• terezapenkavova

Zpráva z výuky 11.1. - 15.1. 2021

Naše sešity písmen se staly skutečností. To nás hřeje na srdci a žene kupředu.


Integrované bloky


V rámci našeho tématu Čas a kalendář jsme ani v 2. lednovém týdnu nezaháleli. Nadále jsme si osvojovali jednotlivé měsíce, jejich charakteristiky a posloupnost, a také jsme se zabývali tím, jak je to s rozdělením oněch měsíců do ročních období.

Protože už víme, že existuje nějaký režim dne a že každá denní doba je charakteristická pro jiné činnosti, zahráli jsme si na tohle téma pantomimickou hru. Každý sám, nebo ve skupině předváděl činnost zatímco ostatní se pokoušeli rozluštit zda tato činnost je provozována ráno, dopoledne, v poledne, odpoledne, večer nebo v noci. Navíc jsme poznávali jestli jde o všední den či víkend. Na závěr ani pracovní list na tohle téma nemohl chybět.

Díky vzkazům na tabuli jsme v tomto týdnu rozvíjeli naše čtenářské dovednosti a také se učili úryvky písničky s názvem Měsíce.


Ve čtvrtek za námi přišla spisovatelka literatury pro děti a mládež Klára Smolíková. Celé 2 hodiny jsme si sní mohli povídat a poznávat knižní svět. Ze všech jejích knížek jsme se nejvíce seznámili s knihou Na Hradě Bradě. Tato zkušenost pro nás byla velice obohacující a motivační.


Matematika


V matematice nám dalo zabrat pochopit princip sčítání. Procvičovali jsme všemi různými způsoby, ale nejlepší byl ten, kdy jsme si zahráli na figurky. Přišli jsme tak na způsob, jak používat matematická znaménka + a =. Nakonec jsme si ověřili naše právě nasáklé poznatky samostatně v pracovním sešitě.


Anglický jazyk


V angličtině jsme se posunuli k nové slovní zásobě na téma Wild Animals. Dostali jsme nové flashcard, abychom nová slovíčka mohli procvičovat. Současně jsme se naučili novou rytmickou písničku Let´s go to the Zoo, kde se také objevilo pár nových sloves a bylo zábavné je napodobovat.


Den venku


V pátek jsme se zaměřili na provozování zimních radovánek v parku, nedaleko metra Opatov. Prohlubovali jsme znalosti na téma pákových brzd bobů a nezasáhni nikoho po přímé dráze z kopce dolů. Z takových těch vážnějších věcí jsme zjišťovali jak fungují hodiny a tipovali jsme, za jak dlouho dojdeme od školy ke kopci. Trvalo nám to celých 30 minut, což byl odhad většiny, kromě našich vyučujících. Ty nás značně nadhodnotili. My to ale rychleji neumíme.