top of page
  • zanetakmetova2

Vstupujeme do nové epochy

V pondělí jsme zahájili týden celoškolní hrou Poznávání pracovníků školy. Děti se seznámili nejen se všemi zaměstnanci školy, rovněž i se spolužáky z jiných tříd napříč školou. Oslavili jsme tentokrát dvoje narozeniny nebo jsme pátrali v okolí školy. Po čem tentokrát?
Český jazyk

Pokračujeme a mnozí i dokončujeme Kreslím tvary. Rytmizovali jsme, robotovali jsme (prováděli analýzu slov, která mají 5 hlásek). Rozcvičovali jsme se s písmenky při čtení ranních vzkazů a pracovali na tom, abychom zvládali dodržet kritéria při psaní.


Matematika

Pokračovali jsme psaní číslic 4 a 5, kterou jsme si i vymodelovali z modelíny. Zapisovali jsme počet do 8, při sluchovém cvičení jsme dopočítávali a oddělovali počty. Seznámili jsme se s tím, co znamená více a méně.
Anglický jazyk

Učili jsme se nová slovíčka tvarů. Kreslili jsme je a zpívali si o nich písničky. Začali jsme tvary circle, diamond, heart, square.


ITB

Začali jsme novou epochu o dopravě, kterou jsme se podle třídního hlasování rozhodli pojmenovat Bezpečnost. Povídali jsme si o různých druzích dopravních značek.ART

Rozcvičili jsme se se zvířátky a oktávou, písničkou o měsících, kdy každý vstává jakmile uslyší měsíc, kdy se narodil. Povídali jsme si o ruce. Zpívali písničku o prstech a shodli jsme se na mnoha věcech, které se dají s těma našima rukama dělat a k čemu všemu je potřebujeme. Malovali jsme prstovými barvami a vznikly nám krásné obrázky s podzimními motivy.

Projekty

Zalaminovali jsme výtvory do společného projektu Galerie na plotu, vytvořili nápis a stanovili si kritéria výběru společných obrázků.
Den venku

V pátek jsme vyrazili ven, kde jsme na hřišti rozluštili šifru, která nám prozradila, že máme za úkol pátrat po dopravních značkách a zapsat je do našich detektivních složek. Nepříznivý deštík nám nezabránil v našem pátrání a detektivové objevili důležité značky, na které jsme narazili při pročesávání okolních ulic.bottom of page