• terezapenkavova

TA PRAHA SE NÁS DRŽÍ ZUBY NEHTY

Jak už nadpis napovídá, i v měsíci říjnu nás provázelo téma Praha, blíže třeba Petřín nebo Vyšehrad. Mimo to jsme také rozlišovali rozdíly mezi novou a starou architekturou. Mezi tu novou jsme zařadili třeba Tančící dům nebo Muzeum moderního umění DOX. Vytvořili jsme koláž, kde se nám to pěkně střídá a vnikl z toho moc pěkný kontrast.


I práce s mapu byla pro nás tento měsíc důležitá, abychom dokázali s jistotou říct co leží na pravém a levém břehu řeky Vltavy.


Vyvrcholením celých dvou měsíců pro nás byl den, kdy jsme vytvářeli model města. Každá skupina si vybrala jednu významnou stavbu a hopla do toho. Domluvit se a rozdělit si role v týmu bylo někdy oříšek. Nakonec ale přece jenom vzniklo něco majestátného. Po celém dnu prodírání se kartonovými krabicemi, jiných krabičkami, polystyrenem a jinými vymoženostmi před námi stály ony, repliky a zmenšeniny slavných historických budov Prahy.


Důležitoou součástí tématu pro nás také bylo hotové portfolio z karet, na kterých jsme pracovali v celém průběhu. Úvodní strana, seřazení, svázání…. zní to lehce, opak je pravdou. Zase jsme si vyzkoušeli spoustu nových dovedností.


V říjnu jsme také v rámci dnu venku navštívili Pedagogickou knihovnu J.A.K., kde nás okouzlila jedna kniha za druhou. Naučili jsme si popisovat děj knihy pomocí 5 vět a máme na to teď novou pomůcku - obrázek jak šnek leze na kopec a zase dolů.ČESKÝ JAZYK


Psali jsme, psali a psali. Pozorovali jsme, že každý z nás má písmo jiné a přitom ta písmena jsou stejná. Jde to přečíst a rozumíme tomu. No rozhodli jsme se označit se písmoznalci a písmoznalkyněmi. Máme to stvrzené na magnetech, které jsme si spolu s písankou na ukázku odnesli s sebou domů.


ANGLICKÝ JAZYK


V tomto měsíci jsme potkali téma čísel do 20 a školních pomůcek. Nejprve každé zvlášť a pak se nám to pěkně propojilo. Zpívali jsme, tančili, rozdíl mezi jednotným a množným číslem se učili.


Koncem měsíce přišel Halloween a děti z vyšších ročníků. Ty si pro nás připravily hodinu právě v Halloweenském duchu.


MATEMATIKA


Hurá, postoupili jsme a začali jsme pracovat v novém pracovním sešitě Matematika pro druhou třídu. Velké téma měsíce byly slovní úlohy ve všech obměnách. Učili jsme se v textu vyhledat důležité informace, abychom došli ke správnému řešení. Seznámili jsme se s rodinou Moudrých, počítali jsme mince a určovali hodnotu peněz. Nové prostředí pro nás bylo Výstaviště. Trénovali jsme jízdu Autobusem a nezapomněli jsme na procvičování sčítání a odčítání přes desítku.


ART


V hudební výchově jsme rozeznávali tvrdé a měkké slabiky. Víte, že se dají zazpívat a my jsme si to prožili také s různou hloubkou a výškou hlasu. To nám potom pomůže v psaní i/ý v těchto slabikách.


Znáte Bedřicha Smetanu a jeho Soubor symfonických básní Má vlast? Poslouchali jsme třeba Šárku, Vyšehrad a hlavně Vltavu. Ta nás okouzlila nejvíc. Poznávali jsme její děj, snažili se ho v ní slyšet a dokonce pohybově ztvárnit. Nakonec jsme si její hlavní téma učili hrát na zvonkohru. Uuuuuu, ten zvuk a ta melodie….