top of page
  • danielaruzickova6

Zpráva z výuky 1. třídy 18. - 22. 10. 2021
Pečení dopravních značek


Tento týden jsme dokončili projekt Vypečené značky. Pracovali jsme také ve skupinách na vytváření dopravního hřiště s domečky, papírovými auty a značkami. Děti umísťováním značek na špejlích do dopravního hřiště potvrdily, že znají nejen jejich název, ale i vědí, jak se mají zachovat, když danou značku vidí. Na dni venku jsme si znalost vyzkoušeli na hrou na chodce/kyně a auta. Příští týden epochu dokončíme prezentací našich hřišť.


Připomínáme: V úterý můžou děti přijít v Halloweenských maskách.


Český jazyk - Daniela a Kristýna

Naučili jsme se psát a číst první písmenko A. Vymýšleli jsme slova na toto písmenko a naučili jsme se správné tahy v písance. Hledali jsme také, kdo ve třídě má písmenko ve jméně. Ve čtení pokračujeme s příběhem Alenky v říši divů.


Matematika - Daniela a Šárka


V matematice jsme poznávali nové prostředí Dětského parku, kde se děti orientovaly v plánku a vymýšlely trasy podle barev. Také jsme škrtali obrázky a počítali, kolik jich zbylo. Stavěli jsme z dřívek domeček nebo rozdělovali figurky podle uvedeného počtu.


Projekty - Daniela a Kristýna


Dokončili jsme projekt Vypečené značky. Sladkému perníkovém výsledku přecházelo několik kroků. Děti se poradily s druhou třídou, přinesly několik receptů, hlasováním a dlouhou diskuzí vybraly jeden, nakoupily suroviny v obchodě, udělaly těsto, vykrájely značky, ozdobily je a závěrečný výsledek odprezentovaly dospělým ve škole. Všem nám značky chutnaly a ještě jsme si některé nechali na pondělní svačinku.


Anglický jazyk - Kristýna a Drahomíra


V angličtině jsme se tento týden učili názvy dalších dopravních prostředků a rozlišovali, které prostředky se pohybují ve vzduchu, po vodě nebo po zemi. Poslouchali jsme také písničku The wheels on the bus (https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-wheels-the-bus). Protože nás příští týden čeká Halloween, sledovali jsme, jak ho slaví Steve and Maggie.

Den venku - Daniela a Kristýna


V pátek jsme dozdobili perníčky ve stylu dopravních značek, odprezentovali a nabídli svou práci učitelskému sboru. Poté jsme se vydali na dopravní hřiště, kde jsme trénovali pravidla silničního provozu hrou na chodce/ chodkyně a řidiče a řidičky, tentokrát i s ,,řidičskými průkazy”.


Comments


bottom of page