• terezapenkavova

Zpráva z výuky 18. - 20. 11. 2020

Jsme nesmírně rádi, že můžeme být opět ve škole a učit se společně i navzájem


Integrované bloky


Po dlouhé pauze od prostředí školy jsme se opět společně sešli a těšili se na procvičování toho, co jsme si při distanční výuce snažili osvojit. Poznávali a vyhledávali jsme písmena v textu pohádky, vyvozovali písmena na začátku slova, procvičili tahy písmen a dokonce jsme zvládli poskládat z písmen slova TELEVIZE několik slov dalších, například LET, VELET, VIZE, LEV, TELE,...


Matematika


V hodinách matematiky jsme se zabývali překládáním papíru a objevováním tvarů, které nám přitom vznikli. Byli jsme překvapeni kolik obdélníků lze na jedné čtvrtce, po přeložení podle zadání, najít.


Anglický jazyk


V angličtině jsme ke slovní zásobě FOOD, kterou jsme procvičili, přidali slova ze skupiny VEGETABLE a FRUITS. Vystřihli jsme si k tomu za poslechu anglických písniček flashcards, které nám budou sloužit k procvičovaní. Výrazy I like…, I don’t like…, Yes, I do, No, I don´t nám nedělají problém a rozumíme jim.


Art


Tady jsme využili poznatků matematiky, překladů papíru, a vytvořili si knihu s názvem Zine. Její obsah měl podle zadání obsáhnout naši denní rutinu při distanční výuce. Kreslili jsme ilustrace a nebo se dokonce pokusili použít písmena a napsat své myšlenky slovy.


Den venku


Společným ranním rituálem ve školním venkovním stanu jsme zahájili páteční den venku a poté se vydali do Milíčovského lesa. Tam nás čekala nejen volná hra venku, ale také pohybová rozcvička formou hry, kterou jsme si nazvali Vlna. Dále na nás čekali úkoly, které jsme plnili po skupinách. Procvičili jsme písmena, čísla, skládali jsme obrázky podle písmen abecedy a přitom vše bylo provázané tématem podzim.