• terezapenkavova

Zpráva z výuky 23.11. - 27.11. 2020

Prožíváme advent


Integrované bloky


Tento týden se nesl uzavřením měsíce listopadu a přivítáním měsíce nového. Krátce jsme se seznámili s tím, co nás v prosinci čeká a sblížili se s obdobím adventu. Pocítili jsme, že jedno z nejkrásnějších období roku je před námi a naším posláním je zastavit se, či zpomalit, na chvíli proniknout do našeho nitra a víc poznat sám/sama sebe i své blízké.


I tak nás čekala velká práce s uvolňováním rukou a přípravou na psaní, což je pro nás teď hlavní prioritou. Zvládli jsme hned několik grafomotorických pracovních listů pro nácvik jednotlivých tahů písma. Je pro nás radost vidět, jak se s každým dalším pokusem zlepšujeme a uvědomujeme si, že vytrvat u práce se vyplácí. Učíme se hodnotit vlastní práci a poučit se z chyb, které jsou nám velkým pomocníkem v učení.


Matematika


V hodinách matematiky poznáváme nové prostředí “hřiště”. Zkoušíme se v něm orientovat a hledat různé způsoby řešení podle zadání, což nás mnohdy přivede k velmi kreativním způsobům řešení. To pak mezi sebou sdílíme, abychom se mohli vzájemně učit novým objevům.


Anglický jazyk


V angličtině jsme navázali na předešlý týden a víceméně upevňovali slovní zásobu FOOD, FRUIT, VEGETABLE formou písní i komunikační hrou, kdy jsme měli za úkol zjistit, co spolužáci mají a co nemají rádi. Zároveň jsme si to vše zaznamenali do tabulky a učili se pracovat s údaji v tabulce.


Art


Art jsme prožili v mrazivém duchu paní Zimy, která nám již hlavně po ránu ukazuje své umělecké vlohy. Modrý akvarel ve spojení se solí tvoří velmi podobné obrazce. Překvapilo nás co sůl dokáže s výkresem udělat přes noc po zaschnutí mokré čtvrtky.


Den venku


Páteční den jsme z části strávili ve škole a z části venku. Po ránu, kdy se dokážeme soustředit nejvíce, jsme se zaměřili na procvičování ruky při psaní a taky si zahráli na detektivy, kdy jsme se snažili doplnit písmena ve slovech tak, aby to dávalo smysl a vznikla z toho smysluplná věta. Takto jsme rozklíčovali celý ranní vzkaz.


Následovala práce, zcela náročná a to, vytvořit samoschnoucí hmotu na výrobu vánočních ozdob a to hned dvěma způsoby. V době, kdy si hmota potřebovala odpočinout a připravit se na bytí vánoční ozdobou, jsme se vydali ven. Vyběhali jsme se a zároveň nasbírali přírodniny k dekorování ozdob. Po návratu do školy jsme se s vervou pustili do práce, kterou jsme si doslova vykrájeli a vymodelovali. Po náročném úklidu celé třídy jsme si celý proces výroby shrnuli, popsali, zhodnotili a usoudili, že velká dřina se vyplatila.