• terezapenkavova

Zpráva z výuky 21. - 24. 9. 2020

Baví nás pracovat na společných cílech a dotahovat je do konce


Integrované bloky


V ITB jsme se tento týden věnovali grafomotorice, správnému úchopu psacích potřeb. Zdokonalovali jsme tahy, rovné, lomené a oblé čáry pomocí jednotažek a forem. Procvičovali jsme prostorovou orientaci, na které je potřeba ještě pracovat. Hrajeme hry na vyvození první a poslední hlásky a rozkladu slova, což nám pomůže při čtení. Výborným prostředkem je hra slovní fotbal, kterou si můžete krátit čas doma i na cestách.


Matematika


V matematice jsme se stále věnovali našemu velkému velkému tématu římských číslic, které jsme si modelovali z plastelíny a také například hráli na tleskanou, kdy děti hromadně tleskaly podle zadání a dotyčný, který zadával číslo ukázáním poslepu na kartu s číslicí, poté musel uhádnout, které číslo to bylo. Ve čtvrtek jsme si vytvořili titulní stranu našeho 1. sešitu, a to sešitu římských číslic, do kterého máte možnost nahlédnout, jelikož si je děti odnesly s nadšením domů. Měli jsme radost z toho, že něco, na čem jsme pracovali celý měsíc, mohlo být takto shrnuto do autentické knihy odrážející osobnosti dětí.


Projekty


Tento týden jsme intenzivně pokračovali na třídních projektech. Z velkých společných projektů je kalendář s označením narozeninových dnů. Abychom na nikoho nezapomněli, děti si vyznačí svůj velký den na našem vytvořeném kalendáři. K tomu potřebují vědět datum svého narození.

Dalším projektem, na který se chystáme, jsou kompetence. Ve třídě nám vyplynulo spoustu činností a povinností, které potřebujeme k tomu, abychom vytvořili příjemné a udržitelné prostředí :)


Angličtina


V angličtině jsme si vyčlenili čas, který nazýváme story telling time. Každou středu budeme číst anglickou knížku nebo příběh s doprovodnými aktivitami. K porozumění nám pomáhají knižní ilustrace, doprovázení textu pohybem, či reprodukce částí textu. Tento týden jsme se seznámili s pohádkou Brown bear, brown bear, what do you see? Celou pohádku jsme dokonce zvládli na závěr i zazpívat.ART


Tento týden jsme objevovali žlutou barvu po všech stránkách. Kde jsme ji viděli, jak na nás působí a co z ní vyzařuje. Naučili jsme se písničku o žluté, kterou jsme si zpívali za doprovodu ukulele.