top of page
  • zanetakmetova2

Týden plný Masopustu

Český jazyk


Při češtině jsme se začali zlehka věnovat diktátu. Zkusili jsme si na mazací tabulky psát krátká slova a taky jsme se u diktátu pěkně nachodili (při ,,běhacím” diktátu si děti musely najít obálku a pamatovat si slova a nadiktovat je spolužákovi a spolužačce). Cvičili jsme také psaní malé j (a velké J), také malé u.


Matematika

Nahlédli jsme do nové prostředí Neposedové a děti zvládly i bonusové úkoly nejen ty (neposedné). Řešili jsme krokovací rovnice, šipkový zápis. Věnovali jsme se také Vláčkům a hodnotili si svůj pokrok v daném prostředí. Pracovali jsme jak samostatně, tak i ve skupinkách.


Anglický jazyk

Hráli jsme si s aktivitami z písničky If you are happy. Zpívali jsme písničky, povídali si o emocích, vyráběli si kartičky. Emotions (happy, sad, angry, scared, sleepy).

https://supersimple.com/song/if-youre-happy/

https://www.youtube.com/watch?v=5su1M6NdG-I


ITB

Věnovali jsme se lidskému tělu a ve skupinkách děti přemýšlely nad tím, co všechno máme uvnitř i navenek, jak to naše tělo nejspíš funguje a jak k pátrání po informacích použít ty naše poutavé knihy a encyklopedie.

Vzhledem k tomu, že byl tento týden hlavně ve znamení Masopustu, o kterém jsme si povídali a sbírali jsme vědomosti z naučného videa. Ty jsme poté mohli prověřit ve skupinkách, kdy jsme společně s druháky po škole plnili různé úkoly na stanovištích.

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5311-chaloupka-na-vrsku-jak-to-bylo-na-masopustu

https://www.youtube.com/watch?v=krbyp4CyHdU


ARTu

Jsme v tomto týdnu věnovali masopustní písničky, průvod i tancování.


Projekty

Tento týden byl náš společný a zároveň individuální projekt vytvořit si své hudební nástroje do masopustního průvodu.

bottom of page