• terezapenkavova

Zpráva z výuky 18.1. - 22.1. 2021

Galerie na plotu dostala nový kabát. Takový, jaký k lednu patří.


Integrované bloky


Tento týden jsme se ze všeho nejvíc zabývali hodinami, jako nástroje k učování času. Všímali jsme si toho, co vše na analogových hodinách můžeme najít a jak fungují. Vrcholem bylo zvládnutí hry s hracími kostkami. Dvě kostky nás společně určovali pozici malé ručičky a jiná kostka, kterou jsme si předem sestavili a slepili, určovala pozici ručičky velké. Na vyrobené kostce byla čísla jako 00, 15, 30, 60 a vy si asi dokážete představit co to znamená.


Matematika


V matematice jsme dokončovali poslední stránky pracovního sešitu. Opět jsme se vrátili k námi oblíbenému prostředí hřiště a po rozdělení do dvou skupin jsme se snažili vyřešit úkol orientace v plánu hřiště. Tento týden jsme také stihli vytvořit a na lavice nalepit naše mini krokovací pásy, které pořádně otestujeme až příští týden. Společně jsme nakoukli i do světa odčítání, což nám malinko zamotalo hlavu, ale díky vizualizaci a věcným postřehům ostatních jsme se ocitli v procesu učení a posunuli se kupředu.


Anglický jazyk


V angličtině jsme opakovali a procvičovali. Nadále se učíme používat slovní zásobu na téma Wild Animals. Shlédli jsme dvě videa, kde se objevila i zvířata, která umět nemusíme, ale vždy je skvělé vědět něco navíc. V rámci Strory Telling Time jsme se seznámi s příběhem malého tučňáka s názvem Be Brave, Little Penguin, který nás inspiroval k výtvarné práci, která následovala.


ART


Jak je zmíněno výše, byli jsme inspirováni anglickou knihou k výtvarné činnosti. Osahali jsme si černý uhel, jako výborný prostředek pro ztvárnění hejna tučňáků na ledovci. Byla to fenomenální skupinová práce, u které jsme se dokonce naučili, jak správně napsat číslici 8. Naše výtvarná díla můžete spatřit v oknech naší třídy a dokonce v naší šatně.


Den venku


Pátek patřil práci s dalekohledem a ptactvu v místním lese. Seznámili jsme se hned s několika druhy ptáků, jak na pracovním listu, tak i ve skutečnosti. Nejobtížnějším úkolem pro nás bylo zůstat nehybně a nemluvně, abychom ony pozorované ptáčky nevyplašili. I tak jsme mohli alespoň poslouchat jejich krásný zpěv. Cestou zpět do školy jsme si procvičili skok obounož, jako způsob překonávání vodních překážek.