• miroslavabobakova

Zpráva z výuky - říjen 2020

Říjen se nesl ve znamení distanční výuky, která začala v úterý 13. 10. 2020 a skončila úterým 17. 11. 2020. Před učením se doma jsme si v kroužku povídali o tom, co nás čeká, jak si pamatujeme jarní domácí výuku, co můžeme udělat pro to, aby nám u distanční výuky bylo dobře. S dětmi jsme si zavzpomínali, došlo i na veselé historky. Distanční výuku jsme se snažili udělat vyváženou, oproti jaru jsme rozšířili synchronní výuku o pravidelná ranní setkání, dvě přímé zadání týdně. Pondělí a úterý jsme věnovali práci ve skupinkách, středa byla určena pro individuální setkání, ve čtvrtek jsme naše učení reflektovali. Prioritou bylo pro nás procvičování psaní na Integrovaných blocích, řešení matematických úloh a angličtina.

INTEGROVANÉ BLOKY

Na integrovaných blocích bylo pro nás stěžejní procvičovat čtení a psaní. V pondělky a úterky děti pokaždé dostaly specifické zadání, na kterém mohly pracovat až do připojení se online ke své skupince. Práce dětí byla zaměřena například na pozorování dění z okna svého pokojíku/ bytu. Děti měly spočítat, co vidí, třeba auta, lidi, zvířátka, tramvaje, autobusy. Svá pozorování zapisovaly do tabulky. Další výzvou bylo zapsat své povídání o ulici, kde bydlím. Co se týče češtiny, procvičovali jsme abecedu a druhy vět, učili se měkké a tvrdé souhlásky a jaké i/y se po nich píše.MATEMATIKA

V matematice jsme s dětmi procházeli cvičení z pracovního sešitu, ale některá zadání směřovala i na rozvíjení matematického zápisu (tabulka) a procvičování matematických operací. Na skupinových setkáních jsme spolu hráli matematické hry, zkoušeli úlohy z matematického klokana. V polovině října jsme s dětmi procházeli jejich práce, docela hodně dětí vnímalo matematiku jako předmět, který je baví a na který se těší.PROJEKTY

Říjnová projektová výzva byla - vyrobit si pomůcku na psaní tvrdého y a měkkého i, tzv. lupu. Lupy nám pomáhají zacílit naší pozornost na detail, prozkoumávat vlastní práci a nacházet v ní důležitá místa - to, co se povedlo, nebo naopak to, co je třeba opravit.
DRUŽINA

Ani odpoledne jsme doma v říjnu nezaháleli. Každé odpoledne od pondělí do čtvrtka jsme se s dětmi scházeli v rámci družinového času. Děti mohly společně trávit čas a lecčemu se i přiučit. Pekli jsme společně koláč, vyráběli jsme mrkvovou pomazánku a salát. Ozdobili jsme si lampión. Zkusili jsme si zacvičit jógu i aerobik. A naší snad nejoblíbenější činností bylo zpívání. Zpívali jsme písničky české i anglické, lidové i umělé, známé i neznámé. Často se stalo, že písničky zpívala celá rodina. A tak nám karanténa rychle utekla a brzy jsme se sešli v dobré náladě ve škole, ale o tom až v listopadové zprávě z výuky.