• terezapenkavova

Zpráva z výuky 1. - 4. 9. 2020

Zvykáme si ve škole


Integrované bloky


Tento týden jsme se s dětmi seznamovali a zjišťovali, jak to u nás ve škole chodí. Při objevování prostor školy jsme například zjistili kudy se chodí na oběd, kde je knihovna, kde si můžeme hrát nebo odpoč ívat a také jsme nahlédli do tříd vyšších ročníků, kde nás okouzlily různé zajímavé věci. Naším velkým tématem byla tento týden pravidla. Některá z nich jsme si zaklely do symbolů a snažili se je dodržovat, abychom se cítili všichni dobře. Budeme se jim věnovat i příští týden. Také jsme si osvojili náš ranní rituál, který v sobě zahrnuje písničku na přivítanou, průpověď i říkanku, námi nazvanou indiánskou, s pohybem.


V matematice jsme objevovali tvary římských číslic. Podrobně jsme si povídali o římské I a začali jsme si tvořit listy do knížky římských číslic, kterou si ke konci měsíce sešijeme.


Projekty


V projektech jsme tento týden pracovali na třídním rozvrhu. Třídili jsme předměty, se kterými můžeme pracovat v jednotlivých hodinách. Děti už si umí představit co se skrývá například pod pojmem projekty nebo integrované tematické bloky.


Čtenářský klub


Tento týden jsme si četli z knížky od bratří Grimmů. Děti se naučily relaxovat po obědě, zklidnit své tělo a vyslechnout příběh.


Anglický jazyk


Na angličtině jsme se naučili vzájemně se představit, zpívali jsme písničku a díky ní se naučili první slovesa která jsme pak při hře opakovali. Stihli jsme i čísla do 10.


Den venku


Učili jsme se bezpečnému pohybu ve skupině v okolí školy. Na hřišti jsme si zahráli několik her stmelující náš kolektiv a na zapamatování našich jmen. Sledovali jsme přírodu a přitom nás zaujala stonožka. Nenašli jsme žádné římské číslice, ale po návratu do školy jsme si namalovali na druhou stranu prvního listu římské I to, co nás venku nejvíce bavilo, jako zážitek z 1. dne venku.