top of page
  • michaelasvandova

Zlatí akrobaté

V úterý jsme se zúčastnili programu v Cirqueonu, kde jsme cvičili na šálách, na hrazdách a obručích. Na cestě do Cirqueonu jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina zvolila přepravu metrem a z Vyšehradu seběhla pěšky, ta druhá jela tramvají a autobusem. Zjistili jsem, že se do Vršovic nejrychleji dostanete metrem, i když musíte část ujít pěšky.


V Cirqueonu se nás ujaly dvě lektorky, které nám nejprve vysvětlily pravidla bezpečnosti. Potom následovaly hry na rozcvičení a protahovací cviky.Když jsme se pořádně rozehřáli, rozdělili jsme se opět do dvou skupin. První skupina cvičila na šálách a ta druhá na obručích, hrazdách a provazech. Nakonec jsme se vyměnili a každá skupina si vyzkoušela obojí.Po náročném cvičení jsme se protáhli, aby nás nebolelo tělo. Hladoví jsme vyrazili do parku, kde jsme se nasvačili. Neodolali jsme prudkému svahu na okraji Grébovky a zkoušeli jsme si ho vyběhnout. Někteří i odvážně sbíhali dolů. Nakonec jsme se všichni společně vrátili do školy.Viky a ÁňaComments


bottom of page