top of page
  • Obrázek autoradominikabalatkova

Třetí týden ve druhé třídě

Třetí pohádkový týden jsme si při projektech a ITB zkusili ztvárnit pohádku jako divadlo. Ve skupinkách jsme si vyrobili loutky, kulisy a domluvili si scénář. Některé skupiny pracovaly s poskytnutými loutkami a zpracovaly nějakou známou pohádku. Jiné party si vytvořily loutky své a příběh kompletně vymyslely. Vyvrcholením celého našeho snažení bylo divadelní představení venku.


Při závěrečné reflexi jsme zhodnotili práci ve skupinkách. Stále se učíme ocenit sebe i ostatní a zároveň hledat prostor pro zlepšení, dáváme si konstruktivní zpětnou vazbu. Učíme se říkat si o pomoc a už víme, že bez zapojení všech členů ve skupině budeme méně úspěšní.


O českém jazyce jsme sestavovali příběh podle obrázkové osnovy. Trénujeme psaní i čtení s porozuměním. V ranních úkolech jsme se zaměřili na hledání důkazů.

V hodinách ARTu jsme pracovali s vlastní fantazií. Každý si nakreslil svého fantazijního tvora a vymyslel i jeho vlastnosti.

Při hodinách angličtiny jsme dodělávali své knížky, pak jsme si je navzájem prezentovali. Začali jsme pracovat s pohádkou O veliké řepě. Známe pohádkové postavy z příběhu a jsme schopni je seřadit do správného pořadí. Využili jsme pohádku na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=jJ99kzldkqI

V matematice jsme procvičovali sčítání a odčítání do 20 a opakovali jsme prostředí krychlových staveb, součtových trojúhelníků a počítání s penězi. V centrech jsme trénovali práci s daty, práci s tabulkou a sčítání a odčítání, ze kterých jsme podle výsledků příkladů byli schopni vyluštit tajenku.Comments


bottom of page