• terezapenkavova

ZNAČKY, KOLO, BEZPEČNOST NA SILNICI

Poslední měsíc školního roku jsme věnovali přípravě na prázdninové výlety. K tomu bylo zapotřebí naučit se dopravní značky a pravidla silničního provozu. Seznámili jsme se s povinnou výbavou cyklisty, poznávali značky a zároveň si je rozdělili do skupin - zákazové, příkazové, udávající přednost, informativní. Nabyté znalosti jsme si ověřili na dopravním hřišti a také pomocí interaktivního kvízu na zařízeních All-In-One.V červnu jsme také zažili sportovní den, kde jsme si vyzkoušeli spoustu atletických disciplín i orientační běh. Druhý den jsme cítili opravdu každý sval v těle.Vyjeli jsme i na výlet do Jílové u Prahy, kde jsme si vyzkoušeli povolání archeologů.Při příležitosti ukončení školního roku jsme zavítali do zábavného parku Mirákulum a ještě stihli přespat ve škole. Hned druhý den jsme připravovali občerstvení na zahradní slavnost.ČESKÝ JAZYK


V češtině jsme pokračovali v procvičování spodoby znělosti u párových souhlásek. Také jsme poznávali slova souznačná a mnohoznačná a perličkou bylo zjišťování rozdílu mezi slovy tip a typ. Tak si tipni, jak to vlastně je.


ANGLICKÝ JAZYK


Věnovali jsme se opakování slovní zásoby celého školního roku formou různých her. Posledním tématem pro nás byly prázdniny a dovolená. Ocitli jsme se u moře na pláži a slovíčka procvičovali formou živého pexesa.


MATEMATIKA


Jedeme do finále! Autobusy jsme už rozlišovali podle cestujících na muže a ženy. Vyzkoušeli jsme si násobilku do 9 a počítali jsme kola u koloběžek, tříkolek a kol. Seznámili jsme se s novým zvířátkem dědy Lesoně - beranem. Víme, co znamená slovo obsah a obvod a na závěr jsme si procvičovali náš oblíbený analogový a digitální čas, třeba v jízdním řádu, aby jsme dojeli vždy včas.

ART


K velkým zážitkům tohoto měsíce patřila návštěva KD Ládví a výchovný koncert Pražské filharmonie. Naučili jsme se rytmické písničky a poznávali různé bicí nástroje.