top of page
  • zanetakmetova2

Vstupujeme do nového pololetí.

Máme za sebou poslední dny prvního pololetí. Za námi také necháme epochu Rodina. Příští týden, v pololetí novém začneme s novým tématem, kterému budeme věnovat nejen naše ITB. Děti mají doma svá první vysvědčení, ta svá si mohly ve škole vytvořit a vidět, jaký kus práce máme za sebou.


Český jazyk

Věnovali jsme v uplynulém období čas procvičování krátké a dlouhé slabiky. Psali jsme písmenka F, G. Učili se DI TI NI, DĚ, TĚ, NĚ. Dokončili jsme UMÍM PSÁT 1 a kdo to třeba ještě nestihl, má k tomu během prázdnin ideální příležitost. V úterý už totiž budeme psát do 2.dílu.


Matematika

Jako vždy, každou hodinu začínáme matematickou rozcvičkou. Věnovali jsme se trénování šipkového zápisu a dokončování nedodělaných úloh v PS nebo naopak bonusovým úlohám. Děti absolvovaly stanoviště s parketami a vláčky. Blíže pracovaly s číslem 12. Navštívily Dětský park či Krychlové stavby – portrét, plán a fyzický model. Prostředí hadi, sčítání a odčítání do 12.


Anglický jazyk

Pracovali jsme s pohádkou The enormous carrot. Ve skupinkách si děti zkusily zahrát scénky, což obnášelo rozdělení rolí, trénování a přehrávání scének v angličtině. Tématem jsme se věnovali i slovní zásobě vztahující se k rodině. To jsme využili k hraní spousta zábavných her s kartičkami a stanovišti.


https://www.youtube.com/watch?v=5WV6Rl99PmQ

https://www.youtube.com/watch?v=YWvK6-rYotg

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GiRUF7hvWuM

ITB

Věnujeme čas opakování měsíců v roce, školní rok, pololetí, trénování psaní data narození. Děti pracovaly ve skupinkách s All in Onem na interaktivních cvičení (sestavování rodokmenu). Děti vytvořily rodokmen, který poté prezentovaly spolužákům. V rámci shrnutí epochy Rodina jsme si i povídali o blízkých příbuzenských vztazích, o to, jak to v rodině funguje, kdo co dělá a seznámily se s životní cyklem člověka – dětství, mládí, dospělost, stáří. Vše ještě završily prací s Ozoboty.


ART- Dája a Lukáš

V ARTu se děti věnují přípravě kulturního a výtvarného programu na Masopust.Projekty

Děti vyráběly narozeninové vizitky. Vyráběly z modelíny písmenka jako výzdobu do třídy. Kompletovaly novou výstavu do Galerie na plotu. Vyhodnotily práci v celém tomto pololetí a přerovnaly si svá portfolia.
bottom of page