top of page
 • danielaruzickova6

Trenérský týdenITB


O dni venku jsme byli bruslit. Hráli jsme na bruslích Mrazíka. Taky jsme hráli prasátka a hady. Učili jsme se piruetu a holubičku. Moc nás to bavilo. Měli jsme badatelskou otázku, jestli může skála růst a zjistili jsme, že ne. Zažili jsme spolu hodně zážitků.


Český jazyk


O češtině četli básničky a doplňovali i/y. Taky jsme se učili přísloví. Vyplňovali jsme listy. Dostali jsme novou písanku, už máme druhý díl.


Matematika


O matematice jsme se naučili nové prostředí - násobilkové čtverce a taky jsme dělali nové Šotka měniče, který nám přeházel číslice ve správně vyřešených příkladech.


Anglický jazyk


O angličtině jsme se koukali na pohádku a naučili jsme se nová slovíčka. Pohádka byla o celé rodině a pejskovi. Zpívali jsme novou písničku.


Projekty + ART


O projektech za námi přišel trenér Evy Admczikové. Říkal, že on dělal až moc sportů. Přinesl nám ukázat zlatou a stříbrnou medaili z olympiády. O ARTu jsme dokončovali vodní zajíce a mohli jsme namalovat jakékoliv zvířátko. Já jsem malovala kozokoně. :)


Přestávky + obědy


Měli jsme dnes špagety s omáčkou a sýrem. Taky jsme měli rýži s omáčkou a masem. S holkama jsme se dívali o přestávce, oknem jak hrají sedmáci bubny a flétnu a kytaru.


Naše cíle na epochu Neživá příroda:


ITB: Neživá příroda a vlastnosti látek

 • Provedu pokus s vodou podle návodu.

 • Vyrobím se skupinou kvíz a odpovím na otázky ostatních.

 • Vypíšu si do sešitu tři nejdůležitější informace o dané látce. (voda, vzduch, půda, světlo, horniny a nerosty)

ČJ: Párové souhlásky

 • Píšu správně párové souhlásky.

 • Rozdělím slova na nadřazená a podřazená.

 • Rozlišuje krátké a dlouhé slabiky.

M: Násobilka 4, 5, 6, 7

 • Násobí s jistotou 4, 5, 6, 7.

 • Vyřeším slovní úlohu s časem.

 • Narýsuji úhlopříčku obdélníku.

AJ: Nature

 • Pojmenuji místa v přírodě

 • Řeknu, kde něco je pomocí předložek místa.

 • Uplatňuji jednotné a množné číslo.


Připomínáme: Ve čtvrtek jdeme do knihovny. Nezapomeňte si knížky.
Comments


bottom of page