top of page
  • danielaruzickova6

Zpráva z výuky 1. třídy 25. 10. - 5. 11. 2021


Ozoboti, roční období i divadlo
Dokončili jsme epochu Doprava ve které bylo naším výstupem orientovat se v dopravních značkách a umět se podle nich řídit. Vyzkoušeli jsme si to na dopravním hřišti a takové malé jsme si i vyrobili. Na závěr jsme na něj pustili Ozoboty a všímali jsme si, kolikrát porušili dopravní značení. Zahájili jsme epochu Čas, ve které jsme se zabývali ročními obdobími a měsíci. Děti ve skupinkách sedí podle ročních období, ve kterých se narodily. Naučili jsme se také písničku Měsíce.


Připomínáme: Můžete se zapisovat na triády, které proběhnou 15. a 16. 11. 2021.


Český jazyk - Daniela a Kristýna

Naučili jsme se číst a psát další písmenka. Už umíme E, I, Y. Na začátku si vždy zahrajeme hru a pak píšeme na tabuli, následně duhové písmenko a až poté jdeme do písanky. U každého písmenka si hlídáme všechny tři linky, správné tvary, mezery, tlak na tužku a jednotlivá kritéria daného písmenka. Pomáhá nám kouzelná tužka a na závěr si každé písmenko sebehodnotíme.


Matematika - Daniela a Šárka


V matematice jsme se naučili čísla 5 a 6. Sesypávali jsme borůvky a počítali, kolik jich je pod miskou. Krokovali jsme a zadávali jsme si ve skupinách správné pokyny. V prostředí Dětského hřiště jsme vybarvovali pěšinky a dokreslovali stanoviště.


Projekty - Daniela a Kristýna


V projektech jsme si vzájemně hodnotili dopravní hřiště a zahájili nové téma Čas. Děti malovaly jednotlivé měsíce, které nám budou sloužit jako základ našeho třídního kalendáře, na kterém budeme pracovat ještě příští týden.


Anglický jazyk - Kristýna a Drahomíra


Minulý týden se nesl v duchu Halloweenu. Děti přišly v kostýmech a žáci ze starších ročníků pro nás vymysleli strašidelný program. Dokončili jsme také dopravní prostředky v anglickém jazyce a začínáme s novým tématem My School, ve kterém se budeme učit pojmenovávat školní potřeby a lépe tak rozumět anglickým pokynům ve třídě. Zde mohou děti trénovat říkanku: Chant. School things.mp4.


Den venku - Daniela a Kristýna


V pátek jsme se vydali do Reduty na představení Rusalka. Slavnostně jsme se oblékli a vyzkoušeli si, jak se máme v divadle vhodně chovat. Představení jsme si užili a po příchodu do školy jsme si o něm vyprávěli a nakreslili jsme příběh.


Comments


bottom of page