top of page
  • zanetakmetova2

Učíme (se) společně

Tento týden máme za sebou prvních pět dnů aktivit a učení se podle rozvrhu. Naši žáčci a žákyně se s tím popasovali statečně a my jim děkujeme za jejich nadšení. Pět dní plných zkoumání, povídání, her, seznamování se, učení se, tvoření, zpívání i povídání.


Český jazyk

Pokračujeme každý den s grafomotorickým cvičením, cvičili jsme horní a spodní kličku, horní a spodní oblouk. Opakujeme správné návyky při psaní. Koncem týdne jsme s nadšením a úspěšně prováděli sluchová cvičení-robotování. Při čtení jsme poslouchali Šárku, jak nám četla knihu Minimax a mravenec aneb Jeden den v říši hmyzu od Jiřího Dvořáka.


Matematika

V matematice jsme zapisovali počty do 5. Mimo jiné jsme procvičovali rytmus a prováděli sluchová cvičení na počítání. Začali jsme prostředí krychlových staveb. Trénovali jsme s obrázkem hřiště paměť. Seznámili jsme se v rámci skupinové práce s krychlovou stavbou a zapisovali do tabulky počty.


Anglický jazyk – Iva a Žaneta

Zažili jsme tento týden úvodní hodinu anglického jazyka s paní učitelkou Ivou. Naučili jsme se na začátku a na konci hodiny pozdravit a zazpívat si Hello and Goodbye songs. Děti se učily spolu s pozdravem seznamovací fráze. Hráli jsme hry, ve kterých jsme používali slovíčka z písniček (sit down, stand up, …). S čísly 1-6 jsme zakončili náš úvodní týden s angličtinou.


ITB

Pokračovali jsme v započaté práci s římskými čísly III, IV. Procvičovali dále grafomotoriku, cvičili píseň Jaro, léto, podzim, zima. Povídali si o pohádce o Popelce, ročních obdobích či o živlech. Tento čas jsme využili i k dokončování třídního rozvrhu.


Projekty

První blok projektů jsme využili k úvodu do společných projektů. Spolužačky ze 3. třídy nám během týdne představily svůj první společný projekt z 1.třídy. Nejenže nám ho představily, ale rovněž nám nabídly, že nám projekt předají a budeme moct na něm také pracovat i my, letošní 1. třída. Povídali jsme si o tom, co to projekty jsou a jak budou probíhat. Nové informace jsme rovnou vložili do prvního mini projektu a kreslení plánu na přestavbu lavic ve třídě.


ART

Poprvé nás čekal úvodní blok ARTu. Věnovali jsme se zpívání písniček s kytarovým doprovodem, vytleskávání rytmu. Tvořili jsme si naše osobní profily, které si postupně ve třídě představíme (oblíbená barva, věk, foto, jídlo atd.). V neposlední řadě došlo i na rozdávání pomůcek na předmět ART, které jsme si představili a dále v tom budeme pokračovat i v následujícím bloku.


Den venku

Páteční dopoledne jsme strávili částečně venku na naší zahradě. Když jsme po všech přípravách byli plně vybaveni na průzkum okolí, déšť nás zahnal zpět do školy. Druháci a druhačky nás pozvali do své třídy a vše nám ukázali. Nejvíce se nám líbilo vysoké patro. A také to, jak krásně zpívali a zároveň nás naučili nové písničky. Ukázali nám své knížky, které si vypůjčili z knihovny. Moc děkujeme celé třídě, Daniele a Kristýně za krásně strávené dopoledne plné nových zážitků i kamarádství. Úplně na závěr: byly nám rovněž slavnostně předány vesty na dny venku, které jsou pro naší první třídu. Padnou všem jako ulité! To se to bude chodit ven.


bottom of page