsme se na procvičování rozdělování množiny prvků a zápis. Velice nás bavila hra s dřevěnými dřívky. Skládali jsme různé obrazce, zkoušeli složit 2 trojúhelníky pouze z 5 dřívek nebo jsme dřívka různě dopočítávali podle zadání. Bylo zajímavé sledovat, jak každý přemýšlí jinak, a proto volí různé způsoby řešení.


Anglický jazyk


V angličtině jsme se seznámili s důležitou vazbou podmětu s přísudkem a to ve 3. pádu, tz. HE LIKES…, SHE LIKES... Nadále jsme procvičovali slovní zásobu FOOD formou hry Lodě a ve čtení jsme slyšeli pohádku The Magic Cooking Pot (Hrnečku vař), kde jsme se snažili porozumět textu a na základě porozumění najít odpovídající obrázek.


Art


Art jsme prožili na vlnách. Věnovali jsme se rozvlněné formě a objevovali její různé podoby. Každý jsme si ztvárnili svoji formu originálním způsobem a na závěr nechyběla chvilka, kdy jsme si nad výkresy seděli a povídali si o nich. To se vždycky dozvíme věcí.

Den venku


V tento den na nás čekala zvířata z Divoké zahrady v Hostivařském lesoparku. Dozvěděli jsme se spoustu informací o daňcích, muflonech nebo kachnách a husách. Poznávali jsme okolí této zahrady a prošli stezkou, kde na nás číhala jedna psí otázka za druhou. Jednalo se o kvízové otázky týkající se psího světa. Na závěr školního dne jsme si ve škole společně přečetli legendu o Mikuláši a doplnili čtvrtý kus do našeho adventního obrázku.


Den venku


V tento den na nás čekala zvířata z Divoké zahrady v Hostivařském lesoparku. Dozvěděli jsme se spoustu informací o daňcích, muflonech nebo kachnách a husách. Poznávali jsme okolí této zahrady a prošli stezkou, kde na nás číhala jedna psí otázka za druhou. Jednalo se o kvízové otázky týkající se psího světa. Na závěr školního dne jsme si ve škole společně přečetli legendu o Mikuláši a doplnili čtvrtý kus do našeho adventního obrázku.