top of page
  • zanetakmetova2

Změna je život

Tento týden jsme opět změnili svá místa, měnili jsme nejen spolusedícího spolužáka, ale i vzhled třídy. Uklízeli jsme a čistili jsme celou třídu, hlavně naše lavice.


Český jazyk


Procvičovali jsme abecedu. Psali jsme s mazací tabulkou krátký diktát písmenek z abecedy. Psali jsme v písance až do malého písmena š včetně. Luštili jsme křížovky.


Matematika

V našem novém pracovním sešitě jsme se věnovali krokování - schodům. Počítali jsme s přechodem přes 10, s orientací na ose. Spojovali jsme tři čísla a hledali jejich vzájemné vztahy.


Anglický jazyk

Začali jsme nové téma OBLIČEJ/MY FACE. Četli jsme a hráli příběh Go Away Scary Monster. Děti kreslily příšerky na základě poslechu. Dívali jsme se společně na video o příšeře. Vyhodnocovali jsme obrázky vypracované podle kritérií (opakování barev i čísel). Vyhodnocování vlastní práce i práce spolužáků na základě kritérií. Hráli jsme Coordinates (3 podmínky). Slovíčka: eyes, nose, mouth, teeth, chin, ears,hair, cheeks, face, tongue.

https://cdn.filestackcontent.com/JxRqjXM2T72Dt1QgobB0

https://cdn.filestackcontent.com/TjgDPSC8TkWg9gGXrMCV

https://www.youtube.com/watch?v=m9JoqU5Pjjg


ITB

Poznávali jsme smysly pomocí pokusů - čich, zrak, chuť, hmat. Děti se práci věnovaly ve skupinkách a četly texty. Pracovaly s pracovními listy při samostatné práci k poznávání orgánů. Dokončili jsme společné plakáty k lidskému tělu.


Projekty

Pracovali jsme ve skupině na průběžném projektu Galerie na plotu. Někdo si vyráběl pomůcky do ČJ či třídní hlukoměr. Někdo si zkusil samostatné plánování vlastního projektu.


Den venku

Máme za sebou předposlední lekci bruslení. Ubývá pádů a přibývá zážitků a dovedností.


bottom of page